POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 29 lipca 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następujących intencjach:

- aby Bóg  udzielił łaski silnej woli i wspomógł Pawła w walce z nałogiem nikotynowym

- o łaskę stabilizacji życia duchowego dla Alberta