POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 10 listopada 2016

Psalm 129. De profundis clamavi ad Te Domine (Z głębokości grzechu i nędzy)


De profundis clamavi ad Te, Domine; * Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes * in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est; * et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus: * speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitatibus ejus.


 ***

PSALMY DAWIDANA JĘZYK POLSKI WIERSZEM PRZEŁOŻONEPRZEZ


KS. KAZIMIERZA BUCZKOWSKIEGOPROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ––––––––


PSALM CXXIX.(u Żydów 130).


De profundis clamavi ad Te Domine.
Z głębi klęsk moich wołałem, o Panie!

Panie, wysłuchaj me szczere wołanie;

Niechaj Twe uszy będą nakłonione

Na prośby moje ku Tobie wznoszone.

Bo gdybyś zważał na nieprawość moją,

Któżby się ostał przed stolicą Twoją?

U Ciebie bowiem wielkie zmiłowanie.

Ja dla zakonu czekałem Cię, Panie!

Obietnic Pańskich dusza ma czekała,

Nadzieję w Panu dusza moja miała.

O Izraelu! od świtu do nocy

Twoją nadzieję złóż w Pańskiej pomocy,

Bo miłosierdzie wielkie jest u Pana,

A litość Jego nigdy nie przebrana.

On sam odkupi Izraela swego,

Odejmie odeń nieprawości jego.Wyjaśnienie. Psalm ten jest z rzędu pokutnych i jest modlitwą błagalną ludu żydowskiego, zostającego w niewoli babilońskiej. Z głębi tych klęsk, które ponosić musiał za swoje grzechy, błaga lud skruszony o pomoc i wysłuchanie, ufny, iż się Pan da przebłagać, pomnąc na przyrzeczenie dane ludowi swemu. Napomina więc w końcu psalmista Izraela, aby nadziei w miłosierdziu Boskim nie tracił.–––––––––––
Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884, ss. 265-266.