POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 16 sierpnia 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "za duszę niedawno zmarłej śp. Cecyli"