POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 12 stycznia 2017

Modlitwa dla uproszenia skupienia ducha przy modlitwie


Zdjęcie użytkownika Jantek Gall.
O Panie mój! jakaż to przykrość jest dla mnie, gdzie wpośród myśli o rzeczach niebieskich, myśli często ziemskie tłumnie mi się nasuwają i zamącają modlitwę. Boże mój, nie oddalaj się ode mnie i nie opuszczaj sługi Twego w gniewie. Rozprosz te widziadła, które mnie niepokoją, skieruj ku Sobie wszystkie zmysły moje. Spraw, niech choć na tę chwilę zapomnę o wszystkiem na świecie i daj mi siłę do oderwania myśli mojej od tego wszystkiego, co nie jest Tobą, mój Boże! Wspieraj mnie, o Prawdo wszechwładna, aby mnie żadna próżność nie zajęła. Pójdź do mnie, o niebieska słodyczy, aby wszystko, co nie jest czystem, w niwecz się obróciło przed Tobą. Przebacz mi także, o Boże, i bądź miłosiernym, ilekroć przy modlitwie myślę o czem innem, zamiast o Tobie jedynie, bo wyznaję pokornie, że roztargnienie jest u mnie zwykłą rzeczą. Najczęściej nie jestem tam, gdziem jest obecny ciałem, lecz tam, gdzie mnie wyobraźnia moja unosi. Jestem tam, gdzie są myśli moje, a myśli moje zazwyczaj są tam, gdzie jest to, co kocham. Dla tego to, o wiekuista Prawdo, powiedziałeś nam: Gdzie jest skarb Twój, tam jest serce Twoje. Jeśli miłuję niebo, wtedy chętnie myślę o rzeczach niebieskich; a jeśli miłuję świat, wspomnienie jego tkwi ciągle w moim umyśle. Szczęśliwy jest ten, o Panie, kto przez miłość dla Ciebie wyrzuca ze swego serca wszelkie stworzenie; który z głębi duszy swojej składa Ci modlitwę czystą, godną złączenia się z modlitwami Aniołów w niebiosach.

O Boże mój! kiedyż mi będziesz wszystkiem we wszystkiem? kiedyż ja o Tobie jednym myśleć i pamiętać będę?

Brewiarzyk Tercjarski (1900 r.)