POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 11 marca 2016

Katolicka Koronka do Miłosierdzia Bożego - x. Rafał Trytek


Sacro Cuore diu Gesu2 
   Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej. Nie wiedzą one, że nazwa jest „zapożyczona” od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne imprimatur. Dla użytku wiernych podajemy oryginalną, zatwierdzoną przez Kościół koronkę, z Nowego Brewiarzyka Tercjarskiego:

*****

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami jest to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

10 razy: O mój Jezu miłosierdzia.

Modlitwa wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy, na końcu dodaje się Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo.

Za: Nowy Brewiarzyk Tercjarski, ułożony przez O.L.K., wydanie trzynaste, Kraków 1928.

Imprimatur: Kraków 28 III 1894, kard. A. Dunajewski, Reimprimatur: Kraków 26 IV 1928, bp Adam Stefan Sapieha

Źródło: legitymizm.pl.

Za: http://glostradycji.blogspot.com/2014/05/katolicka-koronka-do-miosierdzia-bozego.html