POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 31 października 2016

Mała czcicielka Różańca św.

 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Mała czcicielka Różańca św.


Niedawno, bo w r. 1921 umarła we Francji mała 10-letnia dziewczynka Anusia de Guigne. Życie jej choć krótkie pełne było cnót heroicznych, nadających cechę wielkiej świętości, a ulubioną jej modlitwą był Różaniec.

Oto, co czytamy w jej życiorysie:

"Mała Anusia lubiała bardzo nabożeństwo różańcowe. Różaniec był radością jej życia. Odmawiając go, rozmyślała często jego tajemnice nawet podczas długich podróży, od­bywanych samochodem. W różańcu znajdowała pokrzepienie dla duszy i czerpała moc do poświęcania się swoim najbliż­szym aż do zupełnego wyniszczenia sił. Z miłości dla Ró­żańca wyszukiwała niekiedy dziwnie ujmujące sposoby nabożeństwa, lecz były one zawsze poważne, a nawet surowe. W październiku, miesiącu różańcowym, który ostatnim był w jej życiu, postanowiła sobie zerwać dużo «róż bez cierni». Róże bez cierni były to umartwienia z radością przyjmowa­ne i wykonywane. Chciała wiązankę ich ofiarować Panu Bogu w dzień Wszystkich Świętych.

niedziela, 30 października 2016

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Image 
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami twymi; zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. 

sobota, 29 października 2016

Przykład godny naśladowania

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Przykład godny naśladowania


Byłem niedawno w Belgii – tak rozpoczął opowiada­nie pewien proboszcz z poznańskiej diecezji – a w ciągu swojej podróży wstąpiłem do pięknego stołecznego miasta belgijskiego, Brukseli. Zaznajomiwszy się już przedtem z pe­wną belgijską rodziną, zamieszkałą w Brukseli, uważałem sobie za obowiązek, ażeby ją odwiedzić. Przyznaję, że do onych odwiedzin nakłoniła mię także pewna ciekawość. Znaną jest rzeczą, że w Belgii, choć kraj ten za zupełnie katolicki uchodzi, – kościołów protestanckich w całym pań­stewku jest zaledwie kilkanaście – jednakowoż mało wi­dać szczerej pobożności i żywej wiary. Niższe warstwy przesiąknięte są zupełnie socjalizmem i anarchizmem, wyższe stany zaś są po większej części wolnomyślne, obojętne dla wiary, a po części masońskie. Chciałem się więc przekonać, jaki też duch panuje w onej rodzinie, z którą się bliżej poznałem, a która z samego początku bardzo dodatne wra­żenie zrobiła.

piątek, 28 października 2016

Sprawiedliwe sądy Boże

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Sprawiedliwe sądy Boże


Przy jak najpiękniejszej pogodzie opuścił okręt wybrzeże Afryki, wioząc do małego miasta portowego Adriatyku owoce południowe. Oprócz służby okrętowej znajdo­wało się tam również około 70 pasażerów, a między nimi misjonarz – zakonnik wracający do Dalmacji dla poratowania nadwątlonego pracą zdrowia. Czas długi rozmawiał on z towarzyszami podróży, po czym usiadł na pokładzie, od­mówił najpierw brewiarz, a następnie przesuwał nabożnie ziarnka różańca. Nikt nie śmiał mu w tym przeszkadzać. Dwóch tylko młodzieńców spoglądało nań z ukosa, śmiali się zeń i szydzili z jego nabożeństwa. Jak gdyby dla uzu­pełnienia swych drwin i żartów niewczesnych stanęli przed kapłanem w ten sposób, że mu zupełnie zasłonili widok na morze. Trwało to z kwadrans. W tym samym czasie prze­jeżdżał obok statku parowiec. Podróżni witali się nawzajem z dali powiewaniem chusteczkami, zamieniono ukłony, radość panowała ogólna. Przerwał ją dopiero okrzyk bolesny jedne­go z dwóch młodzieńców, a powodem tego okrzyku było to, iż młodzieniec wyjmując z kieszeni notes, upuścił przypad­kowo cały swój zasób pieniężny do morza. Obaj pobledli z przerażenia. Towarzysz jego, który najbardziej drwił z zakonnika odmawiającego różaniec, widząc, iż woreczek z pieniędzmi pływa po powierzchni wody, wskoczył do morza, by go wydobyć. Już miał go w ręku, już wracał z nim do okrętu, gdy nagle utracił siły i znikł w głębinach. Rzuciło się wprawdzie kilku majtków na ratunek, daremnie jednak – młodzieniec znalazł grób w morzu.

