POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 26 lipca 2017

Modlitwa pobożnego Opata Tryteniusza do Świętej Anny

Swiety Andrzej Bobola - Obraz religijny         Witaj najłaskawsza Matko, Anno Święta, błogosławionej Maryi Panny Rodzicielko najjaśniejsza, Ty jesteś Trójcy Przenajświętszej najwdzięczniejsza, Ty pomoc dajesz najpewniejszą wszystkim Ciebie wzywającym; Ty jesteś szukającym Ciebie najpewniejszą ucieczką, ubogich Patronką najdzielniejszą, jęczących w utrapieniu, Pocieszycielką najskuteczniejszą, cnót wszystkich skarbnicą najdostojniejszą. Bądź pozdrowiona Matko Maryi Panny, którą poseł niebieski Gabryel pełną łaski Bożej pozdrowił, która Panną czystą zostając, Zbawiciela świata porodziła Wszechmocnego Syna Boskiego i w niebie wyniesiona nad chóry anielskie wiecznie panuje. — Bądź pozdrowiona i smutnych pociecho najłagodniejsza. — Wesel się Anno przebłogosławiona, żałosnych rozweselenie wdzięczne. Wesel się Tronie Boski najozdobniejszy, nadziejo pewna prawowiernych katolików w kościele Bożym pracujących. — Więc tedy zjednaj nam grzechów odpuszczenie straszliwego Sędziego ubłagaj nam skruszonych sercem, ratuj dusze nasze i w łasce Boskiej aż do końca zachowaj. Bądź pozdrowiona o Pani łaskawości! źródło nieprzebrane pobożności, przezroczystości chwałą Boską jaśniejąca! — Bądź pozdrowiona Opiekunko nasza miła i wszystkim przyjemna wszelkiej czci godna. — Więc tedy za Twoimi racz się przyczynić sługami: z nieprawości nas obmywszy, cnotami świętymi przyozdób, abyśmy wiecznego dostąpili błogosławieństwa po dokończeniu szczęśliwym życia tego doczesnego, za łaskawością i miłosierdziem Zbawiciela naszego i Sędziego sprawiedliwego, który nas krwią swoją przenajdroższą odkupił i Twoją o Święta Pani! wdzięcznie przyjmuje przyczynę. Który żyje i króluje Bóg błogosławiony na wieki. Amen.