POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 31 marca 2020

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA KWIECIEŃ

W kwietniu modlimy się w intencji:

O tryumf Bożego Serca przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Zadaniem członków Bractwa w kwietniu jest codzienne odmawianie Litanii do Najświętszego Imienia Jezus.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu według św. Małgorzaty Marii Alacoque:

Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie:

życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić.
Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać.

Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, zapewnienie mego zbawienia, wsparcie mej słabości i niestałości, naprawę wszystkich błędów mego życia i za bezpieczne schronienie w chwili śmierci.

Bądź więc, o Serce pełne dobroci, usprawiedliwieniem mojem przed Bogiem Ojcem i odwróć ode mnie strzały Jego słusznego gniewu. O Serce miłości  pełne! całą mą ufność w Tobie pokładam, gdyż lękam się mej złości i słabości, a spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci!

Wyniszcz więc we mnie wszystko, coby Ci się nie podobać mogło lub opór Ci stawiało! Niech miłość Twoja czysta tak się wyryje w mem sercu, abym Cię nigdy zapomnieć nie mógł, ani się odłączyć od Ciebie i zaklinam Cię na całą dobroć Twoją, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż całem mojem szczęściem i całą moją chwałą jest żyć i umierać jako Twój niewolnik.

(300 dni odpustu, który można ofiarować za dusze czyśćcowe, Leon XIII, 1 czerwca 1897)

Imprimatur: Zevenkerken, Festo D.N. Jesu Christi Regis 1931, Theodorus abbas monasterii sancti Andreae
Imprimatur: Brugis, 16 Dec. 1931. Jer. Mahieu, vic. gen.

Wersja z Mszału Rzymskiego z 1931 roku (opracował o. G. Lefebvre, benedyktyn)