POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 3 listopada 2015

Hymn ku czci św. Michała Archanioła

Ciebie, odblasku i mocy Ojcowska, Ciebie, Jezu, życie serc, chwalimy między Aniołami, którzy zależą od ust Twoich.
Dla Ciebie walczy tłumny hufiec tysiąca tysięcy wodzów, ale rozwija Krzyż zwycięski Michał, chorąży zbawienia.
On straszliwą głowę smoka strąca do piekieł najgłębszych i wodza wraz z buntownikami zrzuca jak błyskawicę z twierdzy niebieskiej.
Przeciwko wodzowi pychy idźmy za nim jako księciem, aby dany nam był u tronu Baranka wieniec chwały.
Bogu Ojcu niechaj będzie chwała, który tych, co odkupił Syn, a namaścił Duch Święty, strzeże przez Aniołów. Amen.

Antyfona:
Najchwalebniejszy Książę, Michale Archaniele, pamiętaj o nas: zawsze i wszędzie módl się za nami do Syna Bożego.
V. Wobec Aniołów będę śpiewał, o Boże mój.
R. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu świętemu i wielbił Imię Twoje.

Módlmy się:
Boże, który w cudownym porządku wyznaczasz zadania Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby ci, którzy służą Tobie w niebie, życie nasze osłaniali na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.