POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 14 września 2019

Papież Klemens XIII: Pokuta chrześcijańska

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku    Pokuta chrześcijańska, oprócz zaprzestania grzeszenia, obrzydliwie minionego życia źle spędzonego i spowiedzi sakramentalnej za te wszystkie grzechy, wymaga również, aby poprzez post, jałmużnę, modlitwę i innymi dziełami życia duchowego przebłagać boską sprawiedliwość; w rzeczywistości każda nieprawość, czy to mała, czy wielka, musi zostać odpokutowana albo przez samego penitenta, albo przez sprawiedliwego Boga. Jeśli zatem nie chcemy być ukarani przez Boga, nie możemy zrobić inaczej niż sami siebie ukarać. 

(Papież Klemens XIII, Appetente sacro) 

Źródło: (https://www.sursumcorda.cloud/…/2048-papa-clemente-xiii-la-…)

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161046377414381&set=a.348095165376177&type=3&theater