POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 31 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Chwała świętego Józefa


https://pelagiusasturiensis.files.wordpress.com/2017/03/ite-ad-ioseph-ecclesia-sacratissimi-cordis-iesu-roma.jpg 

31 marzec

Chwała świętego Józefa. 


 

Wielka jest chwała świętego Józefa, któż ją swoim rozumem ogarnie? On jest Oblubieńcem najświętszej Panny Maryi, od Boga do takowej godności od wieków powołany. Żaden inny nie był godzien stać się głową świętej Rodziny, przez którą nieszczęśliwe potomstwo Adama wieczne szczęście znalazło. 

Święty Józef jest ojcem mniemanym i Opiekunem Syna Bożego wszechmogącego; a któremu cały świat służy, był posłusznym Józefowi! W domu Józefa mieszkał ten, którego Bóstwa niebo i ziemia ogarnąć nie może. 

Święty Józef jest szczególnym Patronem Kościoła katolickiego. We wszystkich uciskach i prześladowaniach, Kościół Boży ucieka się pod jego potężną opiekę, znajduje pomoc i obronę przeciwko napaściom piekielnym. Rodzicom chrześcijańskim także jest święty Józef skutecznym Patronem. Życie swoje poświęcał świętej Rodzinie, pracował dla niej i starał się o jej potrzeby jako dobry i wierny gospodarz i ojciec. Niechaj go naśladują wszyscy ojcowie! Niechaj pod opieką jego pracują, żyją i umierają dla rodziny swojej. 


Wreszcie św. Józef jest Patronem umierających. Najcięższa godzina jest niezawodnie godzina śmierci. Kto czci świętego Józefa, niechaj się nie lęka owej godziny, niechaj nie rozpacza! On nam uprosi u Pana naszego Jezusa Chrystusa błogosławiony koniec życia. On nas przeprowadzi do niebieskiego pomieszkania. Czcijmy świętego Józefa! Kto czci świętego Józefa, zapewnie nie zginie.

czwartek, 30 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Śmierć świętego Józefa


Znalezione obrazy dla zapytania śmierć świętego Józefa


30 marzec
Śmierć świętego Józefa.


Święty Józef w Nazarecie ukryte od świata prowadził życie. Dni swoje przeplatał modlitwą i pracą. Przepisy Zakonu sumiennie wypełniał, przez cnoty i sprawiedliwość swoją miał ogólny szacunek u wszystkich Nazareńczyków. Ludzie uważali go za męża sprawiedliwego i mniemali, że jest ojcem Jezusa, nie wiedząc, że ojcem Jezusa jest Ojciec niebieski.

Święty Józef uważał za największe szczęście, że mógł służyć Zbawicielowi świata, pokarm mu przynosić, piastować, przyodziewać i w pomieszkaniu swojem tulić go. Pociechą Józefa w chorobie i utrapieniach tego życia był Chrystus Pan i najświętsza Marya Panna.

Tak w pokoju przeminęły sędziwe lata pokornego św. Józefa. Śmierć, której każdy człowiek podlega, nie ominęła św. Józefa. Lecz patryarcha nowego Zakonu śmierci się nie lękał! Pragnął być rozwiązanym z tym światem. Gdy umierał, pocieszała go niepokalanie poczęta Matka Jezusa, a Jezus Chrystus wskazał mu drogę do nieba. Spokojną i lekką śmiercią umarł święty Józef. Aniołowie zaprowadzili duszę jego na łono Abrahama.

Święty Józefie, uproś nam szczęśliwą godzinę śmierci. Niechaj przy zgonie naszym będą obecni Pan Jezus i Marya, i święty Józef, i wszyscy Święci!

środa, 29 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef wraca z Jezusem do Nazaretu

Podobny obraz 
29 marzec

Święty Józef wraca z Jezusem do Nazaretu.

 

Zbawiciel nasz trzy dni przebywał w kościele, opuścił ojca i matkę, trwał na modlitwie do Ojca swego niebieskiego i słuchał pilnie Słowa Bożego, aby nam dał przykład, żebyśmy go naśladowali. Trzy dni był rozłączony od św. Józefa i Maryi, ponieważ miał trzy dni przebywać w grobie.

Słów, które mówił Pan Jezus do Józefa i Maryi, nie zrozumieli: jeszcze bowiem nie wiedzieli, jakim sposobem uwielbi Ojca niebieskiego i zbawi świat. Powrócił z nimi do Nazaretu i był im poddany. A matka jego wszystkie te słowa zachowała w sercu swojem. A Jezus się pomnażał w mądrości i wieku, i w łasce u Boga i u ludzi.

Świętemu Józefowi jest posłuszny Syn Boży! Zkąd się niechaj uczą wszyscy synowie i córki, zakonnicy i zakonnice, i poddani wszyscy, jakie posłuszeństwo i poddaństwo rodzicom i starszym się należy. Rodzice, wychowajcie w karności i posłuszeństwie dziatki wasze!

Akt poświęcenia się św. Józefowi

O mój najmilszy Ojcze! najdroższy po Jezusie i Maryi Sercu mojemu, Tobie się powierzam i oddaję, jak Ci się powierzyli Jezus i Marya.

