POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 19 sierpnia 2015

UZDROWIENIE WYCHOWANKI CHOREJ NA TYFUS

The Patriarch, St. Joseph
Siostra zakonna pisze:

Jedna z naszych wychowanek, licząca 4 lata, zachorowała na tyfus, do którego dołączyło się zapalenie mózgu. Przywołany lekarz oświadczył, że dziecko jednego dnia nie przeżyje. Niewypowiedziana była boleść rodziców dziecka. Próżne były nasze przedstawienia i pociechy, że ich córeczka pójdzie do nieba: nic ich uspokoić nie mogło. Wtedy przyszła nam szczęśliwa myśl polecić dziecko opiece św. Józefa i jeżeli wyzdrowieje, opisać jego wyzdrowienie w gazecie św. Józefa.

Zaledwieśmy przyrzekli to uczynić, pokryło się całe ciało dziecka ranami. Widząc to lekarz, zawołał: „Szczęśliwe rany! wyratowane dziecko!”.


Jednak niedługo trwała nasza radość, gdyż pokazała się inna słabość piersiowa, a dziecko było znów w niebezpieczeństwie życia.

„Święty Józef chce doświadczyć naszej wiary i chce nam jasno okazać potęgę swego orędownictwa,” mówiłyśmy do siebie, a nie tracąc ufności, podwoiłyśmy swe modły, nakazawszy również wszystkim dzieciom się modlić, a przed ołtarzem św. Józefa zapaliłyśmy świece.

Po sześciotygodniowych troskach i modlitwach zobaczyłyśmy, że niebezpieczeństwo śmierci minęło; wprawdzie dziecko jeszcze przez trzy miesiące było osłabione, ale z dnia na dzień czuło się zdrowsze i dziś każdemu mówi: „Święty Józef mię uzdrowił!”.

Święty Józefie módl się za nami, Kraków 1933, str. 115-117.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/08/19/uzdrowienie-wychowanki-chorej-na-tyfus/#more-738