POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 12 lipca 2016

WTOREK - Dzień poświęcony czci Aniołów i Świętych Pańskich


"Oto ja poślę Anioła Mego, iżby szedł przed tobą i strzegł cię w drodze i wprowadził na miejsce, którem przygotował." (Ex. 23, 20)

   Pamiętaj, że od pierwszej chwili twego życia otrzymałeś od Boga Anioła Stróża, jako opiekuna i przewodnika.

   Co za dobroć, co za miłość Ojca Niebieskiego ku tobie! Jak droga i zacna musi być dusza twoja, skoro dla jej zbawienia Pan Bóg posyła jednego z książąt niebieskich z nieba na ziemię. A jak wiernie Anioł Stróż wypełnia włożony nań obowiązek! Od kolebki aż do skonu nie opuszcza cię ani na chwilę, ten najwierniejszy i nieodstępny twój przyjaciel! On cię w ciemnościach oświeca, w cierpieniach pociesza, w przygodach strzeże, w zwątpieniu dodaje otuchy, z licznych niebezpieczeństw wybawia. Gdy się chwiejesz, on cię podtrzymuje i wzmacnia; gdy upadasz, podnosi; gdy w grzechu zasypiasz, budzi do powstania. On modły twoje razem ze swymi Panu Bogu przedstawia, nieprzyjaciół twej duszy gromi. Po śmierci zaprowadzi duszę twą przed sąd Boski. Módl się więc do niego i słuchaj jego głosu!