POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 22 grudnia 2015

Modlitwy do św. Antoniego z Padwy

   Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

*

   O święty Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają, a wzywając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością udaję się o pomoc do Ciebie  w nawałnościach i uciskach, na jakie tu na ziemi wystawione jest życie ludzkie. Racz mnie wspierać, osobliwie w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy św. Antoni, za sługę Twego i syna.
   Niechaj miłość Twa ku mnie wyjedna mi tym samym obronę, która wiele u Boga zdziałać może, która może mi wyjednać Królestwo Niebieskie i która pozwoli mi dokonać żywota w obecności Jezusa i Najświętszej Matki Jego, Maryi. Amen.