POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 18 kwietnia 2017

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - dzień 2

https://lagloriadelasantisimavirgen.files.wordpress.com/2015/04/mater-boni-consilii.jpg 
Dzień 2

Przygotowanie jak dnia pierwszego

Prośba.
O wielka i przemożna Królowo dobrej Rady! Jeżeli kiedy miałem przyczynę zarumienić się i zawstydzić przed tronem Majestatu Twego, tedy dziś osobliwie. Tyś mnie słodkiem i przemożnem natchnieniem, jawnem oświeceniem i najskuteczniejszemi radami wzywała, abym w przyświecające ślady wybranych cnót Twoich podług powołania mojego stanu postępował; owszem, Tyś mnie do naśladowania Ciebie nakłaniała, utrapienia, choroby, nieurodzajów, trzęsienia ziemi i innych nieszczęść do tego celu użyła, aby nam dopełnienie obowiązków naszych przypominały. Ale ja, nieszczęśliwe i głuche stworzenie, na to wszystko zatykałem uszy, nie słuchałem tego głosu dobrej Rady, idąc za ponętami światowemi i za rozkiełznanemi chuciami mojemi. Stałem się niewdzięcznym, gniewliwym, wyniosłym, próżnym, nieczystym; bynajmniej nie starałem się wstępować w ślady jaśniejących cnót Twoich i niezmazanych obyczajów. Ach najłaskawasza i najmiłosierniejsza Królowo, wyznaję błędy moje, i brzydzę się szkaradą moją, ubolewam i żałuję tego z serca i duszy; nic mi już nie zostaje, tylko abyś zaślepiony mój rozum na nowo dobrą Twoją Radą oświeciła, i przez łaskę Swoją burzliwą wolę moją do siebie pociągnęła! To niech będzie dowodem miłosierdzia Twojego nademną. Wzdycham do Ciebie:

Święta Maryo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Ponawiaj często przedsięwzięcia słuchać tego wszystkiego, do czego cię święte Jej rady pociągać będą. Ofiaruj Jej przed Jej Obrazem całe serce swoje i proś Ją, ażeby cię natchnęła, co masz ku czci Jej i ku zbawieniu swojemu czynić, ażeby wolę twoją wzmocniła i utwierdziła, abyś Jej natchnieniom świetym we wszystkiem był powolny. Zakończ to nabożeństwo mówiąc:

O! Maryo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/