POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 27 lutego 2017

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 
"o uwolnienie od grzechu nieczystości, o siłę do walki z myślami i pokusami do grzechu, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi oraz światło i dary Ducha Świętego dla Artura i całej jego rodziny oraz o pozytywne zaliczenie poprawkowe na studiach w dniu 15 marca".

niedziela, 26 lutego 2017

Nauka na niedzielę zapustną zwaną inaczej pięćdziesiątnicą, o uleczeniu niewidomego - Ks. Antoni Chmielowski


Podobny obraz


NAUKA

 NA NIEDZIELĘ ZAPUSTNĄ

zwaną inaczej

PIĘĆDZIESIĄTNICĄ

O ULECZENIU NIEWIDOMEGO


(Miana w kościele Św. Ducha w Łowiczu podczas odpustu)

(1887)

KS. ANTONI CHMIELOWSKI 
––––––––

"A Jezus rzekł mu: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła ciebie".
Ew. u św. Łuk. r. 18.


Z pomiędzy rzeczy, które Pan Bóg stworzył dla użytku człowieka, światło jest rzeczą najpiękniejszą i najpotrzebniejszą. Bez światła cały świat byłby jak straszne więzienie, ludziom i zwierzętom trudno byłoby się poruszać, trudno z miejsca na miejsce przenosić; nie znaliby jedni drugich, nie widzieli. "Byliby stworzeni na próżno – mówi święty Ambroży – gdyby nie mieli sposobu widzenia się i poznania nawzajem". Wiedział o tym Bóg i dlatego szereg cudów swego stworzenia rozpoczął od światła. I rzekł Bóg: niech się stanie światłość, i stała się światłość (1).

Ale według świętego Pawła, owa cudowna rzecz, to jest światło, któremu Pan Bóg na samym początku świecić kazał, nie było czym innym, tylko figurą i przepowiednią światła o wiele cudowniejszego Boskiej nauki, światła, które z przyjściem Zbawiciela na ten świat zaświeciło w duszach ludzkich niezrównanym blaskiem. Bóg, który rzekł, aby z ciemności światłość zaświeciła, ten zaświecił w sercach naszych, ku oświeceniu uznania chwały Bożej, w obliczu Jezusa Chrystusa (2).

piątek, 24 lutego 2017

Modlitwa do Pana Jezusa - Ks. Karol AntoniewiczPL Karol Bołoz Antoniewicz Modlitwa do Pana Jezusa p02b.jpg
„Kto Go kocha, wie wszystko, umie wszystko i posiędzie wszystko.”
MODLITWA
DO PANA JEZUSA.
 

 
W ręce Twoje Panie oddaję życie i zdrowie moje! Oddaję to wszystko co mam i czém jestem! Oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie wtrącił; oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twojej nie powstała woli; oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach czczéj i rozbujałéj wyobraźni; oddaję prace moje, abyś Ty je na zasługę poświęcił; oddaję serce moje, aby nic oprócz Ciebie, a w Tobie wszystko kochało.
Panie! Ty mną rządź, kieruj, prowadź, strzeż i czuwaj nade mną, bo nic bez Ciebie, a wszystko z Tobą uczynić wydołam. — Zadasz ranę sercu? o, niechaj ta rana wysławia Imię Twoje! Wyciśniesz gorzką łzę oku? o, niechaj ta łza opowiada miłosierdzie Twoje! — Zagoisz tę ranę, otrzesz tę łzę? o, niechaj wtenczas dusza moja w radości i pokoju rozgłasza miłosierdzie Twoje.
Panie! za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszam! i życie i śmierć jest darem Twoim! Włożysz krzyż na mnie? przyjmę go w pokorze, pójdę z nim ślad w ślad za Tobą, pójdę ubogi za ubogim Chrystusem, prześladowany za prześladowanym, spotwarzony za spotwarzonym, ubiczowany złością świata do Ciebie się przygarnę, a powtarzając modlitwę Twoję w Ogrójcu: Nie jako ja chcę, ale jako Ty, (i te słowa, coś mnie ich sam nauczył) Bądź wola Twoja! mam nadzieję w miłosierdziu Twojém, że przyjmiesz tę zupełną ofiarę, którą czynię z siebie, i dasz mi łaskę, że w godzinę śmierci z miłością i wiarą zawołam do Ciebie: W ręce Twoje Panie oddaję ducha mojego! Amen.

Kraków. W dzień zaduszny, 1850 r.

