POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 30 czerwca 2018

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w następującej intencji:

"za duszę śp. Dariusza".