POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 27 czerwca 2015

MATKA BOSKA JEST NIEUSTAJĄCĄ POMOCĄ STRAPIONYCH

Kwiaty dla Maryi     Dnia 29 maja 1867 r. w Huete, w Hiszpanii, przyszła do kościoła OO. Redemptorystów pewna niewiasta, by polecić ich modlitwom siedmioletniego syna swego, który wskutek ospy od trzech miesięcy ociemniał zupełnie.

Ojciec, którego o modlitwy prosiła, zapytał jej: „Czy masz zaufanie do Najświętszej Panny?”. „Mam nieograniczone”, odpowiedziała. „Jeżeli tak, tedy idź, przyprowadź niewidomego synka, pomódl się z nim przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy”. Kobieta poszła do domu; po chwili wróciła z całą gromadą ciekawych sąsiadek, prowadząc chłopczyka. Ukląkłszy z nim przed Obrazem Boga Rodzicy, sama obfite łzy wylewając, powiedziała dziecku: „pomódl się do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i poproś Ją pięknie, żeby Ci oczka zwróciła”.

Dziecko złożyło rączki i z prawdziwie dziecięcą prostotą zawołało: „Matko pomocy, oddaj mi oczy!”. Zaledwie te słowa wymówiło, zaraz zawołało: „Matusiu, Matusiu, ja widzę Matkę Boską, o jak Ona piękna! I was też widzę i moje ręce widzę”. Uszczęśliwiona matka, głośno chwaliła Pana Boga i dziękowała Matce Jego Najświętszej za doznaną łaskę. Wiadomość o tem cudownem wyleczeniu rozeszła się prędko po mieście i ludzie schodzili się oglądać uzdrowione dziecko, które wszystkim opowiadało: „To Matka Boska Nieustającej Pomocy mnie uleczyła; ja Jej tylko powiedziałem: oddaj mi oczy!”. I wkrótce pobiegło samo do kościoła i duże jarzące świece postawiło przed cudownym obrazem Matki Boskiej.


53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, str. 240-241.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/06/27/matka-boska-jest-nieustajaca-pomoca-strapionych/