POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 21 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień drugi)

 
DZIEŃ DRUGI
Św. Michał broni nas w pokusach szatańskich

Rodzaj ludzki upadł z winy Adama i byłby na wieki odrzucony, gdyby Bóg nie był zesłał na ziemię dla odkupienia naszego Jednorodzonego Syna Swego. Równocześnie polecił Bóg św. Michałowi czuwać nad ludźmi w ich walce z zastępami piekielnymi, ukrócać potęgę szatana - tak naucza przytoczony już pisarz Pantaleon. Tenże sam autor dodaje, że św. Michał, jakkolwiek zamieszkuje w niebie, z niesłychaną szybkością przebiega ziemię i utwierdza ludzi w walce przeciwko pokusom szatańskim.
Czcijmy zatem i wzywajmy usilnie tego naszego potężnego Patrona. Teraz rozważmy wielką potrzebę i skuteczność modlitwy. Zastanówmy się również, jaką być powinna wszelka dobra modlitwa, a mianowicie, że ma być: 1) pokorna, 2) ufna, 3) wytrwała.

Kościół święty naucza i zapewnia, że św. Michał dany nam jest od Boga jako obrońca i przychodzi z pomocą każdemu, ktokolwiek go wzywa. Szczególną opieką otacza zwłaszcza dusze kuszone przez szatana. Pantaleon mówi, że odkrywa nam nawet zasadzki szatana i udaremnia jego podstępy. Nieraz duch ciemności przedstawia nam jakiś zły postępek jako dozwolony, a nawet chwalebny i tym sposobem chce nas przywieść do zguby; ale św. Michał odsłania przed nami niebezpieczeństwo i w ten sposób chroni od groźnego upadku oraz nieszczęścia. Ojciec Nieremberg w swym dziełku o św. Michale mówi: że pewien sługa potężnego pana przez lat wiele prowadził żywot bezbożny, a gdyby bliskim był zgonu, szatan stawił mu przed oczyma grzechy jego i tym sposobem przywiódł do rozpaczy. Grzesznik ów nie chciał się spowiadać, wołając, że jest potępionym. Ponieważ jednak przez całe życie zachował w sercu nabożeństwo do św. Michała i nie przestał wzywać jego przyczyny, wielki ten Archanioł raczył mu się ukazać przed zgonem i powiedział, że modlił się za niego do Pana i uprosił mu trzy godziny życia, aby się mógł wyspowiadać, przyjąć Sakramenta św. i zejść ze świata w łasce Bożej. Umierający ze łzami dziękował niebieskiemu swemu dobroczyńcy za tak wielką łaskę. Następnie polecił swojemu bratu, żeby co prędzej sprowadził spowiednika. Tenże pobiegł zaraz do pobliskiego klasztoru Dominikanów, ale już w drodze spotkał dwóch zakonników, którzy mu rzekli, że wezwani zostali przez nieznajomą osobę, aby wyspowiadać umierającego i że właśnie idą do niego. Przypuścić można, że to sam św. Michał im się ukazał. Chory wyspowiadał się i przyjął Sakramenta  św. z oznakami szczerego żalu i ufać można, że został zbawiony.

Postanowienie
W każdej pokusie wołać będę o pomoc do św. Michała.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.