czwartek, 27 października 2016

Ozdoba panny młodej

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska w otoku różańcowym 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Ozdoba panny młodej


O. Weiss, sławny pisarz, opowiada o swojej matce: Była ona wychowaną w wielkiej surowości. W dzień ślubu, kiedy tak, jak to zwykle bywa, ubrała się ozdobniej, ojciec przystąpił do niej i zdjął z niej wszelkie kosztowności, a zostawił jej tylko familijny, piękny koralowy różaniec z tymi słowy: Moja droga, w małżeństwie nie ma czasu na myśli o strojach. A wskazując na różaniec, dodał – tak, ten mo­żesz zostawić, nieraz ci się on przyda.

Może trochę za surowo – a jednak jakże prawdziwie!

środa, 26 października 2016

Uczony

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Uczony


Sławny chemik Chevreul podczas podróży wstąpił raz do kościoła i odmawiał różaniec. Proboszcz, przechodząc, zdziwił się i pozdrowił uczonego. Ten skoro tylko skończył modlitwę, rzekł do kapłana:

– Dziwi to księdza, że ja tu w odległym kościółku odmawiam różaniec. Otóż spóźniłem się, a musząc czekać aż na następny pociąg, używam czasu, jak najlepiej umiem.

wtorek, 25 października 2016

Ja także

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Ja także


Podczas wizytacji przez jenerała hr. Huyn w Gmunden wyciągnięto jednemu żołnierzowi z tornistra różaniec. Oficerowie roześmiali się głośno. Na to rzekł jenerał:

– Dlaczego śmiejecie się, panowie? I ja także noszę zawsze przy sobie różaniec!

To powiedziawszy, wyciągnął z kiesze­ni różaniec i pokazał obecnym. Naturalnie, że śmiać się przestano.


Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898-1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 32.

Za: http://ultramontes.pl/rosarium_ii_16.htm

poniedziałek, 24 października 2016

Święto św. Rafała Archanioła

rafaltobiasz


Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza, czuwaj nad drogami naszego życia i ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.


Z okazji święta św. Rafała Archanioła życzymy naszemu Duszpasterzowi, x. Rafałowi Trytkowi, w dniu imienin wszelkiej pomyślności w posłudze duszpasterskiej, dużo zdrowia i łask Bożych oraz opieki N.M.P. i św. Patrona. Szczęść Boże!


Sancte Raphael Archangele, ora pro nobis!

Prawdziwa odwaga (*)

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowaZa Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.
Prawdziwa odwaga (*)
Patrzcie, patrzcie, moi panowie, oto i różaniec znajduje się pomiędzy nami. Czy jest w naszym kółku choć jeden bigot, zacofaniec, któryby się zajmował zwyczajami zabobonnymi? Pójdźmy na plac szkolny, pobawimy się, pośmiejemy i dowiemy się, do kogo te fatałaszki należą. – Tak wołał jeden z wychowańców szkoły politechnicznej francuskiej, który przypadkowo znalazł różaniec w sali kolegium. Ponie­waż była godzina rekreacyjna, zatem tłumnie rój studentów wysypał się na plac przed gmachem szkolnym. Lekkomyśl­ny młodzian zarzuciwszy różaniec na gałąź lipy, wrzeszczał, co sił starczyło, na swych kolegów, zapytując szyderczo: kto zgubił różaniec, niechaj przyjdzie i odbierze go. Wnet hałas ustał, nastąpiła cisza; wszyscy zadziwieni stali i patrzali, azali się znajdzie odważny i przyzna do własności. Wtem występuje z grona studentów młodzieniec o pięknych i szlachetnych rysach, zbliża się pewnym i poważnym kro­kiem do lekkomyślnego kolegi i rzecze doń głosem acz wzruszonym, ale stanowczym: "Dziękuję ci mój kolego, żeś zachował ten różaniec, który dla mnie jest drogą pamiątką po niedawno zmarłej matce. Zachowując zwyczaje chrześci­jańskie, jestem pewien, że tym nie uchybiłem ani szkole, ani mym kolegom". Mówiąc to zdjął różaniec z gałęzi, wło­żył go na szyję, a żaden z kolegów nie śmiał szyderstwa okazać; roztropniejsi podali mu rękę i uścisnęli, przepra­szając za lekkomyślny postępek płochego kolegi, który od­szedł zawstydzony.

