POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 1 listopada 2020

sobota, 10 października 2020

czwartek, 1 października 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA PAŹDZIERNIK

 

Październik poświęcony czci Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej i duszom w czyśćcu cierpiącym.

Wielkoduszność chrześcijańska


          Dwie szczególnie cnoty potrzebne są każdemu człowiekowi, który chce naprawdę służyć Panu Bogu i dobić się Nieba: zaparcie się siebie i miłość Pana Boga. O pierwszej mówi sam Pan Jezus: Jeśli kto chce za Mną iść, niech sam siebie zaprze. A o miłości naucza św. Jan Ewangelista: Kto nie miłuje, trwa w śmierci; a dobitniej jeszcze św. Paweł: Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem. Z tych dwóch cnót, miłości Boga i zaparcia się siebie, wyrasta jedna z najpiękniejszych, ale niestety też bardzo rzadkich cnót: wielkoduszność, czyli wspaniałomyślność chrześcijańska. Mówię, że to rzadka cnota, ale nie między Świętymi, którzy pozostawili nam liczne jej przykłady. Niektóre z nich tu przytoczę; dopomogą one za łaską Bożą do zrozumienia istoty tej cnoty i do szczerego starania się o nią. 

czwartek, 24 września 2020

Prośba o modlitwę

 

         Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "O opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Bronisławy w trudnościach zdrowotnych".

wtorek, 22 września 2020

piątek, 11 września 2020

niedziela, 6 września 2020

piątek, 4 września 2020

czwartek, 3 września 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA WRZESIEŃ

O gorliwości w poznaniu wiary świętej

          Jest wielu ludzi, którzy odnoszą się do religii jak do jakiejś wiedzy świeckiej i uczą się jej tylko dlatego, że taki panuje zwyczaj. 

Tacy umieją nieraz na każde pytanie, odnoszące się do spraw wiary, wcale trafnie odpowiedzieć — ale w gruncie rzeczy niewiele o tę znajomość wiary dbają, a tym mniej jeszcze powodują się nią w życiu codziennym. 

U takich znajomość wiary uczepiła się pamięci, może nawet i rozumu, ale nie dotarła ani do woli, ani do ich serca, i pospolicie nie mają z niej pożytku, — lecz przeciwnie narażeni są na owo słowo Pańskie: 

„Sługa, który poznał wolę Pana swego, a nie nagotował ani uczynił wedle woli Jego, wielce będzie karany”.

wtorek, 1 września 2020

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA WRZESIEŃ

        Prosimy Niepokalaną o zwalczenie modernistów oraz innych infiltratorów Kościoła, oraz o świętych kapłanów i rodziny dla Polski.
Zadanie - codzienna modlitwa litanią do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Z kapłańskim błogosławieństwem.

ks. R.T.

niedziela, 9 sierpnia 2020

Niedziela dziesiąta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SIDwóch całkiem od siebie różnych ludzi stawia nam przed oczy dzisiejsza Ewangelia święta: jednego sprawiedliwego, ale pysznego, drugiego grzesznego, ale pokornego. Sprawiedliwość pysznego na nic się nie przydała, gdy tymczasem pokora grzesznego zjednała mu przebaczenie. Dlaczego tak jest, poznamy to z bliższego rozpatrzenia tej Ewangelii.Co Pan Jezus zganił w modlącym się faryzeuszu? Czy posty jego, czy inne dobre uczynki? Nie, ale pyszne przechwalanie się w obliczu Boga. Cztery są rodzaje pychy. Pierwszy, gdy kto myśli, że co dobrego ma sam od siebie: Co masz, czegoś nie wziął od Boga? A jeśliżeś wziął, czemu się chlubisz, jakobyś nie wziął? (I Kor. IV, 7). Drugi, gdy kto wierzy, że wszystko dobre ma od Boga, ale mniema, że mu to Bóg daje dla godności i dla zasług Jego. Tak myśleć, jest to sprzeciwiać się słowom Pawła św., który mówi: Z łaski Bożej jestem tym, com jest (I Kor. XV, 10). Trzeci, gdy się kto chełpi, jakoby miał to, czego nie ma. Takim był ten, do którego powiedziano: Mówisz, żem jest bogaty i zbogacony, a niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, iżeś ty nędzny i ubogi i ślepy i nagi (Apok. III, 17). Czwarty, gdy kto, gardząc innymi, chełpi się z tego, co prawdziwie posiada.