Ks. K. A.

"Bądź wola Twoja" (1893 r.)

czwartek, 23 lutego 2017

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za Danutę o potrzebne nawrócenie i powrót na łono Kościoła oraz uzdrowienie z ciężkiej choroby".

środa, 22 lutego 2017

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć


Znalezione obrazy dla zapytania śmierć św józefa 

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - podobnie jak Ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem przedwiecznym. Amen.

wtorek, 21 lutego 2017

Encyklika do świeckich tercjarzy Zakonu św. Dominika - Marcin Stanisław Gillet OP

Podobny obraz 
Marcin Stanisław Gillet OP († 1951)
generał Zakonu Kaznodziejskiego (1929-1946)
 
Encyklika do świeckich tercjarzy
Zakonu św. Dominika


Spis treści
Wstęp Wprowadzenie Historia Trzeciego Zakonu Duchowość Trzeciego Zakonu Apostolat Trzeciego Zakonu
     W rodzinie
     W parafii
     W społeczeństwie
     W działaniu

Studium


Publikujemy prawie w całości list okólny Generała Marcina Stanisława Gillet'a OP do tercjarzy dominikańskich z 7 marca 1933 r. (Reg. G. N. P. 10). Tłumaczenia z języka francuskiego dokonano na podstawie wydania: Ecole Typographique Missionaire Dominicaine de Saint Sixte Le Vieux, Rzym 1938.

poniedziałek, 20 lutego 2017

O intelektualizmie dominikańskim - Innocenty Józef Bocheński OP

Bł. Albert z Bergamo, tercjarz dominikański
 
Innocenty Józef Bocheński OP († 1995)

O intelektualizmie dominikańskim

Do tercjarzy dominikańskich


Chcę wam, drodzy Bracia, mówić dzisiaj o podstawowym rysie naszego Zakonu. Podstawowym w tym znaczeniu, że różni go od innych i jest jego wyłączną własnością, ale podstawowym także w tym znaczeniu, że kto tego rysu nie rozumie, może nosić nasz habit i być nawet dobrym zakonnikiem, ale nie może być prawdziwym dominikaninem. A zamierzam mówić o tym nie dlatego, aby powiększyć zasób waszych wiadomości o Pierwszym Zakonie. Wiecie dobrze, że Trzeci Zakon świętego Dominika jest zakonem w pełnym tego słowa znaczeniu, nie pobożnym bractwem, i że jego członkowie zobowiązują się żyć w praktyce dla celu Zakonu i wytężać wszystkie siły, w miarę możności i w ramach swojego życia, aby stać na wysokości zadania Zakonu. Nie ma pod tym względem różnicy między nami a wami: różnice stanowią tylko zewnętrzne formy życia, nie duch i podstawowe praktyki.

Cechą, o której chcę mówić, jest nasz intelektualizm. Ojciec Clerissac powiedział kiedyś, że Bóg w zadziwiający sposób chciał wyrazić w poszczególnych regułach podporządkowanie sobie poszczególnych władz człowieka. W ten sposób wielkie reguły zakonów, które nadają ton dziesiątkom innych i stanowią wielkie ośrodki myśli katolickiej, każdy wyobraża inną ofiarę i inną służbę Bogu. I tak zdaje się, że Bóg powołał braci naszych św. Franciszka do szczególniejszej służby uczuciem – i rzeczywiście nikt tak jak oni nie kładzie nacisku na serce. Reguła św. Ignacego, wedle której żyją ojcowie jezuici, zdaje się być niemal całkowicie nastawiona na ofiarę i służbę woli, i rysem podstawowym tego zakonu jest bezwzględne, przerażające w swoim heroizmie, ale imponujące każdemu, kto myśli po katolicku, poddanie swojej woli we wszystkim, bez reszty, woli przełożonych. Otóż zarówno nasza dewiza - Veritas - jak i cała historia Zakonu świętego Dominika, najświetniejsza karta z dziejów myśli Kościoła, dowodzi jasno, że przypadła nam w udziale służba rozumu. Intelektualizm jest cechą podstawową specyficznych rysów Zakonu Kaznodziejskiego. Kiedy się zastanowimy głębiej nad jego życiem i duchem, okazuje się, że około tego intelektualizmu obraca się wszystko, i że całość jego zwyczajów można wyjaśnić z tego stanowiska.

niedziela, 19 lutego 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Niedziela Mięsopustna czyli sześćdziesiątnica - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela mięsopustna 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

––––––––

Niedziela Mięsopustna

czyli sześćdziesiątnica

Ewangelii dzisiejszej wykładać nie potrzeba, bo ją nam już sam Pan Jezus wyłożył. Do nas tylko należy wyciągnąć z niej dwie powinności: jedną – pilnego słuchania słowa Bożego, drugą – życia, zgodnego z nauką Chrystusową. Nad tymi dwoma powinnościami zastanówmy się nieco.

czwartek, 16 lutego 2017

MODLITWA ZA KAPŁANÓWPanie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia.

Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi.

Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

środa, 15 lutego 2017

Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni a heretycy i schizmatycy - Św. Atanazy Aleksandryjski, Biskup i Doktor Kościoła

Znalezione obrazy dla zapytania św antoni pustelnik 
Św. Antoni a heretycy i schizmatycy (*)A w wierze i bogobojności był godny najwyższego podziwu. Nigdy nie miał nic wspólnego ze schizmatyckimi melecjanami, bo od początku znał ich zło i odstępstwo, ani z manichejczykami czy jakimiś innymi heretykami nie prowadził rozmów na stopie przyjaźni, chyba że tylko w celu napominania ich, by wrócili do bogobojności. Bo wywodził i głosił, że przyjazna rozmowa z nimi jest szkodą i zatraceniem dla duszy. Również i herezja arian była dla niego wstrętna i wszystkim nakazywał, aby się do nich nie zbliżali i aby nie przyjmowali od nich fałszywej wiary. Raz, kiedy przyszło do niego kilku zwolenników Ariusza, wybadał i rozpoznał ich bezbożność i przepędził ich z góry, mówiąc, że tylko jad wężowy jest gorszy od tego, co mówią.

poniedziałek, 13 lutego 2017

Poświęcenie się Duchowi św.Znalezione obrazy dla zapytania poświęcenie się duchowi świętemu 
Duchu święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby mój rozum był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzących z nieba, i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, i aby wola moja była zawsze z wolą Bożą zgodna, a moje całe życie było godnym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.

(300 dni odpustu za każdy raz. Pius X.)

niedziela, 12 lutego 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Niedziela Starozapustna czyli siedemdziesiątnica - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela starozapustna

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej
 
KS. JAKUBA WUJKA SI

OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

––––––––

Niedziela Starozapustna

czyli siedemdziesiątnica

Trzy przede wszystkim przestrogi podaje nam dzisiejsza Ewangelia święta. Pierwszą, iż ktokolwiek chce dostąpić zbawienia, ma się znajdować w winnicy Chrystusowej; drugą – iż ma w tej winnicy nie próżnować, ale oddać się pracy; trzecią – że ma się ze swej pracy nie wynosić, ani szemrać przeciwko Panu Bogu, ani zazdrościć innym łaski Bożej.

sobota, 11 lutego 2017

Historia objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes


 


BERNADETTA OPOWIADA O WIELKICH MOMENTACH OBJAWIEŃ

PIERWSZE OBJAWIENIE:
11 LUTEGO 1858 R.

 

Opowiada Bernadetta: "Po raz pierwszy udałam się do groty we czwartek 11 lutego. Poszłam tam z dwiema dziewczynami, by zebrać drewno na opał. Po przybyciu do młyna spytałam, czy chciałyby zobaczyć miejsce, w którym wody kanału łącza się z Gavem. Odpowiedziały twierdząco.

Szłyśmy więc wzdłuż kanału, aż znalazłyśmy się przed grotą. Moje towarzyszki uległy pokusie przebycia strumienia i dotarcia do groty; niespodziewanie jednak zaczęty płakać, spytałam je więc o przyczynę. Odrzekły, że woda była zbyt zimna. Chcąc pokonać strumień bez zdejmowania odzieży, poprosiłam, aby mi pomogły ułożyć kamienie w strumieniu, lecz odpowiedziały, że jeśli chcę dotrzeć na drugi brzeg, to nie pozostało mi nic innego, jak tylko robić tak, jak one.

