POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 29 września 2014

29. IX. - Święto Św. Michała Archanioła


 
    Dziś obchodzimy święto patrona naszego Bractwa Modlitewnego - Św. Michała Archanioła. Św. Michał Archanioł Mica-el (Mikael) – „Któż jak Bóg!” (Quis ut Deus) miał wykrzyknąć na lucyferowskie Non serviam, zadając cios rebelii przez niego wznieconej. Od tamtego czasu znany pod tym imieniem – wódz armii Boga i opiekun każdej wiernej duszy przeciwstawiającej się siłom zła.
To wzór posłuszeństwa i pokory. Św. Michał Archanioł w dniu ostatnim zadmie
w trąbę, ogłaszając umarłym, aby powstali i wzywając wszystkich ludzi na Sąd Ostateczny.
Msza Święta zostanie odprawiona w Oratorium Matki Bożej Królowej Korony Polskiej: ul. Sarego 18/2 w Krakowie o godz. 18:30. Serdecznie zapraszamy!

środa, 10 września 2014

Świadectwa Szkaplerzne cz.8

8. Kto w tej szacie umrze, nie zazna ognia piekielnego

  Noc grudniowa przy śnieżnej zawiei .Młody kapłan, śpieszy główną ulicą jednego z fabrycznych przedmieść Wiednia. Po półgodzinnej drodze  staje  przed domem, otoczonym małym ogrodem, strząsa śnieg z płaszcza i obuwia i wchodzi  do pokoju uprzejmym pozdrowieniem na ustach.
W pokoju leży ciężko chory mężczyzna, suchotnik, w sile wieku, dobiegający, według zdania lekarza, do kresu swej ziemskiej pielgrzymki.
"I ja dostrzegam - opowiada dalej ów młody kapłan - że śmierć już rękę złowrogą po zdobycz swą wyciągnęła, czyhając na to strawione gorączką życie ludzkie. Z całą powagą, ale i z miłością zachęcam chorego do przyjęcia ostatnich Sakramentów, lecz w toku rozmowy widzę, że niestety wielka tu na drodze stoi przeszkoda. Nie ta, której wierność przy ołtarzu ślubował, otacza jego łoże boleści, lecz inna niewiasta, której oddał swe serce w pożałowania godnej nieświadomości grzechu. Wszystkie perswazje, prośby, nalegania daremne. Chory nie tylko, że nie  chce się wyrzec grzesznej znajomości, lecz nawet wraz ze swą wspólniczką zaprzysiągł odebrać sobie życie, w razie, gdyby śmierć jedno z nich dotknąć miała.

wtorek, 9 września 2014

Nowenna do św. Michała Archanioła


    

  Pragniemy przypomnieć członkom Bractwa Modlitewnego Czcicieli Św. Michała Archanioła o obowiązku odmówienia nowenny do naszego Patrona przed Świętem przypadającym 29 września. Nowennę odmawiamy codziennie od 20 do 28 września. 
Nowenna  zamieszczona jest w broszurze dostępnej po złożeniu zamówienia na adres Redakcji. 

KTÓŻ JAK BÓG!

wtorek, 2 września 2014

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA WRZESIEŃ

 Obrona nienarodzonych dzieci. Godność ojcostwa i macierzyństwa - Kardynał Stefan Wyszyński

   Kardynał niejednokrotnie musiał apelować do ojców, aby stanęli w obronie nienarodzonych, aby zdecydowanie zaprotestowali wobec aborcji, aby nie uznawali, że tylko kobieta jest odpowiedzialna za obronę życia. Szczególnie wysoka ranga w nauczaniu Prymasa przyznawana jest macierzyństwu. Szacunek dla macierzyństwa skłania Kardynała Wyszyńskiego do obrony godności kobiety. Nie tylko kobiety – matki, aczkolwiek jej ranga jest najwyższa, ale kobiety w ogóle. Z największą żarliwością Prymas zawsze przemawiał do kobiet, zwłaszcza do matek. Zdawał sobie sprawę, że zarówno w przeszłych dziejach narodu, jak i w chwili obecnej, są one filarami wiary, obyczaju i kultury narodowej. Dlatego w swych przemówieniach do nich przywołuje podstawowe racje teologiczne ich pozycji rodzinnej i społecznej. Kobieta jest darem Stwórcy dla mężczyzny. Stanowi dlań pomoc równorzędną mu naturą, osobowością, charakterem i przymiotami. Z daru Stwórcy dla kobiety i mężczyzny - daru życia i wzajemnej miłości  - wynika  prawo, obowiązek i zaszczyt troski o godność rodzicielstwa. Obowiązek obrony dzieci wynika z nakazu Bożego, z przykazania: „nie zabijaj” (Wj 20, 13). Pierwszymi obrońcami życia dziecka są rodzice, jest to ich podstawowe powołanie. Do obrony życia dzieci powołany jest też Naród, ponieważ od dzieci zależy jego przyszłość, rozwój i samostanowienie. Prymas utożsamiał śmierć dzieci nienarodzonych z powolnym wymieraniem Narodu. Do obrony życia dzieci zobowiązany jest także Kościół: „by mógł wprowadzać ludzi w bramy niebios”. Dla Prymasa oczywiste było to, że  droga do zbawienia wiedzie poprzez życie doczesne. Miłość Boża w tym się przejawia, że poprzez nieustanne działo stwarzania, powoływania nowych ludzi do życia, następuje druga faza miłości:  akt zbawczy Syna Bożego wprowadzający tychże ludzi do zbawienia. Dwa akty: stworzenie i zbawienie, są ze sobą nierozłącznie związane. Pomiędzy te dwa akty Bożej miłości zaproszony jest do współudziału człowiek, są zaproszeni rodzicie, przez których przekazywane jest życie. W żaden sposób rodzicom nie wolno tej łączności przerywać, ani przeciw niej występować.


Intencja różańcowa RYCERSTWA NIEPOKALANEJ na WRZESIEŃ


 

   W miesiącu WRZEŚNIU modlimy się szczególnie w następującej intencji: „Aby zaprzestano zabijania nienarodzonych dzieci”