POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 18 marca 2016

MODLITWA NA SIEDEM BOLEŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Opnamedatum:  2013-03-20
                       O Matko najboleśniejsza! Królowo Męczenników i wszystkich cierpiących; do czegóżby się przydały dla mnie łzy Twoje podczas męki Jezusa wylane, gdybym duszy mojej nie zbawił? Proszę Cię więc i zaklinam, racz mi wyjednać przez zasługi wszystkich boleści Twoich, szczery żal za grzechy moje, i obudź na zawsze w sercu mojem żywą pamięć Twoich boleści męki Syna Twojego najdroższego. A gdyście oboje za mnie tyle cierpieć raczyli, o niechże, Matko moja Przenajświętsza, przynajmniej już odtąd grzechami moimi was nie zasmucam.

                         O Pani moja, powtórzę raz jeszcze z Bonawenturą świętym, o Królowo moja! jeślim cię obraził, tedy proszę przez samą sprawiedliwość, przeszyj serce moje mieczem współubolewania nad boleściami Twojemi; jeślim Ci służył, tedy jako jedynej zapłaty domagam się tej rany. o biada mi, jeślibym widząc Zbawcę mojego poranionego i Ciebie z przeszytem sercem, mieczem boleści także zranioną, sam nie odniósł stąd rany na sercu.


        Na koniec, o Pani, Matko Boga mojego, przez boleść, jakiej doznałaś, patrząc jak Jezus skłoniwszy głowę na krzyżu Ducha wyzionął, proszę Cię i zaklinam, wyjednaj mi śmierć szczęśliwą. O Ucieczko grzeszników w strasznej chwili przejścia duszy z tego życia do wieczności, mojej duszy nie racz opuszczać! A że podówczas nie będę miał siły wymówić Imienia Twojego i Jezusa Twojego, w których cała moja nadzieja i ufność, więc teraz Je i usty i z głębi serca powtarzam, jakbym już był blizkim śmierci, łącząc do nich i Imię Twojego Oblubieńca świętego: Jezus, Marya, Józefie święty, Wam oddaję duszę moją! Amen.

Uwielbienia Maryi, Św. Alfons Liguori, Kraków 1896, str. 352.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2016/03/18/na-siedem-bolesci-najswietszej-maryi-panny/