POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 25 czerwca 2015

25 czerwca A.D. 2015: X-lecie Sakramentu Kapłaństwa x. Rafała Trytka

"Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

   Z okazji Jubileuszu 10-lecia Święceń Kapłańskich x. Rafała Trytka Bractwo Modlitewne Czcicieli św. Michała Archanioła składa serdeczne życzenia naszemu Drogiemu Duszpasterzowi: Bożego błogosławieństwa i obfitości łask na kolejne lata pracy duszpasterskiej; wiele sił, wytrwałości i zdrowia w dalszej walce ze współczesną herezją modernizmu, a także opieki Ducha Św. oraz Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jednocześnie dziękujemy Czcigodnemu Xiędzu Jubilatowi za dotychczasową opiekę duszpasterską nad wiernymi i obronę Świętej Wiary Katolickiej. Zapewniamy również o naszej modlitwie. Szczęść Boże Xiędzu!