Przyjmij mnie za ucznia(-ennicę), za wychowańca(-nicę), za dziecię swoje, bo ja na całe życie wybieram Cię sobie za przewodnika, opiekuna, za ojca, za obrońcę nędznej duszy mojej. O mój najmilszy Józefie święty! prowadź mnie prostą drogą do Serca Maryi, do Serca Jezusa. Naucz mnie kochać czystą i cierpiącą miłością, naucz walczyć z każdem zachceniem przyrody, z każdą pokusą ciała, czarta i świata, naucz mnie cichutko każdy krzyżyk znosić, naucz dobrze się modlić, naucz mnie wzgardy siebie samego(-ej), a posłuszeństwa woli Bożej. O mój najdroższy Józefie święty! bądź piastunem duszy mojej, przenajdroższą Krwią Jezusa odkupionej. Nie opuszczaj mnie ani na chwilkę, pilnuj, jakeś pilnował Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne. Przyrzekam Ci miłość dozgonną aż na wieki, jeśli za Twoją przyczyną zbawiony(-a) będę. Dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mię pod ojcowską Swoją opiekę. Amen.

wtorek, 28 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef wstępuje z Jezusem do Jeruzalem


 

                                    28 marzec

Święty Józef wstępuje z Jezusem do Jeruzalem.

 

Gdy Jezus miał lat dwanaście, wtedy rodzice jego Józef i Marya wzięli go do kościoła wedle zwyczaju dnia świętego; a skończywszy dni, gdy się wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem i nie zobaczyli rodzice jego. A mniemając, że Jezus był w towarzystwie, uszli dzień drogi i szukali go między krewnemi i znajomymi. A nie znalazłszy go, zatrwożyli się bardzo i wrócili do Jeruzalem, szukając go.

I stało się, po trzech dniach, naleźli go w kościele siedzącego w pośrodku Doktorów, a on słuchał i pytał ich. A zdumiewiali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i odpowiedziami jego. A ujrzawszy go, uradowali się niezmiernie Józef i Marya. I rzekła do niego matka jego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Józef i ja żałośnie szukaliśmy Cię". Uprzejmie i łagodnie odpowiedział jej Jezus: "Czemuście mnie szukali? Czyliż nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, abym był?".

Święty Józef żałośnie szukał Jezusa. A gdzież go radośnie znalazł! Czy na rynku, czy na ulicach? Znalazł go w kościele Bożym. A Ty gdzie znajdziesz Jezusa? Także w kościele, bo w najświętszym Sakramencie tu jest zawsze obecny. Szukaj Jezusa i znajdziesz go.

poniedziałek, 27 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef wraca do Nazaretu


27 marzec

Święty Józef wraca do Nazaretu.


W owym czasie, gdy król Herod umarł, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc: "Wstań a weźmij Dziecię i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej. Albowiem pomarli, którzy na dziecięcia życie nastawali".

Tedy wstał święty Józef, wziął Dziecię i matkę jego Maryę, i przyszedł do ziemi Izraelskiej. A usłyszawszy, że Archelaus królował w żydowskiej ziemi zamiast Heroda ojca swego, bał się tam iść. A napomniany we śnie, wrócił do Galilei. A przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez Proroka: "Iż Nazarejczykiem będzie nazwany".

Opatrzność Boska czuwała w Egipcie nad świętą Rodziną. Prowadzony przez Opatrzność Boską, święty Józef powrócił bez szwanku do Nazaretu.

Ufajmy zawsze w Boską Opatrzność! W rękach Bożych są rodziny nasze i całe życie każdego człowieka.

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w intencji: "za duszę śp. Cezarego".

niedziela, 26 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Król Heród zabija dziatki w Betleem

Znalezione obrazy dla zapytania rzeź niewiniątek 
26 marzec

Król Heród zabija dziatki w Betleem.

 

Podczas gdy święty Józef schronił Boską Dziecinę do Egiptu, król Heród wyglądał niecierpliwie powrotu Mędrców. Lecz Anioł Pański objawił się Mędrcom i zakazał im się wrócić do Heroda; dlatego też inszą drogą wrócili do kraju swego.

Widząc na koniec Herod, że daremnie ich wygląda, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz okrutny, aby w Betleem i całej okolicy tego miasta na wzgórzu Rama pomordowano wszystkie dziatki płci męskiej od dwu lat i niżej: mniemał, iż tym sposobem nawet Boskie Dzieciątko Jezus nie ujdzie śmierci.

Przybyli do Betleem siepacze Herodowi, wydzierali dziatki z łona matek i odrywali je od piersi ich, i zabijali. Tedy się wypełniło, co jest rzeczone przez Jeremiasza proroka mówiącego: "Głos jest słyszan w Ramie, płacz i narzekanie wielkie. Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, iż ich nie ma".

Polecajmy świętym Młodziankom, których krew wylał król Heród, wszystkie dziatki katolickie, aby pod ich opieką i pod opieką świętego Józefa od zguby doczesnej i wiecznej zachowane były.

Krótkie nauki homiletyczne... Niedziela czwarta Wielkiego Postu - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela czwarta wielkiego postu laetare 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ


BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

––––––––

Niedziela czwarta Wielkiego Postu

Cud Zbawiciela w dzisiejszej Ewangelii opisany, wobec kilku tysięcy ludzi uczyniony, jawny jest i wyraźny, i szerokiego wykładu nie potrzebuje; natomiast powinien nas pobudzić do głębokiej wiary i ufności w Opatrzność Boga, zarówno jak i do serdecznej wdzięczności za Jego dobrodziejstwa. Ten albowiem, który nakarmił tak liczną rzeszę na puszczy, jeszcze żyje i na wieki wszechmocy swej nie utraci. I owszem, nie tylko możny jest, ale także i miłosierny: dziś i zawsze rządząc całym światem i żywiąc wszelkie stworzenie, cuda rozmaite czyni, chociaż one już nam spowszechniały, bośmy do nich przywykli i nie zaciekawiają nas swą nowością. Daleko większego podziwu jest godne rządzenie światem, niźli nakarmienie pięciu tysięcy ludzi pięciorgiem chleba. Tymczasem tamtemu się nikt nie dziwuje, a temu się ludzie dziwują, nie dlatego, że większe jest, ale dlatego, że rzadkie jest. Bo któż inny po dziś dzień karmi wszystek świat, jedno Ten, który z trochy ziarnek, w ziemię przez rolnika wrzuconych, rodzi obficie zboże? Uczynił tedy Chrystus jako Bóg, gdyż jak z trochy nasienia zwykł zboże rozmnażać, tak też w rękach swoich rozmnożył pięcioro chleba. Albowiem była moc w ręku Chrystusowych, a owe pięć chlebów były jako nasienie, aczkolwiek nie w ziemię wrzucone, ale od Tegoż, który ziemię stworzył, rozmnożone.

