POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 26 września 2017

Błogosławiony Władysław z Gielniowa: Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne
1nawi<e>dzon - namówiony, skłoniony.
2krzwią - krwią.
3pojcie - śpiewajcie.
4stopienie - stopnie.

Za:  http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/Gielniowczyk_04.html