POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 26 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień siódmy)

DZIEŃ SIÓDMY
Św. Michał wspomaga dusze w czyśćcu cierpiące

Św. Michał ma również zlecone sobie od Boga pocieszanie dusz w czyśćcu cierpiących. W pacierzach kapłańskich na jego uroczystość czytamy, że Pan Bóg powierza mu dusze wszystkich ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, aby je do nieba wprowadził. A we Mszy za umarłych Kościół prosi: "Niechaj chorąży Krzyża Twego św. Michał wprowadzi dusze wszystkich zmarłych przed Tobą do świętej światłości." Toteż wielki Archanioł, powodowany gorącą troską o te dusze, które Jemu są oddane i polecone w tak szczególny sposób, wspomaga je i przynosi im ochłodę w cierpieniach czyśćcowych. A jeśli już tu na ziemi w doczesnych potrzebach spieszy z pomocą osobom, które mają do niego szczególne nabożeństwo, o ile więcej będzie je wspierał i ulgę im będzie przynosił pośród mąk czyśćcowych, które przewyższają wielokrotnie wszelkie ziemskie cierpienia.

Jakub Massi powiada, że pewien kapłan odprawiając Mszę św. za umarłych, w szczególny sposób modlił się za dusze, podczas gdy wymawiał słowa wyżej przytoczone: "Niechaj św. Michał wprowadzi je przed Tobą do świętej światłości". W tej samej chwili ujrzał św. Archanioła zstępującego z nieba do czyśćca, aby wyprowadzić stamtąd dusze, które Mu polecał. Tenże sam pisarz mówi, że pewien zakonnik z klasztoru Cystersów ukazał się po śmierci swemu przyjacielowi kapłanowi i rzekł mu, że pozostaje jeszcze w czyśćcu, ale będzie oswobodzony, jeśli podczas Mszy św. poleci go św. Michałowi. Kapłan ów chętnie spełnił tę prośbę. I on sam, i inni równocześnie widzieli duszę zakonnika prowadzoną do nieba przez św. Michała. Wnosić stąd możemy, że spełniamy rzecz miłą św. Michałowi naszymi modlitwami i dobrymi uczynkami, wspomagając dusze w czyśćcu zostające.
Jest to uczynek miłosierny, nader przyjemny Panu Jezusowi, który pełen miłości dla tych dusz świętych pragnie, abyśmy wstawiali się za nimi.

Postanowienie
Modlić się będę za dusze w czyśćcu zostające i prosić za nimi św. Michała.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.