POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 22 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień trzeci)

 
DZIEŃ TRZECI
Św. Michał walczy za nas ze smokiem piekielnym

Diakon Pantaleon zapewnia, że św. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku. Co więcej, św. Brunon, biskup z Segni, żyjący pod koniec XI w. twierdzi, że św. Michał tak bardzo miłuje ludzi, iż bezustannie we dnie i w nocy walczy za nich przeciw smokowi piekielnemu, a nawet wzywa podwładnych mu Aniołów do potykania się z nim razem, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela. Toteż Pantaleon dodaje, że chwalebny ten Archanioł nieustannie obozuje niejako przy wiernych. To znaczy, że wespół z Aniołami swymi odprawia straż przy nas, abyśmy nie stali się pastwą piekła, a zwłaszcza, jeśli uciekamy się pobożnie do Niego.
Jakub Massi, mówiąc o pomocy, jaką św. Michał udziela tym, którzy Go wzywają, podaje jako przykład podskarbiego króla polskiego, Huberta Salonic. Mnogie lata żył on w grzechu, a bliskim będąc śmierci, byłby został potępiony, gdyby nie cudowna pomoc św. Michała. Sam zeznaje, że miał się już za zgubionego i widział szatanów przychodzących po jego duszę, gdy wtem św. Michał, którego czcił przez całe swe życie, jawnie mu się okazał, odpędził duchy nieczyste i rzekł mu, że wyjedna dla niego u Boga jeszcze osiem dni życia, aby mógł pokutować za winy i naprawić je. Oświecony i umocniony tak wielką łaską pojednał się z Bogiem ze skruchą wielką i wkrótce też życie zakończył. 

Powyższy przykład niechaj nas pobudza do mniemania, że choćbyśmy trwali w grzechach aż do śmierci, św. Michał wyjedna nam mimo tego łaskę nawrócenia. Takie łaski rzadkie są bardzo. Wiemy zresztą, że ktokolwiek powraca do występków swoich, będzie odrzucony od Pana, albowiem: "Nie da się Bóg z siebie naśmiewać" (Gal. 6,7). I w Starym Testamencie już powiedział: "Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go" (Amos 1,3).

Postanowienie
Codziennie modlić się będę do św. Michała i czuwać pilnie nad sobą, aby w dawne nie popaść przewinienia.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.