POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 16 października 2016

Dziatki apostołami Różańca św.

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Dziatki apostołami Różańca św.

W pewnej parafii, gdzie modlitwa różańcowa doznaje wielkiej czci, dzieci, pośród swych rodzin stają się "apostołami Różańca".
 
Niekiedy działanie ich jest słabe i powolne – jednak rodzice słuchają ich z zajęciem; jest to małe ziarenko pszenicy, które nieraz kiełkuje i wydaje obfite owoce pod błogosławioną ręką Niepokalanej Matki Boga.

 
Dziatki te, z wielką chciwością i upodobaniem słuchają nauk o Różańcu i opowiadań o skuteczności tej cudownej modlitwy. A jeśli jakie nieszczęście nawiedzi rodzinę, której członkowie nie odmawiają różańca – dzieci wołają: "O, czemuż oni nie są wpisani do Różańca?! Bóg nie dopuściłby na nich wówczas tych nieszczęść, a jeśliby je dopuścił, to Matka Boża wspierałaby ich tak swą pomocą, iż zamiast bluźnić Bogu, – umieliby cierpieć z poddaniem". Jeśli słyszą o jakim chorym, zaraz zapytują, czy wpisany do Różańca – a gdy usłyszą odpowiedź przeczącą lub wątpliwą, wtedy mówią: "O, jakże biednym i nieszczęśliwym jest ten człowiek; zapewne nigdy nie słyszał o Różańcu, o gdyby przynajmniej teraz się wpisał – to Najświętsza Panienka przybyłaby mu z pomocą w ostatniej godzinie".
 
Rysy te pokazują, jak ważne miejsce zajmuje Różaniec w sercach i umysłach tych dziatek Maryi.
 
Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 27-28.

Za: http://ultramontes.pl/rosarium_ii_10.htm