POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 27 czerwca 2015

MATKA BOSKA JEST NIEUSTAJĄCĄ POMOCĄ STRAPIONYCH

Kwiaty dla Maryi     Dnia 29 maja 1867 r. w Huete, w Hiszpanii, przyszła do kościoła OO. Redemptorystów pewna niewiasta, by polecić ich modlitwom siedmioletniego syna swego, który wskutek ospy od trzech miesięcy ociemniał zupełnie.

Ojciec, którego o modlitwy prosiła, zapytał jej: „Czy masz zaufanie do Najświętszej Panny?”. „Mam nieograniczone”, odpowiedziała. „Jeżeli tak, tedy idź, przyprowadź niewidomego synka, pomódl się z nim przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy”. Kobieta poszła do domu; po chwili wróciła z całą gromadą ciekawych sąsiadek, prowadząc chłopczyka. Ukląkłszy z nim przed Obrazem Boga Rodzicy, sama obfite łzy wylewając, powiedziała dziecku: „pomódl się do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i poproś Ją pięknie, żeby Ci oczka zwróciła”.

Dziecko złożyło rączki i z prawdziwie dziecięcą prostotą zawołało: „Matko pomocy, oddaj mi oczy!”. Zaledwie te słowa wymówiło, zaraz zawołało: „Matusiu, Matusiu, ja widzę Matkę Boską, o jak Ona piękna! I was też widzę i moje ręce widzę”. Uszczęśliwiona matka, głośno chwaliła Pana Boga i dziękowała Matce Jego Najświętszej za doznaną łaskę. Wiadomość o tem cudownem wyleczeniu rozeszła się prędko po mieście i ludzie schodzili się oglądać uzdrowione dziecko, które wszystkim opowiadało: „To Matka Boska Nieustającej Pomocy mnie uleczyła; ja Jej tylko powiedziałem: oddaj mi oczy!”. I wkrótce pobiegło samo do kościoła i duże jarzące świece postawiło przed cudownym obrazem Matki Boskiej.


53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, str. 240-241.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/06/27/matka-boska-jest-nieustajaca-pomoca-strapionych/