niedziela, 23 października 2016

Piękny zwyczaj tyrolski

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Piękny zwyczaj tyrolski

O. Jezuita Wacław Lerch opowiada w swym polecenia godnym pisemku "Eine Prophezeiung", co następuje:
Byłem przed laty w Lungan z misją. O godzinie 9 miało się odbyć w jednej parafii pierwsze kazanie. Godzina już wnet wybić miała a tu nikogo nie widzę w kościele. "Ks. proboszczu – rzekłem, wzdychając, dziś nikt nie przyjdzie". – "Cierpliwości tylko troszkę" – odparł z uśmiechem ks. proboszcz. I w rzeczy samej wkrótce zobaczyłem na różnych drogach tłumy ludu śpieszące do kościoła. Moje zdumienie wzrosło jeszcze bardziej, gdym usłyszał, że wszyscy odmawiali głośno Różaniec. Po nabożeństwie znowu zebrała się na placu kościelnym wszystka gromada i znowu tak jak przyszli, ciągnęli ludziska do domu, głośno modląc się na Różańcu. "Księże proboszczu, zapytuję zdziwiony – czy to zawsze u was tak?". – "Rozumie się – wszak to niedziela – dzień kościelny – procesja kościelna". – Wydało mi się to jakby echo spóźnione po średniowiecznych czasach. Czy istnieje podobny piękny zwyczaj jeszcze gdzie indziej?

sobota, 22 października 2016

Dobry przykład z góry

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Dobry przykład z góry

Dr. Józef Zemp, prezydent Rzeczypospolitej szwajcarskiej z r. 1893, znany ze swych wybitnych zdolności urzędniczych, jako też ze swego charakteru nieskazitelnego, które to przymioty zjednały mu powagę i uznanie nawet u protestantów i kalwinistów szwajcarskich – dał w r. 1894 piękny przykład każdemu katolikowi, jak ma spełniać swe obowiązki religijne.

piątek, 21 października 2016

Różaniec psałterzem Maryi

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Różaniec psałterzem Maryi


Za czasów Józefa II nieraz zakazywano odmawiania niejednych modlitw, jakie temu lub owemu urzędnikowi nie przypadały do smaku. Tenże los trafił w pewnej wiosce w Tyrolu odmawianie Różańca św. Ponieważ jednak miejscowy proboszcz nie przestał tego świętego zwyczaju, powołano go do odpowiedzialności. "Czy ksiądz nie wie", – zawołał rozgniewany urzędnik – "iż zakazałem odmawiania różańca w kościele". "Tak?..." odpowiedział proboszcz, "nie wiedziałem. Jeżeli pan tak już koniecznie chcesz, to usłuchamy. No... ale psałterza ku czci N. P. Maryi przecież nam nie zakażesz odmawiać?". "Psałterza N. P. Maryi", odpowiedział, dumając urzędnik – "no, ten to możecie sobie zawsze odprawiać". Zapomniał on, że w Tyrolu jedną cząstkę Różańca nazywają Różańcem, a wszystkie trzy razem Psałterzem N. P. Maryi. I tak poczciwy proboszcz wyjednał, iż zamiast zakazanej części Różańca św. odmawiano wszystkie trzy naraz. Poczciwi Tyrolczycy do dziś dnia cieszą się i opowiadają dzieciom swoim tę historyjkę od swoich dziadów słyszaną.