Poszłam nieco dalej, by zobaczyć, czy nie ma jakiegoś miejsca, w którym przeprawa przez wodę obyłaby się bez ściągania ubrania, ale niestety, nic nie znalazłam. Wróciłam więc przed grotę i zaczęłam rozbierać się. Zdołałam ściągnąć zaledwie jeden but, gdy usłyszałam hałas przypominający uderzenie wiatru. Spojrzałam w stronę rozciągającej się naprzeciwko groty łąki i zauważyłam, że drzewa wcale się nie poruszały. Rozbierałam się dalej. Usłyszałam ponownie ten sam hałas i spojrzałam w kierunku groty. Ujrzałam jakąś panią ubrana na biało: miała na sobie białe odzienie i tego samego koloru welon, przepasana była błękitną szarfą i na każdej stopie miała żółtą różę, tak samo żółtą, jak trzymany przez nią różaniec. Byłam zdumiona i myślałam, że uległam złudzeniu. Przetarłam oczy i spojrzałam ponownie: widziałam wciąż tą samą Panią.

niedziela, 5 lutego 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Niedziela piąta po Trzech Królach - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania przypowieść o pszenicy i kąkolu 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

––––––––

Niedziela piąta po Trzech Królach

Nie trudny jest wykład dzisiejszej Ewangelii. Rola oznacza każde serce ludzkie. Właścicielem, czyli gospodarzem roli jest Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Nasienie dobre – to łaska Boża i słowo Boże, czyli nauka świętej wiary i obyczajów, która, przyjęta do serca, rodzi w nim przez łaskę złotą pszenicę cnót chrześcijańskich. Kąkol – to fałszywe nauki i błędy, przeciwne moralności, zachwaszczające występkami rolę serc naszych. Słudzy niebieskiego gospodarza – to biskupi i kapłani, pasterze i nauczyciele prawdy Bożej. Nieprzyjaciel – to czart przeklęty, źli ludzie – to pomocnicy jego, siejący zgorszenie słowem, pismem i przykładem.

Rolą tedy Bożą jest każde serce ludzkie, każdy bez wyjątku człowiek. Wszyscy bowiem jesteśmy od Boga stworzeni i Krwią Jezusa Chrystusa odkupieni, oczyszczeni i użyźnieni na to, abyśmy rodzili owoce cnót chrześcijańskich. Wszyscy jesteśmy własnością Pana Boga naszego, we wszystkich nas sieje Gospodarz niebieski nasienie łaski swojej i nie masz ani jednego człowieka, któremu by Pan Bóg nie użyczył łask i pomocy do zbawienia dostatecznych, nie masz ani było nikogo, kto by się zbawić nie mógł. Bóg bowiem chce, aby wszyscy byli zbawieni.

sobota, 4 lutego 2017

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LUTY

Luty poświęcony Matce Boskiej Bolesnej


Intencja na miesiąc Luty


O ducha chrześcijańskiego w rodzinach

       Jedno z tych licznych i wielkich dobrodziejstw, jakie Pan Jezus wyświadczył rodzajowi ludzkiemu, jest to, że przykładem, słowem i łaską swoją uświęcił życie rodzinne. Co prawda, tacy, co dla miłości Pana Boga wyrzekli się życia rodzinnego i w zakonach albo i w stanie świeckim wszystkie swoje siły, zdolności i czas poświęcają wyłącznie na chwałę Bożą i dobre uczynki, są ze wszystkich najszczęśliwsi w tym życiu, a nadto mają dziwnie ułatwioną drogę do Nieba według owego przyrzeczenia Pańskiego: Wszelki, który by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo rolę dla Imienia Mego; tyle stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży. Takich jednak zawsze będzie stosunkowo mało, bo nie każdemu daje Pan Bóg łaskę powołania, a i z tych, którym ją daje, jeszcze nie wszyscy pojmują słowa Jego. Największa zatem część ludzi i to zgodnie z wolą Bożą pozostaje przy życiu rodzinnym i w nim ma znaleźć potężną pomoc do zbawienia wiecznego oraz szczęście doczesne.

       Rzecz jasna, że jak w zakonie nie każdy, kto do niego wstąpi, ale ten tylko, kto ożywiony jest duchem zakonnym, znajduje ową stokrotną nagrodę w tym i żywot wieczny w przyszłym życiu, tak też i życie rodzinne o tyle tylko dopomaga do szczęścia doczesnego i wiecznego, o ile cała rodzina i poszczególni jej członkowie przejęci są duchem prawdziwie chrześcijańskim. Któż by nie pragnął szczęścia w domowym, rodzinnym pożyciu? Żeby wam dopomóc do osiągnięcia tego, podajemy tu kilka uwag o chrześcijańskim życiu rodzinnym.