czwartek, 6 sierpnia 2020

wtorek, 4 sierpnia 2020

F. J. HOLZWARTH: Św. Dominik i św. Franciszek z Asyżu (1)

O spotkaniu św. Franciszka ze św. Dominikiem | Franciszkanie.plTreść: Św. Dominik w Rzymie; ustawa i rozszerzenie się zakonu dominikańskiego; młodość św. Franciszka z Asyżu; zakon minorytów; tercjarze; św. Franciszek w Egipcie.

Albigensi poczytywali naukę swoją za lepszą od nauki Kościoła i chcieli przywrócić prostotę czasów apostolskich. Brak było kaznodziejów, którzy by umieli z należytą znajomością rzeczy wykładać albigensom prawdy wiary katolickiej. Czuł to Dominik i dlatego założył zakon kaznodziejski. Franciszek z Asyżu zaś pragnął wcielić w zakonie swoim prostotę wieku apostolskiego. Oba te zakony były odpowiedzią katolicką na zarzuty i doktryny heretyckie.

niedziela, 2 sierpnia 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA SIERPIEŃ

Sierpień - miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

O święceniu dni świętych

         Prawy katolik w niedziele i święta, O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, Sam nie zarabia, zarobku nie daje. 
 
Aby obudzić i spotęgować pragnienie święcenia dni świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie ich szanowania i przestrzegania. 
 
Po pierwsze tedy potrzebujemy świąt i odpoczynku świątecznego dla naszego ciała. Jak uczy doświadczenie, praca ciągła i natężona, do jakiej największa część ludzi dla zdobycia sobie chleba powszedniego jest zmuszona, do tego stopnia wyczerpuje siły ciała, że tego ubytku ani przerywanie pracy przez jedną lub dwie godziny, ani nocny spoczynek dostatecznie wynagrodzić nie zdołają; potrzeba na to koniecznie co kilka dni dłuższego, co najmniej przez całą dobę trwającego zupełnego wytchnienia. Bez tego organizm cały stopniowo coraz więcej się osłabia, przedwcześnie więdnie, traci swoją odporność przeciw chorobom i innym dolegliwościom i w końcu niszczeje zupełnie. Lepiej niż ktokolwiek wie to Pan Bóg, który stworzył człowieka i wie doskonale, czego każdemu z nas potrzeba. A ponieważ - jak mówi Pismo św.:

sobota, 1 sierpnia 2020

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA SIERPIEŃ


W sierpniu dziękujemy Matce Bożej Królowej Polski za zwycięstwo w bitwie warszawskiej i prosimy o zniweczenie planów globalistów.

Zadanie członków Bractwa to codzienna litania loretańska.

czwartek, 30 lipca 2020

Innocenty IV: Po zdjęciu z oczu pogan...


Obraz może zawierać: 1 osoba
         Po zdjęciu z oczu pogan, ongiś, zasłony błędu i ustąpieniu z ich serc mrożącej zimy niewiary, nastała urocza wiosna, strojna porywającym pięknem won­nego kwiecia.

Kościół wpierw pusty i niepłodny wypełnił się ro­dzącym się mu potomstwem odznaczającym się pobo­żnością i opasanym zbroją męstwa, które jak wiosen­ne kwiaty rozsiewało wokół siebie miłą woń cnót, a za Bożą pomocą pomnażało zasoby owoców uczciwości.

I tak rozrosły się niezliczone zastępy jego synów, a namioty jego pokryły ziemię od morza do morza. Rozległ się głos synogarlicy, głos żalu i boleści, a dzika okrutność tyranów, złagodzona, przemieniła się cu­downie na łzy pokuty, gdy, za przyczyną Tego, który niepojęty jest w swoich dziełach, skazała na zatratę pogańskie bożyszcza.