czwartek, 20 października 2016

Św. Jan Kanty


Znalezione obrazy dla zapytania św jan kanty 

Wielki ten polski święty żył za panowania królów: Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza IV w XV wieku. Urodził się w miasteczku Kętach (Kęty) 23 czerwca 1397 r. w wigilię świętego Jana Chrzciciela, na pamiątkę którego też imię otrzymał. Rodzice jego, zamożni mieszczanie krakowscy, byli bogobojni i świątobliwi, oddani modlitwie i pracy. W młodości swej Jan Kanty przywykł do ładu, do oddawania w każdej porze dnia czci Bogu, do pracy i uczynków miłosiernych, czyli za młodu już zaprawiał się do życia chrześcijańskiego. Był on zdolnym i cudownym wprost dzieckiem. Towarzysze go kochali i starali się go naśladować, a on potrafił mówić do nich tak mądrze, jak stary człowiek. Lubił też i umiał Jan Kanty przedstawiać sceny z życia męczenników i świętych, z przejęciem odgrywając je przed oczami tych, którzy go z zachwytem słuchali. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Kętach, rodzice wysłali Jana Kantego do Krakowa do Akademii Jagiellońskiej, czyli uniwersytetu. Po ukończeniu nauk filozoficznych - poświęcił się teologii i został kapłanem; od tej pory bardziej jeszcze strzegł czystości życia swego. Wreszcie mianowany został profesorem uniwersytetu krakowskiego i zasłynął tam wspaniałą wymową tak, że mnóstwo uczniów cisnęło się na jego wykłady dla wielkiej korzyści, którą z nich czerpali. Wielu przyjaciół miał tam wówczas Jan Kanty - podobnie świątobliwych, jak on sam: Stanisława Kazimierczyka, biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, a potem świątobliwego ucznia swego Jana z Dukli i Michała Giedroycia. Doskonałe cnoty jego zjednywały Janowi Kantemu łaski Boże i zdolność czynienia cudów; gdy np. pewnego razu razem siadł do stołu z uczniami w refektarzu, przyszedł ubogi, któremu oddał swój obiad; gdy zaś mu uczniowie to wymawiali, nagle zobaczył cudownym sposobem taki sam obiad, jaki dał, przed sobą. Znane są też legendy o dzbanie sieroty, który cudownie skleił i mlekiem napełnił i o zbójcach, którzy się nawrócili przez jego szczerość. Jako profesor teologii, Jan Kanty mieszkał przy kościele św. Anny w Krakowie, gdzie w ubogiej izdebce nieraz noce całe spędzał na modlitwie; mówiono jednak powszechnie o nim, iż prawdziwym jego mieszkaniem była świątynia Pańska. Odbył on pielgrzymki do Rzymu i do Ziemi świętej, wówczas ogromnie długie i uciążliwe; z radością witał miasto wieczne, gdzie Ojciec św. przebywa, i ziemię świętą, po której chodził Pan nasz, Jezus Chrystus.

środa, 19 października 2016

Modlitwa miła Maryi

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Modlitwa miła Maryi

B. Richard w drugiej części swego dzieła w księdze trzeciej opowiada następujące zdarzenie:
Jeden z najgorliwszych krzewicieli Różańca św. w Meksyku O. Mateusz de la Paix, dominikanin, miał pobożny zwyczaj zostawania w kościele po nocnych pacierzach, by mógł wielbić Maryję i cześć Jej składać pobożną, pełnej miłości ku Niej przejętą, – modlitwą różańcową.
 
Zdarzyło się razu jednego, że jakiś człowiek przypadkiem pozostał w kościele. O. Mateusz modlił się jak zwykle gorąco, odmawiając "Pozdrowienie Archanioła". Dość głośna modlitwa zakonnika zwróciła jego uwagę, przypatrzył się bliżej i ujrzał jak za każdym "Zdrowaś Maryjo" z ust O. Mateusza wychodziła jaśniejąca gwiazda i to jedna za drugą, które następnie zeszedłszy się razem, utworzyły prawdziwie niebieski diadem dla Maryi Niepokalanej.

wtorek, 18 października 2016

Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza


 

