POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 23 stycznia 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: " O zdrowie dla Magdy i jej dwóch synów".