sobota, 25 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Józef ucieka z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu

Znalezione obrazy dla zapytania Józef uciekł z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu

 

 25 marzec

Józef ucieka z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu.


 

Boleści i prześladowania, które przepowiedział sędziwy Symeon, wkrótce nastąpiły i zmusiły uciekać świętego Józefa do Egiptu. Król Heród obawiał się, że nowonarodzony Syn Boży strąci go z tronu i dlatego postanowił zabić Jezusa. 

Lecz Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: "Wstań a weźmij Dzieciątko i matkę jego, a uchodź do Egiptu i bądź tam, aż Ci powiem. Albowiem Herod szukać będzie Dziecięcia, aby je zatracił".

Józef wstawszy, natychmiast wziął Dziecię i matkę jego, i jeszcze w nocy uszedł do Egiptu. I tam był, aż umarł Herod, aby się spełniło, co powiedziano jest od Pana przez Proroka mówiącego: "Z Egiptu wezwałem syna mego".

Twierdzi też stare podanie, że posągi bożków Egiptskich przed Dzieciątkiem Bożem na ziemię spadały i w kawałki się rozbiły. Albowiem gdzie był Pan prawdziwy, musieli fałszywi bożkowie ustąpić. 

Święty Józef znalazł łaskę u Egipcyan i pracą swoją żywił w Egipcie Zbawiciela świata. Pan Bóg przez świętego Józefa wybawił Syna swego z rąk Heroda: niechajże przez świętego Józefa i nas wybawi z mocy szatana!

Krótkie nauki homiletyczne... Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania zwiastowanie pańskie 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

––––––––

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

W dniu dzisiejszym Kościół katolicki obchodzi pamiątkę jednej z najprzedniejszych tajemnic wiary świętej, pamiątkę Wcielenia Syna Bożego, który, nie przestając być tym, czym był od wieków, to jest Bogiem prawdziwym, przyjął na się to, czym nie był przedtem, to jest ciało i duszę ludzką, czyli prawdziwe człowieczeństwo. Stał się zaś człowiekiem w sposób cudowny w żywocie przeczystej Dziewicy Maryi. Za ten początek naszego zbawienia należy się niewymowna wdzięczność Chrystusowi Panu i przeczystej Matce Jego, a niech nas do niej pobudzi krótkie rozważenie dzisiejszej Ewangelii.

Stosowna i potrzebna, i pożyteczna rzecz była, aby się Syn Boży stał człowiekiem, albowiem w ten sposób okazała się dobroć Jego nieskończona, iż raczył się tak bardzo zbliżyć do rozumnego, acz grzesznego stworzenia, które potrzebowało odkupienia i naprawy. Okazała się i sprawiedliwość Jego, iż obrażonemu przez ludzi Majestatowi Ojca niebieskiego zadosyćuczynił, podejmując jako człowiek karę za grzechy nasze. Okazała się i mądrość Jego, iż celem wybawienia człowieka tak przedziwny znalazł środek. Okazała się i wszechmoc Jego, iż tak bardzo różne istoty, jak Boga i człowieka, w jednej osobie zjednoczył. Nadto Wcielenie Pańskie było nam potrzebne do lepszego poznania i pomnożenia wiary naszej, albowiem Boga i tajemnic Jego nikt nie widział i nikt by poznać nie mógł, gdyby jednorodzony Syn Boży nie przyszedł do nas jako człowiek i nie raczył nam tego opowiedzieć. Potrzebne było i dla utwierdzenia nadziei naszej, gdyż jeśli Ojciec dał nam Syna swego najmilszego, tedy niewątpliwie da i odpuszczenie grzechów, i zbawienie wieczne. Potrzebne było i dla pomnożenia miłości naszej ku Temu, który nas i pierwszy, i tak bardzo umiłował. Pożyteczne wreszcie było, aby odwieść nas od grzechu, dla zgładzenia którego Syn Boży tyle w ludzkiej naturze wycierpiał, i aby uleczyć pychę naszą (będącą początkiem grzechu każdego), która startą być mogła tylko pokorą Boga człowieka. Tak więc potrzeba było, aby pośrednik nasz, Chrystus Pan, był Bogiem i człowiekiem: gdyby nie był Bogiem, nas by nie uleczył; gdyby nie był człowiekiem, przykładu by nam nie zostawił.

piątek, 24 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Prorokini Anna poznaje Bóstwo Jezusowe


Podobny obraz 

24 marzec

Prorokini Anna poznaje Bóstwo Jezusowe.

 


Święty Józef i Marya dziwowali się temu, co o Jezusie mówił Symeon. Dziwowali się bowiem, że Pan Bóg tajemnicę odkupienia ludzkiego i innym objawić raczył.

