POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 19 kwietnia 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:

"o wyjście z nałogu, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz poprawę sytuacji rodzinnej dla osoby wiadomej Bogu".

wtorek, 17 kwietnia 2018

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 

 

   "Bardzo proszę o modlitwę za Dariusza, Darię, Bartosza, Dominika i Amelkę. Mamy bardzo trudny czas do 11 maja".

sobota, 14 kwietnia 2018

Prośba o modlitwę


    Prosimy o modlitwę w intencji: "15 kwietnia przypada 4. rocznica śmierci mojego Taty - Stanisława. Polecajmy Jego duszę Panu Bogu".

R.I.P.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Dokumenty Magisterium Kościoła o jedności chrześcijan


 

Sobór Florencki, dekret dla Jakobitów, 4. II 1441)
 
      Święty Kościół Rzymski mocno wierzy, wyznaje i głosi, że nikt, kto nie jest w Kościele katolickim, nie tylko poganie, ale i żydzi, albo heretycy i schizmatycy, nie mogą dostąpić żywota wiecznego; lecz pójdą w ogień wieczny ‘który zgotowany jest diabłu i aniołom jego’ (Mt 25:41), jeżeli przed końcem życia nie będą przyłączeni do niego (Kościoła)… Nikt też, choćby nie wiedzieć jakie dawał jałmużny, a nawet przelał krew dla Imienia Chrystusowego, nie może być zbawiony, jeżeli nie wytrwa w łonie i jedności Kościoła katolickiego.

Innocenty III. List Eius exemplo.

Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia.

wtorek, 10 kwietnia 2018

Prośba o modlitwęProsimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 


"Mój brat Radek jest poparzony i ma dzisiaj operację na oko. Proszę o modlitwę".

niedziela, 8 kwietnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela Przewodnia


Podobny obraz

KRÓTKIE 

NAUKI HOMILETYCZNE 

na niedziele i uroczystości całego roku 

WEDŁUG 

Postylli Katolickiej Większej


KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela Przewodnia

Miłościwy Pan Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim niejednokrotnie raczył okazywać się uczniom, aby tym sposobem utwierdzić ich i naszą wiarę w tę tak ważną prawdę chrześcijańską. Wieczorem w sam dzień powstania z grobu, wszedł przez zamknięte drzwi do Apostołów, aby okazał wszechmoc Bóstwa swego i subtelność już uwielbionego ciała; również, aby ich przekonał, że i z zapieczętowanego grobu powstał bez naruszenia ciężkiego głazu, którym grób był przywalony. A jeśliby kto zapytał: Jak to być mogło, aby prawdziwe, ludzkie ciało Chrystusowe, nie utraciwszy swej natury, weszło przez drzwi zamknięte, tak na to odpowiem z Augustynem i Grzegorzem świętym: Jeśli chcesz tę rzecz ogarnąć słabym rozumem swoim, nie zdołasz. Lecz gdzie rozum ustaje, tam idzie mu na pomoc wiara. Rozumem wszystkiego dojść nie potrafisz, a w sprawach tajemnic Bożych dosyć ci na tym, że tak Bóg objawił i do wierzenia podał. Bo i rozum twój ułomny pomylić cię może, ale słowo Boże nieomylne jest i Bóg nikogo w błąd nie wprowadzi.

czwartek, 5 kwietnia 2018

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA KWIECIEŃ

CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA
O. TILMANN PESCH SI


Stan kapłański

1. Każdy chrześcijanin posiada królewską i kapłańską godność. "A wy, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty" (1). Mimo to uważał Zbawiciel za stosowne i ze swymi miłosiernymi i mądrymi zamiarami zgodne, ustanowić jeszcze szczególniejszą zwierzchność i właściwy stan kapłański, czyli pasterzy dla rządzenia owczarnią Chrystusową.

Władzę swoją otrzymali owi pasterze z góry, nie z dołu. Apostołom dał posłannictwo sam Chrystus, a oni przekazali je swoim następcom, a po nich innym (2). "Chrystus był posłany przez Boga, a Apostołowie przez Chrystusa", tak pisze Klemens Rzymski; "Apostołowie stosownie do rozkazu Chrystusa poszli i przepowiadali i wypróbowanych przez siebie ustanawiali po miastach biskupami i diakonami".