Niech się raduje więc z tego Kościół, który odrzuciwszy hańbę niepłodności, wydawać począł żyzne i zbawienne plony, czym przystrojony, zaślubił Tego, który zanim go wybrał spośród narodów zostawił go samotnym.

wtorek, 28 lipca 2020

Św. Bonawentura: Trwający w grzechu przyjmują sakrament, lecz nie przyjmują istoty sakramentu


Obraz może zawierać: 1 osoba
         Trwający w grzechu przyjmują sakrament, lecz nie przyjmują istoty sakramentu, to znaczy łaski Chrystusa i Jego Boskiej miłości. Przy spożywaniu czują smak, ale postacie sakramentalne nie wzmacniają ich ducha; idą do żołądka, lecz nie wchodzą do duszy; są połykane, jak przez zwierzę, nie zmieniają się, i nie ożywiają duszy, ani się z nią nie łączą i w nią się nie wcielają. Przeciwnie sam Chrystus, pełny obrzydzenia, wypluwa takiego człowieka, jak cuchnącego trupa na pożarcie zwierzętom i ptakom, gdy nieszczęśliwą duszę wydaje szatanowi na mękę. Dlatego napisano o Judaszu: ,,A po spożyciu chleba wszedł w niego szatan" (J 13, 27). Jeżeli jesteś uwikłany w takie grzechy, uważaj, abyś z jakiegoś powodu lub konieczności nie odważył się przystąpić do ołtarza bez należnego żalu, woli pokuty i uprzedniej spowiedzi, bo ,,straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego" (Hbr 10, 31).

sobota, 25 lipca 2020

czwartek, 23 lipca 2020

Nowy podwójny numer "Rycerza Niepokalanej" nr 4-5/AD 2020

      Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae - "Rycerz Niepokalanej" na miesiąc lipiec i sierpień. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@blogspot.com 

Z Panem Bogiem! Redakcja

wtorek, 21 lipca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o pokój duszy śp. Roberta w siódmą rocznicę Jego śmierci oraz za duszę niedawno zmarłego śp. Henryka".

niedziela, 19 lipca 2020

Niedziela siódma po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SI 
Dwa bardzo ważne upomnienia daje Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii świętej. Pierwsze, abyśmy się nie dali odwodzić od prawdy katolickiej i strzegli się pilnie fałszywych nauczycieli, którzy pod pozorem pobożności chcieliby nas pobałamucić i od jedności z Kościołem rzymskokatolickim oderwać. Drugie, abyśmy wiarę Chrystusową nie tylko w ustach mieli i słowy wyznawali, ale także okazywali w uczynkach i życiu bogobojnym. Jedno i drugie rozważmy w krótkości.

Stary i chytry nieprzyjaciel rodu ludzkiego, diabeł, różnymi, stosownie do okoliczności, sposobami, ludzi od zbawienia odwodził i odwodzi. W dawnych, przed Chrystusowych czasach, gdy pomiędzy poganami zatarło się poznanie prawdziwego Boga, sam się na miejscu Boga postawił i wiemy, że Boskie sprawy przedrzeźniając, na wielu miejscach cześć Boską odbierał. Tam zaś, gdzie istniała znajomość prawdziwego Boga, inną drogą dążył do przewrotnych zamysłów swoich.

sobota, 18 lipca 2020

Ks. Bronisław Markiewicz, fragment książki: Ćwiczenia duchowne


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i garnitur
              Miłosierdzie Pańskie jest w prawdzie nieskończone, atoli czyny tego miłosierdzia, czyli zmiłowania Pańskie, są skończone. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Nie przedstawiajmy sobie tedy Boga tylko w połowie. Bóg obiecał miłosierdzie, ale tylko tym, którzy się Go boją, jak śpiewała Matka Boska: „Miłosierdzie Jego od narodu do narodu bojącym się Jego“. Bóg miłosierny czeka na poprawę grzeszników tylko do czasu pewnego. Gdyby czekał na poprawę ludzi, którzy korzystają z miłosierdza, aby Boga obrażać dalej, toby to nie było miłosierdziem, ale brakiem sprawiedliwości. Niema miłosierdzia dla nadużywających go. Dla zuchwalców zatwardziałych pozostaje tylko sprawiedliwość.