Anna prorokini przyszła tejże samej godziny do świątyni. Była ona córką Fanuela z pokolenia Aser. Ta była bardzo podeszła w leciech, a siedem lat żyła z mężem swem od panieństwa swego. A potem wdową aż do lat osiemdziesiąt i czterech, która nie wychodziła z kościoła, służąc Bogu w postach i modlitwach we dnie i w nocy.

Zaraz gdy Anna prorokini zobaczyła Dzieciątko Boskie, poznała z natchnienia Ducha świętego, że to Dzieciątko jest odwiecznym Synem Bożym i Zbawicielem świata. To też z wielką radością opowiadała wszystkim pobożnym, którzy oczekiwali odkupienia Izraelskiego.

A gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, Józef i Marya wrócili z Dzieciątkiem do Galilei do Nazareth miasta swego. Pod opieką świętego Józefa szczęśliwie przybyła Marya do Nazareth i była mu poddaną. A Dzieciątko rosło i umacniało się w łasce u Boga i u ludzi.

Niewolnik Najświętszej Dziewicy - o. Wojciech Męciński

(Ilustracje z Archiwum Księży Jezuitów)
Ilustracja z Archiwum Xięży Jezuitów
Był taki czas, że jezuici o mało co nie nawrócili całego świata. Udział w tych zasługach mieli również Polacy, z których jednym z jaśniejących przykładów jest o. Wojciech Męciński, pochodzący z Osmolic (dzisiejsze województwo lubelskie) i żyjący w XVII wieku jezuita – męczennik w Japonii. Znajomość faktów z jego życia zawdzięczamy jego zapiskom i opracowaniu ich przez o. Kacpra Drużbickiego SI. Z tych wspomnień i relacji wyłania się obraz człowieka niezwykłego, otoczonego szczególną opieką Matki Bożej.

Wojciech Męciński w młodym wieku ciężko zachorował. Gdy zdrowia nie przywracały środki medyczne, złożył śluby Matce Bożej Częstochowskiej i odzyskał zdrowie. Będąc już w zakonie jezuitów, podejmował dziękczynne pielgrzymki na Jasną Górę.

W Lublinie, gdy Wojciech oddawał się czytaniom duchowym i modlitwom do Matki Bożej, zobaczył kiedyś w widzeniu Błogosławioną Dziewicę, która jakby podawała mu złote jabłko.

W Italii Wojciech doświadczył najcudowniejszego dobrodziejstwa uratowania mu życia przez Matkę Bożą. Gdy był w okolicach Wenecji Patawio, niedaleko od ujścia rzeki Dreptam do Morza Adriatyckiego, zdarzyło się, iż idąc w nocy, spadł z wysokiego brzegu do tejże rzeki. W kipieli zdążył tylko ślubować Matce Bożej, że jeżeli go ocali, on złoży wotum w postaci srebrnej tabliczki. Wojciech był w mroźnej wodzie (stało się to 14 grudnia 1619 r.), a ponadto prąd rzeczny ściągał go w kierunku otwartego morza. Wszakże ludziom udało się go wydobyć na wpółżywego i wszyscy zgodnie stwierdzili, iż musiał to być cud, bowiem w miejscu o tak niedostępnych brzegach i przy takich warunkach atmosferycznych ratunek wydawał się niemożliwy.

czwartek, 23 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Symeon prorokuje najświętszej Pannie miecz boleści


Podobny obraz 

23 marzec

Symeon prorokuje najświętszej Pannie miecz boleści. 

 

Chrystus Pan wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi i postawą naleziony jest jako człowiek. Sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.

Symeon prorok poznał, że to Dzieciątko, które w świątyni błogosławił, gorzką śmiercią umrze i najświętsza Matka Jego stanie się uczestniczką boleści Jego. Dlatego rzekł do Maryi: 
 
"Oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I duszę Twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wielu serc były objawione".

Chrystus Pan jest na upadek tym, którzy w niego nie wierzą i odrzucają jego Ewangelię. Na powstanie zaś tym jest, którzy go przyjmują i zachowują w sercu słowa Jego. Niechaj się wstawia za nami święty Józef, aby narodzenie i śmierć Chrystusa Pana stało się dla nas zbawieniem na żywot wieczny.

Modlitwy z odpustami nadanymi przez św. Piusa X

 
Niech będzie Bóg uwielbiony.
(50 dni odpustu. – Pius X, 1903)

Adorujmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa.
(200 dni odpustu. – Pius X, 1904)

O Jezu, Maryjo i dobry św. Józefie, błogosławcie nam teraz i w godzinę naszego konania.
(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1906)

Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, Najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, módl się za nami do Syna Bożego, abyśmy uzbrojeni Jego Łaską mogli godnie walczyć za życia, a po śmierci być ukoronowanymi przez Niego. Amen.
(100 dni odpustu 2 razy na dzień. – Pius X, 1906)

O nasza Droga Pani, wybawicielko niewolników, módl się za nami.
(200 dni odpustu raz na dzień. – Pius X, 1906)

Serce Jezusa, Ofiaro Miłości, uczyń ze mnie żywą, świętą ofiarę dla Ciebie, przyjemną Bogu.
(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1907)

środa, 22 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Symeon błogosławi Jezusa


Znalezione obrazy dla zapytania symeon błogosławi jezusa

 

22 marzec

Symeon błogosławi Jezusa.

 

A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię było Symeon: a był to człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwający pociechy Izraelskiej, a Duch święty był z nim. I wziął odpowiedź od Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, póki nie ujrzy Namazańca Pańskiego. 

