POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 23 kwietnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA WTOREK WIELKANOCNY


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 24

Stanął Jezus w pośrodku Uczniów swoich, i rzekł im: pokój wam. To pierwsze zjawienie się Chrystusa Pana stało się pod wieczór, a co przywiodło Pana do odłożenia go na tak późny czas, była słaba wiara niektórych, a przy tym chęć zwiększenia pragnienia oglądania Go tych, którzy mocno w Zmartwychwstanie Jego wierzyli, i powiększenia jeszcze radości ich, niespodzianym okazaniem się im swoim. Jeżeli Pan odwłóczy nawidzieć się, mówi Prorok Habakuk, oczekuj Go cierpliwie, a bądź pewnym, iż przyjdzie. A znowu Job: Gdy będziesz myślał, iż wszystko dla ciebie stracone i zginione, wtedy objawi ci się Pan jakby spadająca gwiazda.

Wszedł Pan Jezus do Uczniów swoich drzwiami zamkniętymi, dla okazania im najprzód, iż ciało Jego ubóstwione przenikłością obdarzone było i żadnym cielesnym przedmiotem wstrzymanym być nie mogło. Przy tym dla dania im do zrozumienia, że z równą łatwością, do duszy wejść i według swego upodobania rozrządzać nią może, nie doznawszy znikąd żadnej przeszkody ni trudności. A na koniec dla nauczenia nas, iż lubi nawiedzać tych, którzy starannie zamykają drzwi serc swoich, to jest tych, którzy zmysły, oczy, uszy, język na wodzy trzymają, i w zebraniu ducha zostają. Prośmy Pana Jezusa, aby raczył wejść do serc naszych przezwyciężyć wszelkie trudności, które się w nich działaniu łaski Jego opierają, strzec je sam pilnie, i uczynić je nieprzystępnymi wszelkiej próżności.

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

ks. Rafał Trytek: kazanie na Poniedziałek Wielkanocny AD 2019 (Wrocław)

KS. PIOTR XIMENES: NA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 24

Dwóch Uczniów Jezusowych tegoż dnia szło do miasteczka nazywającego się Emmaus. A rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się było stało. I stało się, gdy rozmawiali i spół się pytali, że sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Ci dwaj Uczniowie Jezusa Chrystusa przejęci żalem i smutkiem z przyczyny zaszłych okoliczności Męki Zbawiciela, opuściwszy miasto Jeruzalem, szli do Emaus jakby dla rozerwania myśli i ukojenia żałości swojej. Pan Jezus, który nie spuszcza z oka strapionego, ulitował się nad nimi, i zbliżył się ku nim, aby iść z nimi, a co Go najmocniej do nich przyciągnęło, była czuła ich miłość ku Niemu, gdyż idąc w drodze rozmawiali o Nim, a Pan Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii św. Mateusza: Gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Imię moje tam i ja jestem w pośród nich.

A oczy ich były zatrzymane, aby Go nie poznali. Nie poznali zrazu Uczniowie Chrystusa Pana, a to z przyczyny, iż serca ich w wierze chwiać się zaczynały i smutkiem obciążone były. Jezus Chrystus był przy nich, mówił z nimi, a oni Go nie poznali i ani się domyślali, aby Pan tak blisko nich być mógł. Zdarza się też i teraz, iż Chrystus Pan znajduje się najbliżej osób strapionych, pokusami dręczonych, a one o tym nie wiedzą ani się o przytomności Jego domyślać mogą. I rzekł do nich Pan: cóż to są za rozmowy, które idąc macie między sobą, a jesteście smutni. Wiedział Pan Jezus doskonale przedmiot ich rozmowy, a jeżeli się o niego dopytuje, czyni to dla okazania nam upodobania jakie w rozmowach mających Go za cel znajduje. Naśladując przykład tych dwóch Uczniów Chrystusa Pana, miejmy i my upodobanie rozmawiać często o Panu Jezusie między sobą, a aby nam podobne rozmowy korzystne były, powinniśmy się w nich zobopólnie do miłości Boskiej zagrzewać; prawdy, które nam ogłosić raczył, na pamięć przywodzić, i do wykonywania cnót, które nam zalecił, jedni drugich zachęcać.

niedziela, 21 kwietnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ


Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia św Marka wielkanoc 


Ewangelia u Marka św. w rozdz. 16

Nie odwlókł Pan Jezus do całych trzech dni i trzech nocy Zmartwychwstania swojego, a uczynił to tyle dla tym prędszego pocieszenia tych, których śmierć Jego wielce zasmuciła była, ile dla napełnienia wcześniejszego świata całego widokiem Chwały swojej. Ach! prośmy Pana, aby się raczył pospieszyć w nawiedzeniu dusz naszych łaską swoją. Chrystus Pan chciał umrzeć pod noc, a zmartwychwstać nade dniem, dla okazania nam, iż umierał za grzechy nasze, które są niejako sprawą ciemności, a zmartwychwstawał dla naszego usprawiedliwienia, które w istocie światłością nazwać można. Zmartwychwstał dla otarcia łez strapionych i napełnienia świata całego radością: przepowiedział to był Psalmista, mówiąc: Nad wieczorem będzie płacz, a porankiem pociecha.

