POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 14 stycznia 2020

Opatrzność a ufność Bogu

Obraz może zawierać: 2 osoby 
     "Nie możemy prawdziwie dobra miłować, jeżeli nie nienawidzimy złego; nie możemy nade wszystko miłować Dobra Najwyższego, jeżeli nade wszystko nie nienawidzimy grzechu. Bóg nie pałałby świętą gorliwością dla swojej chwały, czyli dla objawienia swojej dobroci, gdyby z podobną gorliwością nie nienawidził grzechu. Jest to rzeczą jasną."

o. Reginald Garrigou-Lagrange OP, Opatrzność a ufność Bogu, Gniezno 1934, s.138.