Autorem trzeciej Ewangelii jest, według najstarszej tradycji, św. Łukasz, lekarz z zawodu, uczeń i towarzysz wypraw misyjnych apostoła Pawła (Dz 16,10-17; Dz 20,5-21,18; Dz 27,1-28,16). Od swego mistrza przejął Łukasz typowy dla listów Pawła uniwersalizm nauki o zbawieniu. Tak więc zapowiada Autor trzeciej Ewangelii, że wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże (Łk 3,6), a kiedy genealogię Jezusa doprowadza aż do Adama (por. Rz 5,12-21), to w tym celu, żeby pokazać, że Jezus będzie Zbawcą tak samo wszystkich ludzi, jak przyczyną zatracenia wszystkich był Adam. Będąc Zbawicielem wszystkich, Jezus z Ewangelii Łukasza, sam pełen dobroci i przebywający tak często na modlitwie (Łk 3,21; Łk 5,16; Łk 6,12; Łk 9,18.29; Łk 11,1; Łk 23,46), szczególną miłością darzy biednych, upośledzonych, prostaczków, złamanych na duchu (Łk 4,18n), wzgardzonych powszechnie, jak np. celnicy i grzesznicy (por. Łk 5,27-32; Łk 7,37-50). Tylko Łukasz przekazał nam piękne przypowieści o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym (Łk 15,8-32). Słusznie więc został nazwany piewcą łaskawości Chrystusa.

poniedziałek, 17 października 2016

niedziela, 16 października 2016

Dziatki apostołami Różańca św.

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Dziatki apostołami Różańca św.

W pewnej parafii, gdzie modlitwa różańcowa doznaje wielkiej czci, dzieci, pośród swych rodzin stają się "apostołami Różańca".
 
Niekiedy działanie ich jest słabe i powolne – jednak rodzice słuchają ich z zajęciem; jest to małe ziarenko pszenicy, które nieraz kiełkuje i wydaje obfite owoce pod błogosławioną ręką Niepokalanej Matki Boga.

sobota, 15 października 2016

Różaniec w rękach niewiast

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Różaniec w rękach niewiast

Dzisiejszy świat szydzi z Różańca, nazywając go pogardliwie: modlitwą kobiet.
 
W odpowiedzi na tę szyderczą nazwę podajemy tu słowa jednego z historyków Matki Bożej z Lourdes:
Czytałem w historii o wielu znakomitych mężach, otoczonych aureolą sławy, i spotkałem między nimi wielu takich, którzy nie gardzili świętą praktyką Różańca. Czytałem historię Karola V, w którego państwie słońce nigdy nie zachodziło, i wiem, iż sławny ten monarcha odmawiał różaniec. A jeśli ktokolwiek bądź przychodził z interesem podczas jego modlitwy różańcowej – nigdy on takowej nie przerywał.

piątek, 14 października 2016

Korona Maryi

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Korona Maryi

W jednym z pierwotnych klasztorów św. Dominika żył brat konwers, zwany na świecie Antonio – a w zakonie Fra Rosario.
 
Pobożna matka już od dzieciństwa nauczyła go odmawiać "Zdrowaś Maryjo". – Ponieważ Antonio był w młodości pasterzem, często chodził na Różaniec do małej opuszczonej kapliczki Maryi.
 
Dnia jednego usłyszał głos Maryi, wyraźnie doń mówiący: "Antonio! pragnę, byś mnie ukoronował!". Młodzieniec, chcąc spełnić wolę Najświętszej Dziewicy, począł natychmiast zbierać kwiaty, a plotąc z nich wieńce, wkładał je na głowę Maryi. – Lecz nazajutrz dziecię, widząc swe wieńce zwiędłe, posmutniało. – Nadeszła zima! – Gdzież znaleźć teraz kwiaty?... A Antonio słyszy znowu głos Maryi: "Pragnę, byś mnie ukoronował!". Szuka kwiatów... lecz na próżno... przypomina sobie tedy, iż w mieście widział gdzieś wieńce z robionych kwiatów...

czwartek, 13 października 2016

Różaniec i Krzyż Wandejki

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
(Z listu W. O. M. Antoniego, Kapucyna)
Różaniec i Krzyż Wandejki
 
Jeżeli w moich apostolskich podróżach Opatrzność pozwoli mi znaleźć jaką kosztowną perłę, podaję ją ku zbudowaniu wiernych do ogłoszenia publicznego: a że w dzisiejszych czasach takie perły są coraz rzadsze, nie traćmy więc znalezionej obecnie.
 
