POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 27 marca 2018

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 

     "Proszę, aby łaska Boża dotknęła Emilię i jej rodzinę, proszę o Ducha św. abym umiała i  mogła  wykonać pracę którą muszę wykonać w jak najszybszym czasie, o otwartość, mądrość i zrozumienie. niech dobry Bóg nas strzeże. Bóg zapłać i Szczęść Boże wszystkim bardzo".