Ks. Bronisław Markiewicz, fragment książki: Ćwiczenia duchowne

wtorek, 14 lipca 2020

Prośba o modlitwę

      Prosimy o modlitwę w następującej intencji:  "Proszę o modlitwę do Boga w Trójcy Jedynego i Maryi Panny za mojego syna Dominika o łaskę prawdziwej wiary dla niego i uzdrowienie jego nie pracujących nerek.Dziękuję  Krzysztof".

niedziela, 12 lipca 2020

Niedziela szósta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SIEwangelia dzisiejsza stawia nam przed oczy wielką dobroć i miłosierdzie opatrznego Boga i zarazem poucza, czego potrzeba z naszej strony, abyśmy sobie na owo miłosierdzie Pańskie zasłużyli.

Żal mi tego ludu – mówi Pan Jezus, a mówi to, zanim Go o cokolwiek proszono. I nie tylko tak mówi, lecz zarazem pyta uczniów, ile chleba mają. Czego zaś brakowało, tego dołożył Boską mocą swoją. Widać stąd, jakim jest Pan Bóg nasz, co czyni i co może. Z natury swej jest miłosierny, w sprawach dobrotliwy, co do możności wszechmogący. Ponieważ jest miłosierny, chce nas ratować; ponieważ jest wszechmogący, może nam dopomóc; ponieważ jest dobrotliwy, nie opuści nas w niedostatkach naszych. Nie zapomni o swym stworzeniu, chociaż my o Nim często zapominamy; daje, choć nie prosimy, a daje więcej niźli żądamy; dać może i tam, gdzie niczego nie ma i rozmnożyć może, gdzie mało jest; albowiem ma wiele sposobów, którymi żywi stworzenia swoje. Zwyczajną drogą, przez którą potrzeby doczesne zaopatruje, jest praca nasza i ten sposób zdobywania chleba sam Bóg postanowił, gdy mówił do Adama: W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba (Rodz. III, 19). 

niedziela, 5 lipca 2020

Niedziela piąta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SIEwangelia dzisiejsza nie jest trudna do wyrozumienia, ale dla niejednego zdaje się być trudna do spełnienia, zwłaszcza w tych naszych nieszczęśliwych czasach, które tu Pan Jezus jawnie gani i potępia. Tyle się bowiem dziś namnożyło gniewu, nienawiści, nawet mężobójstwa zwłaszcza po miastach, że kto to wszystko pilnie rozważy i przypatrzy się ohydnym obyczajom, jakie zapanowały, i porówna je z tym, czego Pan Jezus uczy w dzisiejszej Ewangelii, ten przyznać musi, żeśmy tak daleko odstąpili nie tylko od chrześcijańskiej, ale nawet od faryzejskiej sprawiedliwości, iż się żadną miarą Królestwa niebieskiego spodziewać nie możemy. Wyraźnie bowiem mówi Zbawiciel: Jeżeli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej, niż nauczycielów starozakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. A jakaż to była sprawiedliwość faryzeuszów? Oto gdy oni jałmużny dawali, kazali przed sobą trąbić, aby ich każdy widział. Gdy pościli, zasępiali oblicza swoje i okazywali kwaśne miny, aby można było poznać, że się umartwiają. Gdy się modlili, wystawali na ulicach, aby ich miano za świętych i sprawiedliwych. Mówili dobrze, ale sami tego nie czynili. Dla ustaw ludzkich opuszczali przykazanie Boże. 

sobota, 4 lipca 2020

Rycerstwo Niepokalanej: List na lipiec


LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA – Adonai Modlitwa Litania 
Lipiec - poświęcony Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa            


