POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 23 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień czwarty)

 
DZIEŃ CZWARTY
Św. Michał dopomaga nam do powstania z grzechu

Św. Michał spieszy z pomocą wiernym swym czcicielom, gdy mają nieszczęście popaść w grzech ciężki i wyprasza im łaskę poznania przewinień swoich oraz brzydzenia się nimi. Toteż Kościół nakazuje nam w spowiedzi powszechnej oskarżać się przed Bogiem Wszechmogącym, Najśw. Maryją Panną i św. Michałem, aby otrzymać odpuszczenie grzechów: "Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, św. Michałowi Archaniołowi...". Widać stąd, że św. Michał ma od Boga szczególne zlecenie dopomagać nam do odzyskania łaski. Św. Sofroniusz, patriarcha jerozolimski, w VII w. po Chrystusie sławi w uczonej mowie św. Michała i zowie Go przewodnikiem błądzących, a to dlatego, że wprowadza na dobrą drogę grzeszników żyjących z dala od Boga i dopomaga im uzyskać przebaczenie. Przypisuje Mu jeszcze, iż on zachęca upadłych do powstania i przez dobre natchnienia pobudza grzeszników do wyjścia z nieszczęsnego stanu grzechu. Diakon Pantaleon tę samą pochwałę innymi głosi słowy, mówiąc: św. Michał, który gorąco kocha dusze nasze, widząc, że popadły w grzechy i narażone są na wieczne potępienie, różnymi sposobami usiłuje przywieść je do pokuty, będącej jedyną drogą do odzyskania łaski. Dodaje jeszcze, że wielki ten Archanioł widząc, iż który ze czcicieli Jego pozostaje w niełasce u Boga, prosi Pana, aby raczył czekać jego nawrócenia i sam czyni się niejako zakładnikiem za niego, obiecujac Bogu, że ten grzesznik już Go obrażać nie będzie, bo w niebezpieczeństwie On mu zawsze pospieszy z pomocą.

Mamy liczne przykłady nawrócenia grzeszników za przyczyną św. Michała Archanioła. Przytaczam tu jeden wyjęty z dzieła ojca Nieremberga. Pewien kapłan nazwiskiem Torentao od lat dwudziestu grzeszny wiódł żywot, mimo tego zachował nabożeństwo do św. Michała. A gdy miejscowy biskup umarł, począł prosić świętego Archanioła nie o powstanie z grzechu, ale o wyjednanie mu biskupstwa. Wtedy św. Michał raczył objawić się temu kapłanowi i rzekł mu, że on od lat już wielu na piekło zasługuje, ale że uprosił mu od Boga jeszcze miłosierdzia i pokuty. Niechaj zatem nie myśli o biskupstwie, ale raczej o przygotowaniu się na śmierć niedaleką. Obiecał mu również wyjednać szczery żal za grzechy. Po tym upomnieniu grzeszny kapłan wszedł w siebie, odbył dobrą spowiedź, a za tydzień już nie żył. Przed śmiercią zapewniał obecnych, że niebieski opiekun jest zawsze przy nim i umacnia go. Powtórnie jednak zwracam uwagę, że takie przykłady nadzwyczajne rzadkie są, a natomiast często się zdarza, iż ludzi w grzechach zatwardziałych smutny spotyka koniec i że kto na nowo do grzechu powraca, coraz trudniej poprawić się może, a to z trzech przyczyn: 1) staje się coraz słabszym, 2) siła szatana wzmaga się, 3) zmniejsza się łaska Boża.

Postanowienie
Modlić się będę gorąco do św. Michała o nawrócenie grzeszników.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.