POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 20 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła

 
Przed świętem św. Michała Archanioła (29 września) odprawiamy nowennę (20-28 września):

Sposób odprawiania nowenny.
Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych łask od Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Św.
Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą spowiedź;
3) Przyjąć Komunię św.
Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp.
Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne łaski.


Modlitwa wstępna

Patronie nasz, św. Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają nam duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu! Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako anioł pokoju i jeden z książąt górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy!
Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


ROZMYŚLANIA
ułożone przez św. Alfonsa Liguorego


DZIEŃ PIERWSZY
św. Michał jest wodzem i opiekunem Kościoła

Św. Michał zwyciężył Lucyfera, który będąc pierwszym między aniołami, zbuntował się przeciwko Stwórcy; wtedy Pan Bóg wyniósł św. Michała na jego miejsce i uczynił go wodzem wojsk niebieskich.
Św. Michał stał się równocześnie głównym opiekunem Kościoła świętego, gdy w Starym Testamencie czuwał nad Kościołem żydowskim, utrzymując w nim wiarę w jednego Boga i nadzieję w mającego przyjść Mesjasza, który miał odkupić ludzi od grzechów. Gdy Jezus Chrystus narodził się, a Żydzi nie chcieli Go uznać Zbawicielem swoim, Bóg potępił ich Kościół, a św. Michał stał się po Matce Najświętszej pierwszym opiekunem nowego Kościoła chrześcijan. Tak naucza diakon Pantaleon, pisarz kościelny z VII w. po Chrystusie. To samo mówi św. Wawrzyniec Justiniani, a potwierdza to również Tradycja. Kościół czci św. Michała Archanioła jako szczególnego swego patrona i uznaje, że jest nim tak samo dla Kościoła katolickiego, jak był niegdyś dla synagogi.
Żydzi utracili swego potężnego patrona i sprowadzili na siebie nieszczęście. Największym nieszczęściem jest grzech, który: 1) pozbawia nas łaski Bożej, 2) odbiera nam pokój wewnętrzny, jest przyczyną srogich wyrzutów sumienia, 3) skazuje nas na wieczne potępienie.
Św. Michał jako patron Kościoła św. wstawia się nieustannie do Boga za wszystkimi chrześcijanami, wyprasza im łaskę i pomoc Bożą; dopomaga też Ojcu św. i Biskupom w sprawowaniu rządów duchowych, a wszystkich wiernych broni od zasadzek szatana, którego niegdyś wygnał z Królestwa niebieskiego.

Postanowienie
Modlić się będę wytrwale do św. Michała, aby mi dopomógł uchronić się od grzechu, który jest największym nieszczęściem.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.


Litania do św. Michała Archanioła

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.