I przyszedł z natchnienia Ducha świętego do Kościoła. A gdy Marya i Józef weszli z Dzieciątkem do kościoła, aby zadość uczynili wedle zwyczaju zakonnego, Symeon wziął Dziecię na ręce swoje, błogosławił Bogu i rzekł: "Teraz puszczasz sługę Twego Panie w pokoju, według słowa Twego. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich narodów: światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu Twego Izraelskiego". Święty Józef z najczystszą Oblubienicą swoją serdecznie się cieszył, że Pan Bóg objawił Symeonowi Bóstwo Chrystusa. Prośmy świętego Józefa, abyśmy także coraz bardziej poznali Bóstwo Zbawiciela naszego, abyśmy też umierali w pokoju, a w niebie oglądali chwałę Chrystusa Pana, który jest światłością naszą doczesną i wieczną.

wtorek, 21 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Ofiarowanie Jezusa


Znalezione obrazy dla zapytania obrzezanie pana jezusa21 marzec
Ofiarowanie Jezusa.


 

W on czas gdy się spełniły dni oczyszczenia Maryi według Zakonu Mojżeszowego, przyniósł Józef i Marya dzieciątko Jezus do Jeruzalem, aby go stawili Panu, jako napisano jest w Zakonie Pańskim: "Że wszelki mężczyzna pierworodny świętym Panu nazwan będzie".

Józef i Marya przynieśli też dlatego Pana Jezusa do świątyni Pańskiej, iżby oddali ofiarę dziękczynną za jego narodzenie, wedle tego, co jest powiedziano w Zakonie Bożym, parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt.

Najświętsza Panna po porodzeniu Syna Bożego według Zakonu Mojżeszowego była oczyszczoną, chociaż żadnego oczyszczenia nie potrzebowała. Nie jako inne niewiasty poczęła, lecz poczęła Syna Bożego z Ducha świętego. W poczęciu swojem, w porodzeniu Syna Bożego i po porodzeniu została panną nienaruszoną i przez Syna Bożego uświęconą, podwyższoną nad wszystkie niewiasty. Cała piękna jest i niepokalana, niechaj z świętym Józefem modli się za nami!

poniedziałek, 20 marca 2017

Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures
Święty Józef jest poza Najświętszą Marią Panną świętym najwięcej czczonym; był mężem Najświętszej Dziewicy i opiekunem Jezusa; w tych obu tytułach mieści się cała jego godność. Świętego Józefa często obierano sobie za patrona. Jest patronem rzemieślników, w szczególności cieślów, umierających, rodziny chrześcijańskiej i wreszcie całego Kościoła. Dzieci czczą go jako opiekuna Boskiego Dzieciątka, jest wzorem młodzieży dla swej czystości i dziewictwa, przykładem małżonków dla swego świętego związku z Marią. Jako patrona sierot przedstawia się św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręku, w otoczeniu małych dzieci, które z ufnością w niego się wpatrują.

W tej wielkiej liczbie jego opiekuńczych urzędów łatwo dostrzec pewne pobożne współzawodnictwo; przeróżne stany poddają się pod jego możną opiekę i polecają się jego modłom. Maria i Józef powitali Zbawiciela świata w imieniu całej ludzkości; jako pierwsi złożyli Mu dzięki w imieniu całego świata, który tak niepojęte otrzymał łaski przez Wcielenie Syna Bożego; jako pierwsi ofiarowali Mu swoje usługi. Św. Józef występuje tutaj jako wzór wielkich cnót: wiary, miłości i bojaźni.

W obrazowym przedstawieniu stara się sztuka chrześcijańska połączyć wysoką godność św. Józefa, jako najdostojniejszego po Najświętszej Matce z pośród świętych, z jego wielką pokorą. W żłóbkach spotykamy św. Józefa najczęściej w postawie klęczącej, adorującej; tak samo w licznych innych scenach z lat dziecięcych Pana Jezusa. Kiedy Herod był postanowił rzeź niewinnych dzieci, a Józef otrzymał od anioła rozkaz, by wraz z Marią Panną i Dzieciątkiem uchodził do Egiptu, jeszcze tej samej nocy wyrusza w daleką drogę: uczy nas swoim przykładem posłuszeństwa i poddania się świętej woli Bożej. Św. Opiekun prowadzi Pana Jezusa przez pustynię i wyobraża apostołów świętych, którzy mieli zanieść Zbawiciela i Jego naukę do najdalszych zakątków świata. Bóg chciał, by Chrystus Pan uciekając jako młode Dziecię do obcej ziemi, uczył nas Swoim przykładem, że na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami i nie mamy tutaj właściwej ojczyzny.

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Trzej Królowie ofiarują Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę


Znalezione obrazy dla zapytania Trzej Królowie 

20 marzec

Trzej Królowie ofiarują Jezusowi złoto,
kadzidło i mirrę. 

 

Święci Trzej królowie nazywali się Kaspar, Melchior i Baltazar. Natchnieni przez Ducha świętego szukali pilnie Jezusa nowonarodzonego. Według wskazówek króla Heroda opuścili Jeruzalem i udali się w drogę do miasta Betlehem.

A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było Dzieciątko. A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, naleźli Dziecię i Maryę matkę jego z świętym Józefem. A upadłszy, pokłonili się jemu.

Potem otworzyli skarby swoje i ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.

Na łonie Maryi widzieli trzej królowie słabe Dzieciątko; widzieli też ubogą stajenkę, w której święty Józef czuwał nad Dziecięciem i matką jego. Lecz mimo to poznali, że to ubogie Dziecię jest stwórcą wszystkich skarbów i niebiosa jego Bóstwa ogarnąć nie mogą.

