POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 26 lipca 2017

Modlitwa pobożnego Opata Tryteniusza do Świętej Anny

Swiety Andrzej Bobola - Obraz religijny         Witaj najłaskawsza Matko, Anno Święta, błogosławionej Maryi Panny Rodzicielko najjaśniejsza, Ty jesteś Trójcy Przenajświętszej najwdzięczniejsza, Ty pomoc dajesz najpewniejszą wszystkim Ciebie wzywającym; Ty jesteś szukającym Ciebie najpewniejszą ucieczką, ubogich Patronką najdzielniejszą, jęczących w utrapieniu, Pocieszycielką najskuteczniejszą, cnót wszystkich skarbnicą najdostojniejszą. Bądź pozdrowiona Matko Maryi Panny, którą poseł niebieski Gabryel pełną łaski Bożej pozdrowił, która Panną czystą zostając, Zbawiciela świata porodziła Wszechmocnego Syna Boskiego i w niebie wyniesiona nad chóry anielskie wiecznie panuje. — Bądź pozdrowiona i smutnych pociecho najłagodniejsza. — Wesel się Anno przebłogosławiona, żałosnych rozweselenie wdzięczne. Wesel się Tronie Boski najozdobniejszy, nadziejo pewna prawowiernych katolików w kościele Bożym pracujących. — Więc tedy zjednaj nam grzechów odpuszczenie straszliwego Sędziego ubłagaj nam skruszonych sercem, ratuj dusze nasze i w łasce Boskiej aż do końca zachowaj. Bądź pozdrowiona o Pani łaskawości! źródło nieprzebrane pobożności, przezroczystości chwałą Boską jaśniejąca! — Bądź pozdrowiona Opiekunko nasza miła i wszystkim przyjemna wszelkiej czci godna. — Więc tedy za Twoimi racz się przyczynić sługami: z nieprawości nas obmywszy, cnotami świętymi przyozdób, abyśmy wiecznego dostąpili błogosławieństwa po dokończeniu szczęśliwym życia tego doczesnego, za łaskawością i miłosierdziem Zbawiciela naszego i Sędziego sprawiedliwego, który nas krwią swoją przenajdroższą odkupił i Twoją o Święta Pani! wdzięcznie przyjmuje przyczynę. Który żyje i króluje Bóg błogosławiony na wieki. Amen.