Powracając z rekolekcji, które dawałem naszym Ojcom w Fontenay le Comte (w Wandei), wsiedliśmy z Ojcem Gwardianem do wagonu trzeciej klasy. – Zwróciła tam naszą uwagę wieśniaczka wandejska, z córką 25-letnią i synem lat 19-tu, którzy w chwili ruszenia pociągu przeżegnali się pobożnie, a potem, skłaniając się przed nami głęboko, poprosili o błogosławieństwo.

środa, 12 października 2016

Męczenniczka Różańca św.

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
Według Bolland.
Męczenniczka Różańca św.
 
Nabożeństwo Różańca św. nie tylko Pan nasz Jezus Chrystus cudami uświetnił, ale i też dał mu męczenników.
 
W Piemoncie w XIV wieku w dolinie Sezya przyszło na świat dziecię, które krwią swoją miało ozdobić Różaniec św. Matka Panazji, tak bowiem dziecię nazwano, kobieta uboga, ale bogata w cnoty chrześcijańskiego życia, wpoiła w dziecinę gorące nabożeństwo do Królowej Aniołów, ucząc Ją czcić różańcem św. Bóg dozwala, że matka jej umiera, a ojciec ożenił się po raz drugi z kobietą gwałtownego charakteru Małgorzatą. Tę użył diabeł za swe narzędzie. Widząc, że nie zdoła Panazji zwyciężyć w tylu jej pobożnych ćwiczeniach, postanowił ją zniechęcić i nabożeństwo wprost obrzydzić. Nieprzyjaciel naszego zbawienia zapomniał jednak, jaką moc ma dusza, która się modli i rozważa życie Jezusa i Maryi. – Panazja rosła też ustawicznie w łagodności, cierpliwości, miłości, ale i Małgorzata, pobudzona przez złego ducha, wzrastała też w nienawiści, prześladowaniach, którymi dręczyła biedną sierotę. Nie mogła znieść szczególnie widoku różańca św., stąd też Panazja musiała dobrze się z nim ukrywać.

wtorek, 11 października 2016

Dwa Różańce

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
List matki
Dwa Różańce
 
Paweł, ukochany syn mój, odjechał do Nowej Kaledonii; cztery miesiące pozostanie na morzu, a potem przez trzy lata przebywać tam będzie.
 
Jest to długie rozłączenie – a w każdym rozłączeniu czyż nie ma goryczy równającej się goryczom śmierci?...
 
Boleść moja jednak łagodzi się tą myślą, iż syn mój zachował wiarę; strzegł jej od młodości, bronił jej nawet wobec bezbożnych towarzyszów armii. Dla matki chrześcijanki większą jest boleścią patrzeć na syna żołnierza utracającego wiarę – niż oglądać jego zwłoki śmiertelne po chlubnej walce za ojczyznę i wiarę.

poniedziałek, 10 października 2016

Kartka z mego życia

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
O. Łukasz M. Zak. św. Bazylego
prof. Teol. moral. i prawa kan.
Kartka z mego życia
 
Franio był zawsze moim najlepszym kolegą. Poznaliśmy się przy egzaminie wstępnym do gimnazjum, zaprzyjaźniliśmy się i wzajemna nasza przyjaźń wyjątkowo przetrwała aż do egzaminu dojrzałości bez jednej chmurki nienawiści i nieporozumienia. Chociaż różnych narodowości, ja Rusin, on Polak, mimo to ani razu nie przyszło nawet do najmniejszego nieporozumienia, szanowałem jego uczucia narodowe, a on moje. Była też i głębsza podstawa naszej przyjaźni. Ceniłem w nim nie tylko nadzwyczajną pilność i pracę, ale także i to przede wszystkim jego bogobojność. Broniłem go też w szkole przed napaściami nieuczciwych kolegów i utwierdzaliśmy się wzajemnie w życiu chrześcijańskim.

niedziela, 9 października 2016

Różaniec św. w rękach dowódców wojsk

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Różaniec św. w rękach dowódców wojsk

Generał Radecki był gorliwym czcicielem Różańca św. Zanim rozpoczął jaką bitwę, najprzód przeżegnał się krzyżem św., a potem wołał do żołnierzy: "Teraz możecie bitwę rozpocząć". Trzymając w jednej ręce miecz, a w drugiej Różaniec św., pierwszy uderzał na nieprzyjaciela, a wiadomo z historii, że pokonywał wroga.
 
