POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 16 marca 2016

Pomoc świętego Józefa 
   Pewien człowiek szukał usilnie pracy. Chwytał się różnych zajęć, ale jak to w „wolnym rynku” bywa, zbyt długo nie utrzymał się na jednej posadzie. Jego sytuacja materialna nie była zbyt dobra, a miał wiele ważnych zobowiązań do uregulowania. Modlił się i prosił Pana Boga oraz św. Józefa o ratunek. Pewnego razu przechodząc obok kościoła, w którym był obraz św. Józefa, wstąpił doń i gorąco modlił się przed obrazem. Nazajutrz miał iść na rozmowę kwalifikacyjną do nowej firmy i był niepewny jej pozytywnego wyniku. Następnego dnia idąc na rozmowę i przechodząc obok innego zakładu, poczuł wewnętrzny nakaz, aby wstąpić do niego i zapytać o wolną posadę. Św. Józef mu dopomógł i pobłogosławił. Ów człowiek dostał pracę i powoli zaczął „stawać na nogi”.

I my wszyscy, jeżeli jesteśmy w potrzebie wszelakiej, zwracajmy się o pomoc do Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, św. Józefa, a On nigdy nas nie zawiedzie, jeśli intencje i prośby nasze będą prawdziwe, żarliwe i przepełnione wiarą. Św. Józefie, módl się za nami!