piątek, 3 lutego 2017

czwartek, 2 lutego 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania Uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Najpierwsze pytanie, które nam się narzuca przy czytaniu dzisiejszej Ewangelii, jest: dlaczego Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża, wraz ze swym Synaczkiem, nie będąc do tego wcale obowiązaną, poddała się przepisowi starozakonnemu i spełniła obrządek oczyszczenia? Dwie bowiem rzeczy Pan Bóg w tym względzie przez Mojżesza Żydom nakazał. Pierwsza, aby niewiasta po porodzeniu syna była uważana za nieczystą przez 40 dni i odłączoną od towarzystwa ludzi i aby dopełniła obrzędu oczyszczenia; miało to wszystkim przypominać, że przychodzimy na ten świat grzeszni i potrzebujemy prawdziwego oczyszczenia, abyśmy się mogli stać miłymi Panu Bogu. Druga rzecz: aby dnia czterdziestego stawiła się wraz z pierworodnym dzieciątkiem w świątyni i ofiarowała je Panu Bogu jako Jego własne, a potem je odkupiła pewną zapłatą; miało to być pamiątką owego wielkiego dobrodziejstwa, przez które Bóg wszechmocny wybawił naród żydowski z niewoli, zatraciwszy pierworodnych synów Egipcjan. Rzecz jasna, że prawo powyższe nie dotyczyło ani Maryi Panny, ani Jej Boskiego Dziecięcia. Poczęła bowiem swego Synaczka nie ludzkim sposobem, lecz za sprawą Ducha Świętego. A Dziewicą począwszy, Dziewicą też została i po porodzeniu. Nie potrzebował go też i Zbawiciel nasz ukochany, gdyż w przedziwnym Narodzeniu swoim nie naruszył niepokalanego dziewictwa swej Matki; ani też sam, jako Święty nad świętymi i Pan nad pany i Król nad królami i Pierworodny nad pierworodnymi, żadnej skazy grzechowej na sobie nie miał, owszem przyszedł na to, aby oczyścić od grzechu i odkupić cały rodzaj ludzki. Czemuż więc poddali się prawu Mojżeszowemu? Oto, aby takim posłuszeństwem Syna Bożego i Jego Matki była zawstydzona pycha nasza, którzy, będąc grzechem zmazani i mając wielką potrzebę oczyszczenia, tacy jesteśmy nieskorzy do pokuty. Wszyscyśmy chorzy, jak powiada prorok Izajasz (rozdz. I), wszyscy lekarstwa potrzebujemy; jedna z pierwszych niemocy naszych, to pycha i zarozumiałość, a na tę niemoc duszną Pan Jezus podaje nam skuteczny środek: przykład przedziwnego posłuszeństwa swojego. Dlatego w świątyni Bogu Ojcu swemu był ofiarowany, aby nas, od Boga oddalonych, przywiódł do Niego i z Nim pojednał. Dlatego był ofiarowan jako pierworodny, abyśmy, odrzucone przedtem dzieci Boże, do uczestnictwa w pierworodztwie Jezusowym i do działu w niebieskim dziedzictwie Jego przezeń byli dopuszczeni. Dlatego raczył być małą zapłatą gołąbka i synogarlicy odkupiony Ten, który zapłatą najdroższej Krwi swojej miał wszystek świat odkupić. Dlatego poddał się pod wszystek zakon i raczył go sam zachować, abyśmy za przykładem Jego i przy pomocy łaski Jego mogli wszystkie przykazania wypełniać. Nie odkupiony był barankiem, jako tego prawo Mojżeszowe od bogatszych wymagało, bo Matka Jego ubożuchną była i ponieważ On sam był Barankiem niewinnym, który miał świat odkupić. Ale odkupiony był gołębiem, ptakiem cichym, bo sam był cichy i pokornego serca, i cichości, a pokory mamy się uczyć od Niego. Odkupiony był gołębiem, ptakiem pełnym prostoty, aby nam tę cnotę zalecił: Bądźcie mądrymi jako wężowie, a prostymi jako gołębice (Mt. X, 16). Odkupiony był synogarlicą, czystość miłującą, bowiem z przeczystego żywota Panny błogosławionej narodzić się raczył. Odkupiony był synogarlicą, ptakiem żałobliwie wołającym, bo na pociechę wszystkich ludzi na ten świat zstąpił, aby ich łaskami i pomocami swoimi i nadzieją zbawienia wiecznego uradował.

środa, 1 lutego 2017

Modlitwa do św. Józefa – Szafarza Łask


Podobny obraz

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusowego i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.