Pewnego dnia generałowi Radeckiemu rozerwał się Różaniec, żołnierze blisko niego stojący spostrzegłszy to, bili się o ziarnka jego i za szczęśliwego każdy uważał się, gdy mógł choć jedno ziarnko na pamiątkę schować, po ojcu swoim, gdyż tak go zawsze nazywali.

sobota, 8 października 2016

Napoleon I i Różaniec

 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Napoleon I i Różaniec


Było to w czasach, gdy cesarz Napoleon stał jeszcze u szczytu swej potęgi. Razu pewnego będąc w teatrze, nie patrzył wspomniany władca ani na grę aktorów, ani na piękne dekoracje teatru – oko jego spoczywało na jednym z jego paziów, który od dłuższego już czasu zwrócił jego uwagę swoim niezwykłym zachowaniem się. Podczas gdy wszystko było zajęte zabawą, chłopiec ten skromnie oczy spuściwszy na dół, zdawał się być czymś innym zajęty i ręce ukrył w fałdach swojego płaszcza. Monarcha zbliża się do niego i zapytuje, co by tak ukrywał.

piątek, 7 października 2016

Uroczystość Matki Boskiej Różańcowej

PowiększenieWielkie zasługi około wprowadzenia i rozpowszechnienia modlitwy różańcowej położył święty Dominik ( 1221). Lecz różaniec w istocie swej już dawniej był znany i odmawiany. Od najdawniejszych czasów ery chrześcijańskiej było zwyczajem dodawać do modlitwy Pańskiej pozdrowienie anielskie. U pustelników i zakonników z biegiem czasu wyrobił się zwyczaj, że szczególnie często modły te powtarzali. Z początku nie trzymano się przy tym osobnego jakiegoś porządku ani nie kładzono specjalnej wagi na ilość odmawianych pacierzy; to później dopiero weszło w zwyczaj. Aby skupienie w modlitwie nie doznało ujmy, używano kamyczków lub kuleczek w takiej ilości, w jakiej zamierzano powtarzać powyższe modlitwy, i przekładano je w miarę odmówionych pacierzy z jednej ręki do drugiej. Później przedziurawiono kulki i nawlekano je na nić.

Na początku trzynastego wieku panoszyła się w południowej Francji herezja albigensów, którzy dopuszczali się mnogich okrucieństw, przejmujących zgrozą, i krwawo prześladowali chrześcijan, wiernych prawdziwej wierze. Gdyby to od nich było zależało, byliby Kościół katolicki doszczętnie zniszczyli. Św. Dominik, założyciel zakonu dominikańskiego, dokładał usilnych starań, aby za pomocą kazań nawrócić zbłąkanych na drogę prawdziwej wiary i chrześcijańskich obyczajów, lecz wszystkie zabiegi jego i trudy okazały się bezowocnymi. Podwoił więc modlitwy swoje i umartwienia, i gorąco błagał Królową Nieba, aby mu podała środek skuteczny na uleczenie herezją dotkniętych dusz. Matka Najświętsza miała mu się ukazać i odezwać się doń słowami: "Zaprowadź różaniec, on będzie ochroną od mnóstwa złego". Z wielką gorliwością wykonał Dominik zlecenie Matki Boskiej i usiłowania jego uwieńczone zostały wspaniałym wynikiem; w krótkim czasie sto tysięcy zbłąkanych albigensów wróciło do Kościoła. Gdzie dawniej panował duch ciemności, zakwitło znowu królestwo Boże. Różaniec zaś stał się ulubioną modlitwą wszystkich chrześcijan.

czwartek, 6 października 2016

środa, 5 października 2016

Pod płaszczem Maryi

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.

