POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 25 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień szósty)

DZIEŃ SZÓSTY
Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci

Św. Michałowi zlecił Pan w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony.
Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia: 1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych, 2) obawa wiecznego potępienia, 3) pokusy szatańskie. Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy św. na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. - W modlitwach przy konających chcę również, aby wszyscy obecni prosili św. Archanioła, który jest wodzem wojska niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę. W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: "Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do mego królestwa". - Jasnym jest więc, że św. Michałowi zlecił Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności.

Św. Michał wyprasza śmierć szczęśliwą wiernym sługom swoim. Iwon, pobożny braciszek z zakonu Kapucynów odznaczał się wielkim nabożeństwem do św. Michała. Ten zaś ukazał mu się widocznie i polecił gotować na śmierć bliską. Odtąd brat Iwon tą myślą bezustannie zajęty, modlitwą i pełnieniem cnót wszystkich sposobił się na zgon szczęśliwy; i umarł też nadzwyczaj świętobliwie, jak zapewnia jego biograf ojciec Polocci. W żywocie św. Kajetana przez ojca Feleone czytamy, że w ostatnich chwilach życia szatani ukazali się Świętemu i dręczyli go pokusami. Ale ponieważ zawsze modlił się nabożnie do św. Michała, tenże również raczył mu się objawić i uspokoić obawy wzniecone przez duchy nieczyste.

Postanowienie
Prosić będę codziennie św. Michała o pomoc i opiekę w godzinę śmierci. Aby tym pewniej zdobyć sobie tę pomoc, czcić będę św. Michała, powściągając moją pychę i chęci zmysłowe oraz pracując nie tylko nad własnym zbawieniem, ale również nad zbawieniem drugich.

Westchnienie
Św. Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.