POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (6-14 sierpnia)

Podobny obraz 
Psalm (z tekstów liturgicznych):

Błogosławionaś, Panno, między niewiastami - albowiem wielkie rzeczy Pan uczynił tobie.
Wszystkie ziemi narody ciebie błogosławią - a wszystkie pokolenia twoją chwałę głoszą.
Wyniesiona zostałaś nad chóry anielskie - Pan ci włożył na skronie królewską koronę.
Cieszą się Aniołowie z twego wniebowzięcia - radośnie chwalą Pana, że wśród nich królujesz.
O Panno wniebowzięta, wszystka pełnaś wdzięku - piękna jesteś jak księżyc, jak słońce jaśniejesz.
Chwała twoja z ust ludzi nigdy już nie zejdzie - boś w swym łonie nosiła Zbawiciela świata.
Wszyscy pieśnią dziękczynną wysławiajmy Boga - który wsławił Maryję w niebie i na ziemi.

Antyf. - Błogosławiona Panna Maryja została wzięta do nieba: radujcie się wszyscy, albowiem z Chrystusem króluje na wieki.
W. Wywyższona jesteś, Rodzicielko Boża.
O. Ponad chóry anielskie w królestwie niebieskim.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, któryś niepokalaną Dziewicę Maryję, Rodzicielkę Syna swego, z ciałem i duszą wziął do nieba, spraw to, prosimy, abyśmy nieustannie zwracając się do wyższych rzeczy, zasłużyli sobie na uczestnictwo w jej chwale niebieskiej. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

(5 lat odp. każdego dnia, a zupełny pod zwykłymi warunkami na zakończenie nowenny. Ench 326.)