Upadajmy na kolana przed Jezusem, utajonym pod postacią chleba w najświętszym Sakramencie!

niedziela, 19 marca 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Niedziela trzecia Wielkiego Postu - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela trzecia wielkiego postu tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI

––––––––

Niedziela trzecia Wielkiego Postu

W czasach, gdy Chrystus Pan żył na tej ziemi, szatan, nieprzyjaciel Boga i ludzi, potężną miał moc nie tylko nad poganami, oddanymi bałwochwalstwu i różnym występkom, lecz i nad bardzo wielu Żydami, którzy albo nie według zakonu Pańskiego żywot prowadzili, albo też chlubiąc się z mniemanej świętobliwości, pełni byli pychy, kłamstwa i obłudy. Nic przeto dziwnego, że diabeł nie tylko ich dusze miał w posiadaniu tak, jak ją ma w każdym człowieku, znajdującym się w stanie grzechu śmiertelnego, ale nadto i nad ciałem wielu panował przez tak nazwane opętanie, odejmując im niekiedy używanie wszystkich albo niektórych zmysłów ciała. Jednego z takich opętanych przyprowadzono do Jezusa, aby go uleczył. Dobry Zbawiciel wyrzucił z niego czarta i przywrócił mu mowę, a jak przydaje inny Ewangelista, Mateusz święty (r. XII, w. 22) i słuch, i wzrok, których także był pozbawiony. Tu się jawnie okazała cudowna moc Chrystusa Pana nie tylko nad ludźmi, ale i nad czartem, i przeciwieństwo pomiędzy Chrystusem a duchem piekielnym. Gdy czart zawsze na szkodę ludzi działa, Zbawiciel tylko dobrze nam czynić pragnie. Nic dziwnego, że gdy przemówił, dziwowały się rzesze, temu cudowi obecne, widziały bowiem spełnienie się proroctwa Izajasza, który napisał, iż skoro przyjdzie obiecany Mesjasz, tedy się otworzą oczy ślepych i uszy głuchych będą otworzone, tedy wyskoczy chromy, jako jeleń i otworzony będzie język niemych (Iz. XXXV, 5-6).

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Trzej Królowie szukają Jezusa


Podobny obraz 

19 marzec

Trzej Królowie szukają Jezusa.

 

Gdy się tedy narodził Jezus w Betleem Juda we dni Heroda króla: oto Mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, mówiąc: "Gdzież jest ten, który się narodził król żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się jemu".

A usłyszawszy, król Herod zatrwożył się i wszystka Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkie przedniejsze Kapłany i Doktory ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.

A oni rzekli: "W Betleem Judzkiem". Tedy król Herod wezwał potajemnie Mędrców i pilnie się wywiadywał od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała. I posławszy ich do Betlehem rzekł: "Idźcie, wywiadujcie się pilnie o Dzieciątku. A gdy je najdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił się jemu".

Tak mówił obłudny król Herod. W sercu nienawidził nowonarodzonego Jezusa i zamierzał go zabić. Lecz nad Dzieciątkiem Bożem czuwał święty Józef! Pan Bóg obrał Józefa, aby był obronicielem maleńkiego Jezusa Pana przeciw napaści Heroda.

Nowenna na cześć świętego Józefa. Dziewiąty dzień Nowenny (ostatni)


Podobny obraz 

Dziewiąty dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Błogosławiony Józefie, oto już królujesz z Bogiem w przybytku niebieskim. Pan Bóg Cię uwieńczył koroną żywota: z Najświętszą Panną Maryą oblubienicą Twoją, z Aniołami i Świętymi tam jesteś, gdzie nie ma boleści. Albowiem wypełniło się nad Tobą, co pisze Pismo święte: "I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci dalej nie będzie, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, iż pierwsze rzeczy przeminęły".

Nowennę tę ofiarujemy Ci, święty nasz Patronie, abyś nas pocieszył w smutku, wspomógł w nędzy i rozpaczy, i nas wzmocnił w strasznej godzinie śmierci. Pod opieką Twoją żyć i umierać pragniemy. Wspomóż wszystkich nędznych i ubogich, opuszczonych i umierających. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

sobota, 18 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Obrzezanie Pana Jezusa


 

Znalezione obrazy dla zapytania obrzezanie pana jezusa
18 marzec

Obrzezanie Pana Jezusa.

 

W starym Zakonie Pan Bóg rozkazał, aby każdy Izraelita był obrzezanym. Kto nie był obrzezanym, miał być wyłączony z ludu Izraelskiego. Obrzezanie było figurą Chrztu świętego i znakiem wybrania Bożego. 

Według takowego przepisu Bożego i Syn Boży Jezus Chrystus nowonarodzony musiał być obrzezanym, bo nie przyszedł na ten świat, aby zniósł Zakon, lecz aby przez posłuszeństwo wypełnił Zakon. W on czas, gdy się spełniło osiem dni, obrzezano Dzieciątko i nazwano imię jego Jezus, które było nazwane od Anioła pierwej, niżeli się w żywocie poczęło. 

Święty Józef przy obrzezaniu nazwał Dzieciątko imieniem Jezus. Cóż to znaczy imię Jezus? Jest to imię najsłodsze, bo znaczy: Zbawiciel. Chrystus Pan nas zbawił od śmierci wiecznej, otworzył nam bramy niebieskie i wyjednał nam u Ojca swego niebieskiego żywot wieczny. 

Imię Jezus, słodkie ludziom, jest straszne szatanowi. W imieniu Jezusa ma uklękać wszelkie kolano. Ile razy z świętym Józefem nabożnie imię Jezus wzywamy, pomocy i łask Zbawiciela naszego będziemy uczestnikami!

Nowenna na cześć świętego Józefa. Ósmy dzień Nowenny


Podobny obraz 

Ósmy dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.
 


