POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 1 kwietnia 2017

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA KWIECIEŃ

Bractwo Różańcowe pw. św. Piusa V 
W miesiącu KWIETNIU modlimy się szczególnie w następującej intencji: 

 "o nawrócenie do Boga zatwardziałych grzeszników i o łaskę wierności wierze katolickiej do śmierci; 
o tryumf Kościoła nad wrogami i pokój na świecie".