POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 31 lipca 2016

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą 
wolność moją, pamięć moją i rozum, 
i wolę moją całą, 
cokolwiek mam i posiadam. 
Ty mi to wszystko dałeś 
- Tobie to, Panie, oddaję. 
Twoje jest wszystko. 
Rozporządzaj tym w pełni 
wedle swojej woli. 
Daj mi jedynie miłość 
Twoją i łaskę, 
albowiem to mi wystarcza. 

Amen.