       O uległości ducha       Dużo mówi się i rozprawia, szczególnie w naszych czasach, o wolności i niezależności. Bynajmniej nie przeczę, że pewna miara wolności należy się i jest potrzebna każdemu człowiekowi jako istocie rozumnej i obdarzonej wolną wolą; owszem, twierdzę, że to co nam mówi Pismo Święte o wolności synów Bożych, którą nas Chrystus Pan nasz obdarzył, stawszy się posłusznym aż do śmierci i przyjąwszy postać sługi, bynajmniej nie jest tylko czczym słowem, bez znaczenia i treści. Mimo to wszystko wszelka wolność musi mieć koniecznie pewne nieprzekraczalne granice, bo człowiek jest tylko stworzeniem i dlatego też z natury swojej zależny jest od Stwórcy swego. Ta nasza zależność od Pana Boga jest dwojaka:

piątek, 3 lipca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego rozwiązania spraw rodzinnych".

środa, 1 lipca 2020

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA LIPIEC


W lipcu modlimy się w intencji:

O królowanie Najświętszego Serca Pana Jezusa na świecie, a szczególnie w  Polsce.

Zadaniem członków Bractwa w lipcu jest codzienne odmawianie Litanii do Krwi Przenajdroższej.

sobota, 27 czerwca 2020

Św. Augustyn, fragment z: Pisma Katechetyczne


Obraz może zawierać: 1 osoba
        Potrzeba zaś było, aby ta winorośl, jak Pan nieraz przepowiadał, oczyszczała się i aby z niej odcinane były gałązki niepłodne, jakimi są herezje i schizmy w różnych miejscach po imieniem Chrystusa nie Jego chwały, lecz swojej szukające, tudzież aby Kościół, doznając od nich przeciwności, doskonalił się coraz bardziej, wreszcie by wyjaśniona została jego nauka i wypróbowana cierpliwość.

Otóż to wszystko czytamy jako dawno przedtem przepowiedziane, i poznajemy jako dokonane, a podobnie jako pierwszych chrześcijan - ponieważ spełnienia się tego nie widzieli - cuda przekonywały, aby wierzyli, tak znów my, ponieważ wszystko się ziściło zgodnie z tym, co w księgach czytamy, na długi czas przed spełnieniem się tego napisanych, - gdzie cała przyszłość opowiedziana, jest już obecnie widoczna - budujemy się i wzrastamy we wierze, abyśmy mając cierpliwość i trwając w Panu wierzyli, że także to, co się dotąd nie ziściło, nastanie bez wątpienia.

niedziela, 21 czerwca 2020

Św. Ignacy Loyola: (fragment) z Pism Wybranych

Obraz może zawierać: 1 osoba 
        Czyniąc znak krzyża świętego, dotykamy ręką głowy co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała (poniżej piersi),oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i zstąpił do łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że Trzy Osoby Boskie są jedną Istotą. Kiedy zaś znaczymy krzyżem nasze usta, oznacza to, że w Jezusie Chrystusie, (w Słowie Bożym), Zbawicielu naszym i Odkupicielu, jest Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan, i że Bóstwo nigdy nie było oddzielone od Ciała Chrystusa w czasie Jego śmierci.

Fragment z: Pism Wybranych

Za https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1394879347364415&set=a.277597432425951&type=3&theater

czwartek, 18 czerwca 2020

Prośba o modlitwę

           Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Wczoraj zmarła moja Mama Aleksandra. Proszę wszystkich o modlitwę. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem".

Św. Ignacy Loyola, fragment z: Ćwiczenia Duchowe

Obraz może zawierać: 6 osób, na zewnątrz 
         Trzeci sposób modlenia się polega na tym, że przy każdym oddechu modli się człowiek myślnie, mówiąc [w myśli] jedno słowo Ojcze nasz albo innej jakiej modlitwy, którą się odprawia. A zatem między jednym a drugim oddechem mówi się tylko jedno słowo. I w czasie od jednego oddechu do drugiego zwraca się uwagę głównie na znaczenie tego słowa lub tej osoby, ku której kieruje się modlitw albo na lichotę własną, albo na różnicę między wzniosłością [tej osoby] a naszą własną lichotą. I wedle tej samej formy i reguły będzie się postępować ze wszystkimi innymi słowami modlitwy Pańskiej. Inne zaś modlitwy, jak Zdrowaś Maryjo, Duszo Chrystusowa, Wierzę, Witaj Królowo odmówi się sposobem zwyczajnym.

