POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 17 grudnia 2019

Św. Franciszek Salezy: Towarzystwo synów tego świata

Podobny obraz 
        ,,Znajdziesz się czasami w towarzystwie synów tego świata, którzy swoim zwyczajem będą się wyśmiewali ze wszystkiego, co w tobie dostrzegą, lub wyobrażą sobie, że dostrzegają coś przeciwnego ich przyziemnym upodobaniom. Nie wdawaj się z nimi w dysputy, nie okazuj żadnego zmieszania z powodu ich napaści, ale po prostu się śmiej wesoło z ich śmiechów, gardź ich pogardą, nic sobie nie rób z ich z ich uwag, drwij z umiarem z ich drwin i nie zważając na to wszystko, śmiało krocz naprzód drogą służby Bożej; w czasie modlitwy zaś polecaj te biedne umysły miłosierdziu Bożemu. Zasługują one bowiem na współczucie skoro gardząc uczciwymi rozrywkami czynią sobie zabawę z ośmieszania i wyśmiewania rzeczy godnych czci i szacunku.

Św. Franciszek Salezy