Pan Jezus przy Zmartwychwstaniu swoim, okazał chwałę swoją w daleko większym świetle, niż przy przeistoczeniu swoim na górze Tabor. Przy złączeniu albowiem duszy Jego z ciałem, to ciało dotąd nędzom i potrzebom natury ludzkiej podległe ubóstwione zostało, i jednemu Bogu zostawionych własności nabyło. Odjęło mu Bóstwo Jezusa Chrystusa śmiertelność, moc cierpienia i ciężkość, a nadało mu światłość, przechodzącą blask wszelkiego stworzonego światła, blask samego słońca, nieśmiertelność i przenikłość, tak iż Chrystus Pan z łatwością wyszedł z grobu przywalonego kamieniem, jakoby najlepiej otwartym był.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!


piątek, 19 kwietnia 2019

Obrzędy Triduum Sacrum w krakowskim Oratorium Matki Bożej Królowej Polski


Znalezione obrazy dla zapytania triduum sacrum x, Trytek

      W krakowskim Oratorium Matki Bożej Królowej Polski obrzędy Triduum Sacrum odbędą się w następujących godzinach:

18.IV. Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:30 po której nastąpi przeniesienie do Ciemnicy.

19.IV. Wielki Piątek
Droga Krzyżowa o godz. 15:30
Liturgia Wlk. Piątku o godz. 17:00

20.IV. Wielka Sobota
Sobota - Wystawienie, Poświęcenie pokarmów o godz. 9: 00
Liturgia Wlk. Soboty o godz. 17:00


21.IV. Niedziela Wielkanoc
Rezurekcja 06:30 i Msza święta
Msza święta (Suma) o godz. 10:00

22.IV. Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta o godz. 10:00

23.IV. Wtorek Wielkanocny
Msza św. o godz 18:30 

czwartek, 18 kwietnia 2019

Papież Pius XI: Dobre szkoły

Obraz może zawierać: 1 osoba 
      „Dobre szkoły są owocem nie tyle dobrych urządzeń, ile przede wszystkim dobrych nauczycieli, którzy, doskonale przygotowani i wykształceni, każdy w swym przedmiocie, jaki ma wykładać, wyposażeni w te przymioty intelektualne i moralne, wymagane przez ich tak ważny urząd, płoną czystą i boską miłością powierzonej im młodzieży właśnie dlatego, że kochają Jezusa Chrystusa i Jego Kościół, którego najukochańszą dziatwą jest młodzież, oraz dlatego, że im szczerze leży na sercu prawdziwe dobro rodzin i swej ojczyzny” 

Papież Pius XI


wtorek, 16 kwietnia 2019

Fragment ENCYKLIKI PAPIEŻA BENEDYKTA XV AD BEATISSIMIAPOSTOLORUM,


Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie
       Gdzie prawowita władza nakaże coś w sposób pewny, nie wolno nikomu tego nakazu lekceważyć, ponieważ mu się nie podoba, lecz niech każdy swoje mniemanie podda pod autorytet tego, komu podlega i niech mu ze świadomością obowiązku będzie posłuszny. Niech również nikt prywatnie, czy to przez rozpowszechnianie książek, czy też czasopism lub przez publiczne wykłady, nie występuje w Kościele w roli nauczyciela. Wszyscy wiedzą, komu urząd nauczycielski Kościoła od Boga został zlecony: temu zatem musi być zostawione nienaruszone prawo przemawiania według swego uznania wówczas, gdy uzna to za stosowne; obowiązkiem zaś wszystkich innych jest posłuszeństwo religijne wobec mówiącego i jego słów.

O rzeczach zaś bez naruszenia wiary i obyczajów, gdy o nich nie zapadło orzeczenie Stolicy Apostolskiej, można dyskutować i wolno oczywiście każdemu mieć swoje zdanie i tego zdania bronić. Jednakże w tych dyskusjach należy wystrzegać się wszelkiej niepowściągliwości w słowach, która często może obrażać miłość; niech każdy swobodnie broni swego zdania, lecz niech czyni to z umiarkowaniem; niech nie myśli, że godzi się tych, którzy mają inne zapatrywanie z powodu tej jednej tylko przyczyny, podejrzewać o złą wiarę lub obyczaje. Siła i natura wiary katolickiej ma tę właściwość, że nie można jej ani nic dodać, ani ująć: albo się ją wyznaje całą, albo się ją w całości odrzuca.