POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - dzień 8

Podobny obraz
Dzień 8.
Przygotowanie jak dnia pierwszego.
Prośba.
O przecudna Matko dobrej Rady! Widzisz, że już z daleko większą ufnością poważam się przybliżyć do tronu Twego, bo widzę żeś nieustannie łaskawą, dobroczynną i cudowną nie tylko w Swoim św. Obrazie w Gennazzano, ale też w innych niezliczonych wizerunkach Twoich, które czcimy.
Zaraz przy pierwszym wstępie cudownego obrazu zaczęłaś łaskami i dobrodziejstwy obsypywać, po 369 lat jeszcze nie przestajesz udzielać ich Swoim czcicielom i nie wątpię, że Twoich wiernych sług póty hojnie i miłościwie obdarzać będziesz, póki w swoich potrzebach do Ciebie uciekać się będą i mocne zaufanie w Tobie pokładać.
Gdy tedy najlitościwsza Matko znasz moje wszystkie dolegliwości i potrzebną mi pomoc, która ku czci Syna Twojego, ku pomnożeniu chwały Twojej i mojemu zbawieniu służyć może, abym Cię prawdziwie kochał i pomnażał chwałę Twoją: dlatego wołam do Ciebie, prosząc, abyś mi była łaskawą i dobroczynną Matką. Do Ciebie wzdycham:
Święta Maryo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:
Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.
Postanów mieć w swojem sercu zawsze mocną wiarę i nadzieję, bo Ta Rodzicielka Boga jest podskarbiną i dawczynią łask Boskich. Miej mocną nadzieję, że ci w potrzebach twoich dobroczynną poda rękę; wzbudzaj synowską miłość w sobie, ażebyś coraz bardziej chwałę rozszerzał w Jej cudach i dobrodziejstwach. Postanów, że we wszelkich dolegliwościach i potrzebach twoich po najukochańszym Jej Synu, do Niej uciekać się będziesz o pomoc. Proś Jej gorąco, aby ci dobremi swojemi radami i miłosierdziem każdego czasu, a osobliwie w godzinę śmierci przybyła na ratunek. Zakończ nabożeństwo jak wyżej:
O! Maryo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
Odmów Litanię