Święty Józefie, Bóg wszechmogący prowadził Cię sprawiedliwego drogami prostemi i ukazał Ci królestwo Boże, uczcił Cię w pracach i dopełnił pracy Twoje. W zdradzie oczekiwających Cię był przy Tobie i wyrwał Cię z rąk obłudnego Heroda, obronił Cię w ucieczce do Egiptu pomiędzy poganami i przywrócił Cię do ojczyzny Twojej. Módl się za nami święty Józefie, abyśmy zwyciężyli pokusy szatana i namiętności nasze. Zachowaj nas w pielgrzymce życia naszego od upadku grzechu śmiertelnego. Uproś nam szczęśliwą godzinę śmierci, abyśmy szczęśliwie przybyli do prawdziwej ojczyzny do nieba. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

piątek, 17 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef pokłon czyni Jezusowi


Podobny obraz 

17 marzec

Święty Józef pokłon czyni Jezusowi.

 

Zaraz gdy Chrystus Pan się narodził, święty Józef jako pierwszy z przeczystą Panną Maryą pokłon oddał Zbawicielowi. Poznał bowiem, że to maleńkie Dzieciątko jest Bogiem i człowiekiem; że jest słabe, będąc człowiekiem, potężne i wszechmocne będąc Bogiem; że jest śmiertelne jako człowiek, a nieśmiertelne jako Bóg.

Widząc oblicze Dzieciątka, święty Józef radośnie rozważał proroctwo Izajasza dziś spełnione: "Dzieciątko się nam narodziło, Synaczek jest nam dany, i stało się panowanie na ramieniu jego. I nazwią imię jego: Cudotwórca, radny, Bóg, mocny, ojciec przyszłego wieku i książę pokoju. Rozmnożone będzie państwo jego, a pokoju jego nie będzie końca".

Aniołowie niebiescy także pokłon oddali Jezusowi Panu, wielbiąc Boga: "Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli."

Przybyli też pasterze, którzy w tej krainie czuwali i strzegli nocne straże nad trzodą swoją. Anioł Pański zwiastował im nowinę: "Nie bójcie się, bo oto opowiadam wam wesele wielkie, który będzie wszystkiemu ludowi; iż się wam narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. A ten wam znak daję: znajdziecie Dzieciątko uwinione w pieluszki i położone w żłobie".

Nowenna na cześć świętego Józefa. Siódmy dzień Nowenny


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures 

Siódmy dzień Nowenny.


Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


 
Święty Józefie, Twojej opiece powierzona była najczystsza Panna Marya i Syn Boży Chrystus. Tyś karmił Zbawiciela i w domu Twoim przebywała Marya, oblubienica i świątynia Ducha świętego. Ty jesteś głową Najświętszej Rodziny. Weźmij pod opiekę Twoją wszystkie rodziny chrześcijańskie, rodziców i dziatki. Niechaj przez zasługi Twoje rodzina chrześcijańska się stanie źródłem szczęścia, niechaj rodzice dziatki swoje oglądają w niebie. Nie opuszczaj nas, święty Józefie, którzy pragniemy być rozwiązani z tym światem i królować z Chrystusem w niebie Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

czwartek, 16 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Narodzenie Pana Jezusa


Podobny obraz

16 marzec

Narodzenie Pana Jezusa.

 

Pan Bóg od wieków rozporządził, aby Syn Boży w Betleem się narodził. Albowiem tak mówi Pan Bóg przez proroka Micheasza: "I Ty Betleem w Ziemi Judzkiej, z żadnej miary nie jesteś najpodlejsze między książęty Judzkimi, albowiem z Ciebie wynijdzie Wódz, który będzie rządził lud mój Izraelski".

Po mozolnej drodze przybył Józef z Maryą do Betleem, lecz miasto już było przepełnione przybyszami, którzy tamże przybyli, aby byli według rozkazu Cesarza popisani. I tak Józef nie znalazł w mieście żadnej gospody i musiał szukać około miasta schronienia. Wreszcie znalazł stajenkę próżną i bardzo nędzną.

I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła najświętsza Panna. I porodziła Syna swego pierworodnego a owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie.

W takiem ubóstwie Pan tego świata się narodził! Nie narodził się w pałacu, lecz w ubogiej stajence. Nie był położony w przepyszne łoże, lecz w biedny żłóbek. Świadkami jego przyjścia na tę ziemię był święty Józef, wierny Opiekun najświętszej Panny; były bydlątka, stojące w stajni. Kochajmy ubóstwo! Nie gardźmy ubogimi! Błogosławieni są ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Nowenna na cześć świętego Józefa. Szósty dzień Nowenny


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures 

Szósty dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Błogosławiony Józefie, którego przedwieczny Syn Boży obrał jako ojca i żywiciela swego! Pan Bóg Cię uczynił zacnym przed oczyma królów i dał Ci rozkazanie przed ludem swoim: albowiem który jest Król nad królami i pan nad panami uniżył się i stał się Tobie poddanym i posłusznym. Módl się za nami święty Józefie, abyśmy byli cichego i pokornego serca, posłuszni i poddani Bogu i kościołowi. Niechajże pod opieką Twoją wszystkie boleści i utrapienia nasze staną się słodkiemi i niechaj śmierć, której się tak bardzo lękamy, stanie się nam bramą do nieba. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

środa, 15 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef udaje się z Maryą do Betleem

Znalezione obrazy dla zapytania święty józef udaje się z Panną Marią do Betlejem

 

15 marzec

Święty Józef udaje się z Maryą do Betleem. 