W. Z.
 
Pod płaszczem Maryi
 
Przed ołtarzem Bogarodzicy, w kościele sykstuskim w Rzymie, klęczała taż sama co niegdyś biała postać św. Dominika, oblana jasnym światłem księżycowym.
Modlił się...
Duch jego wszakże, czując się krępowanym w ciele, zerwał ciasne i tamujące swobodę jego porywów okowy i uleciał na chwilę w przestworza nadziemskie.
Św. Dominik popadł w zachwyt...
Zobaczył się w niebie w obliczu samego Chrystusa Pana.
Tron Boży otaczały niezmierzone hufce Aniołów i Świętych – z różnych narodów, z różnych krajów, różnych epok i różnych stanów.
Mąż Boży rozglądał się pilnie wokoło i śledził bacznie, czy nie dostrzeże gdzie białego habitu swych synów lub córek duchownych, ale na próżno! – nigdzie ani śladu.

wtorek, 4 października 2016

O szczęściu życia i działania dla Boga. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Serafickiego

Święcenie Bożego Narodzenia przez św. Franciszka
"Wyznawam tobie Ojcze Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy za­krył przed mądrymi i roztropny­mi, a objawiłeś je maluczkim".
Ew. św. Mat. r. XI, w. 25.

Człowiek żyjący życiem tylko zwierzęcym, człowiek zwierzęcy, homo animalis, jak go nazywa Pismo święte, całe życie trudzi się w poszukiwaniu drogi wiodącej do szczę­ścia i całe życie trudzi się na próżno... Przed synami ludzkimi Ojciec niebieski zakrył te rzeczy, które objawia tylko dzie­ciom swoim, synom Bożym. Synowie ludzcy przy całej swo­jej mądrości i roztropności im się bliższymi sądzą swego celu, z tym większą boleścią poznają, że miłowali marność i szukali kłamstwa, a serca swoje obciążyli nędzą. Synowie człowieczy, woła Psalmista, pókiż ciężkiego serca, przecz mi­łujecie marność i szukacie kłamstwa? (Ps. IV, 3).

Ale chrześcijanin, człowiek żyjący życiem wiary, czło­wiek duchowny, człowiek maluczki, jak go nazywa Zbawiciel, to jest człowiek który ani w mądrości, ani w roztro­pności, ani w mocy tego świata nadziei swej nie położył, tylko w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie, – ma przed so­bą wąską wprawdzie i ciernistą, ale prostą, jasną i pewną drogę wiodącą do pokoju, radości i wesela, których świat dać nie może, ani ich odjąć nie może. O takim już mówił Psalmista: Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego (Tam­że, w. 4).

niedziela, 2 października 2016

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA PAŹDZIERNIK

Październik poświęcony
czci Najświętszej Maryi
Pannie Różańcowej
i duszom w czyśćcu cierpiącym

 

Wielkoduszność chrześcijańska


Dwie szczególnie cnoty potrzebne są każdemu człowiekowi, który chce naprawdę służyć Panu Bogu i dobić się Nieba: zaparcie się siebie i miłość Pana Boga. O pierwszej mówi sam Pan Jezus: Jeśli kto chce za Mną iść, niech sam siebie zaprze. A o miłości naucza św. Jan Ewangelista: Kto nie miłuje, trwa w śmierci; a dobitniej jeszcze św. Paweł: Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem. Z tych dwóch cnót, miłości Boga i zaparcia się siebie, wyrasta jedna z najpiękniejszych, ale niestety też bardzo rzadkich cnót: wielkoduszność, czyli wspaniałomyślność chrześcijańska. Mówię, że to rzadka cnota, ale nie między Świętymi, którzy pozostawili nam liczne jej przykłady. Niektóre z nich tu przytoczę; dopomogą one za łaską Bożą do zrozumienia istoty tej cnoty i do szczerego starania się o nią. 

sobota, 1 października 2016

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA PAŹDZIERNIK

W miesiącu PAŹDZIERNIKU modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o tryumf Chrystusa Króla w Polsce i na całym świecie przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego".