POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 10 października 2020

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę o nawrócenie dla męża".