POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 23 kwietnia 2017

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - dzień 7

Znalezione obrazy dla zapytania matka boża dobrej rady
Dzień 7.
Uczyń przygotowanie jak dnia pierwszego.
Prośba.
Najświętsza Matko dobrej Rady! Ty jesteś ową łaskawą Matką, która pragnąc ratować nas biednych ludzi, patrząc raczej na wewnętrzną ozdobę cnót, niż na okazałość zewnętrznej czci, tylko osobliwsze cnoty pobożnej służebnicy Twojej Petrucyi miałaś na względzie. To było przyczyną, żeś je tak kosztownym upominkiem swoim uposażyła. Nauczyłaś mię przez to, na czem przygotowanie i ozdoba serca mega zasadzać się winna. Nie masz żadnego upodobania w zewnętrznych okazałościach i kosztownych ofiarach, które do Twoich ołtarzy niesiemy, jeżeli na wewnętrznem uczczeniu i nabożeństwie zbywa. Uznaję więc, że zewnętrzna pociecha w uczczeniu Twojego św. Obrazu niedostateczną była, ponieważ bardziej cuda, niż Twoje cnoty poważałem.
Najłaskawsza Matko dobrej Rady! oświeć mój rozum łaską Swoją, abym bardziej Twoje niezrównane doskonałości, niż jasność cudów w Twoim błogosławionych obrazie rozważył. Ja dotychczas zewnętrzne rzeczy czciłem, natchnij serce moje, żeby się starało o wewnętrzne cnoty, dlatego wołam do Ciebie:
Święta Maryo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:
Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.
Postanów czcić Matkę dobrej Rady najgłębszą pokorą serca swojego, obiecuj Jej, że równie czcić będziesz Jej najukochańszego Syna przez częste ćwiczenie się w wierze, nadziei i miłości. Uczyń postanowienie pogardzać wszelką próżnością świata tego z miłości ku najpokorniejszej Matce Boskiej.
Wzywaj Jej pomocy często przez tek krótki afekt: O Matko dobrej Rady, przybądź mi nędznemu na pomoc, ponieważ pełny jestem próżności, a brak mi cnót wewnętrznych, Tyś zaś pełna Bożej łaski. Zakończ nabożeństwo jak wyżej:
O! Maryo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
Odmów Litanię