Św. Ignacy Loyola, fragment z: Ćwiczenia Duchowe

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1396060270579656&set=a.348095165376177&type=3&theater

wtorek, 16 czerwca 2020

O. Maksymilian Kolbe: Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?

Obraz może zawierać: 1 osoba, broda 
          Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej; wskazywać więc muszą
najdokładniej, najistotniej, kim O n a jest. 

Jeśli na ogół słowa ludzkie nie są zdolne wyrazić rzeczy Bożych, to i tutaj znaczenie tych słów musi być dużo głębsze, bez porównania głębsze, piękniejsze i wznioślejsze niż rzeczy, które one ogólnie wyrażają albo do których poznania rozum sam choćby najwnikliwszy mógłby doprowadzić.
„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie weszło" [1 Kor. 2, 9] i w tym wypadku w całej pełni dostosować można.
Jednak można i trzeba nawet, o tyle przynajmniej, o ile nasz rozum i słowa wydołają o Niepokalanej i myśleć, i mówić, i pisać, i czytać.

Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie? 

niedziela, 14 czerwca 2020

Prośba o modlitwę

         W nocy z piątku na sobotę zmarł Pan Ulryk (Bedrzich) Kopeczny, Czech z pochodzenia, w Niemczech od 1969 r. Tradycyjny katolik od wprowadzenia nowej mszy, sedewakantysta. Miał 87 lat.

Prosimy o modlitwę w Jego intencji.

sobota, 13 czerwca 2020

Św. Hieronim, fragment listu 14


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, niebo i na zewnątrz 

               Nie chcę, najdroższy Bracie, byś skoro ważymy ciężar grzechów, uważał wymienione przeze mnie za mniejsze od grzechu bałwochwalstwa. Owszem, zapoznaj się ze zdaniem Apostoła, który mówi: Bo o tym powinniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Wszystko co diabelskie zwrócone jest przeciw Bogu, a to, co jest z diabła, jest bałwochwalstwem, gdyż od niego pochodzą wszystkie bałwany; to jednakże w innym miejscu Apostoł szczegółowo i po imieniu wskazuje na ten grzech: Umartwiajcie członki wasze, które są ziemskie, odrzucając rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, będącą bałwochwalstwem; bo za te rzeczy zbliża się gniew Boży. Bałwochwalstwo polega nie tylko na tym, że ktoś dwoma palcami rzuca kadzidło na stos ofiarny albo ulewa z czaszy zaczerpniętego wina. Ten tylko zaprzeczy, że chciwość jest bałwochwalstwem, kto sprzedanie Pana za trzydzieści srebrników może nazywać sprawiedliwością. Ten tylko zaprzeczy, że w pożądliwości zawiera się świętokradztwo, kto członki Chrystusa i ofiarę żywą, miłą Bogu, sponiewierał bezecnie z nierządnicami.

czwartek, 11 czerwca 2020

Kazanie na Boże Ciało: KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI - Najświętszy Sakrament – cud największy


Boże Ciało | Tradycja Katolicka Bydgoszcz

"Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan: dał pokarm tym, którzy go się boją" (Psalm 110, 4).
 
        Tak nucił niegdyś natchnionymi usty Psalmista, ilekroć wspomniał na one wielkie cuda, które uczynił Pan ludowi swemu na puszczy, a osobliwie wspominając on chleb z nieba, onę mannę cudowną. Pamiątkę cudów swoich uczynił Pan w miłosierdziu, we wszechmocy i mądrości swojej i nam – w Najświętszym Sakramencie, w tej prawdziwej mannie niebieskiej.
 
Każde dzieło Boże jest cudowne i pełne tajemnic niepojętych; wszelako Najświętszy Sakrament jest największym cudem, jaki Pan uczynił na ziemi.
 
Trzy osobliwie cuda ukryte są w tym świętym chlebie, w tej hostyi, i tym trzem cudom przypatrzmy się dziś nieco bliżej.