 

Po niejakim czasie powróciła najświętsza Panna od świętej Elżbiety z Judzkiej ziemi do domu swego. Święty Józef mile ją powitał i dzięki Bogu składał, że mógł usługiwać matce Zbawiciela, mającego wkrótce przyjść na ten świat.

I stało się w one dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. I szli wszyscy, aby się popisali, każdy do miasta swego.

Szedł też i Józef od Galilei z miasta Nazaret, do Żydowskiej Ziemi do miasta Dawidowego, które zowią Betleem: przeto, iż był z domu i pokolenia Dawidowego, aby był popisan z Maryą poślubioną sobie małżonką brzemienną.

Komu jest posłuszny święty Józef? Zwierzchności świeckiej! Bo na rozkaz cesarza udaje się z Nazaretu w daleką drogę z brzemienną małżonką swoją. W podróży troszczy się o pokarm i schronienie dla małżonki swojej. I tak więc szczęśliwie przybył do miasta Betleem. Według przykładu św. Józefa bądźmy posłuszni zwierzchności Duchownej i świeckiej!

Nowenna na cześć świętego Józefa. Piąty dzień Nowenny

Podobny obraz

 

Piąty dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Święty Józefie, Pan Bóg Ci objawił tajemnice Wcielenia Syna Bożego i zaprowadził Cię do Betlejem, gdzieś pokłon oddał nowonarodzonemu Zbawicielowi. Tyś zasłużył widzieć oblicze Jezusa Chrystusa i piastować Go. Uproś nam, kochany nasz Patronie, to szczęście, abyśmy na twarz Boga mogli patrzeć w niebie. A dopóki tu jesteśmy na tym padole płaczu, nie opuszczaj nas, osobliwie nie opuszczaj nas w godzinie śmierci. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

wtorek, 14 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Magnificat najświętszej Panny Maryi


Znalezione obrazy dla zapytania magnificat Najświętszej MAryi Panny

14 marzec

Magnificat najświętszej Panny Maryi.

 

Dusza najświętszej Panny Maryi niezmiernie się rozradowała, gdy usłyszała pozdrowienie świętej Elżbiety. Poznała bowiem Marya, że tajemnica Wcielenia Syna Bożego św. Elżbiecie była objawioną od Boga. 

W uniesieniu ducha swojego śpiewała najświętsza Panna hymn Magnificat, który odtąd na chwałę Bożej Rodzicielki brzmi nieustannie po całym świecie: "Magnificat anima mea Dominum: Wielbi dusza moja Pana: i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.

Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej: albowiem odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.

Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię jego. A miłosierdzie jego od narodu do narodu, bojącym się go. Uczynił moc ramieniem swoim: rozproszył pyszne myśli serca ich. Złożył mocarze z stolicy, a podwyższył pokorne. Łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niczem puścił".

Słowa najświętszej Panny sprawdziły się, bo odtąd ją błogosławią zwą wszystkie narody. Błogosławmy ją z świętym Józefem i z świętą Elżbietą, abyśmy przez Syna jej wiecznego błogosławieństwa dostąpili.

Nowenna na cześć świętego Józefa. Czwarty dzień Nowenny


Podobny obraz 

Czwarty dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Święty Józefie, Tyś zawsze wypełniał Zakon Pański. Przykazania Boskie były drogą, którą chodziłeś przez wszystkie dni życia Twojego. Dopomóż nam, abyśmy także zachowali przykazania Boskie i kościelne. Pod Twoją opieką niechaj uczciwie chodzimy: nie w biesiadach i w pijaństwach, nie w łożach i niewstydliwościach, nie w swarach i zazdrości, lecz niechaj się obleczemy, jak nas Apostoł upomina, w Pana Jezusa Chrystusa. Proś za nas, abyśmy najprzód szukali Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego i tak szczęśliwie dokonali życia naszego. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

poniedziałek, 13 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Najświętsza Panna odwiedza świętą Elżbietę


Znalezione obrazy dla zapytania nawiedzenie sw elzbiety 

13 marzec

Najświętsza Panna odwiedza świętą Elżbietę.

 

Wcielenie Syna Bożego dotąd było objawione od Boga tylko najświętszej Pannie Maryi i świętemu Józefowi. Lecz Pan Bóg i innym osobom świętobliwym w krótkim czasie je objawił, to jest świętej Elżbiecie i jej mężowi Zacharyaszowi.

W owych dniach opuściła bowiem najświętsza Panna dom męża swego Józefa w Nazarecie i udała się na góry z kwapieniem do miasta Judzkiego i weszła do domu Zacharyaszowego i pozdrowiła Elżbietę.

I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie jej i napełniona jest Duchem świętym Elżbieta. Głosem wielkim zawołała: "A zkądże mnie to, że przyszła matka Pana mojego do mnie? Albowiem jak usłyszałam głos pozdrowienia Twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim. A błogosławionaś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, coć jest powiedziano od Pana".

Uważajmy tu na niepojętą godność Maryi! Ona jest, jak to z natchnienia Ducha świętego poznała Elżbieta, matką Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddajmy się jej potężnej opiece i jej ukochanego Oblubieńca Józefa.

Nowenna na cześć świętego Józefa. Trzeci dzień Nowenny


Podobny obraz 

Trzeci dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Zwierciadło wszystkich cnót, święty Józefie, wspomóż nas, abyśmy cnoty Twoje naśladowali. Oto nadeszła godzina, abyśmy już ze snu powstali, bowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Pod Twoją opieką chcemy odrzucić uczynki ciemności, a oblec się w zbroję światłości. Daj nam zwycięstwo nad pokusami i szatanem w życiu i w godzinie śmierci. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

niedziela, 12 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef zamierza opuścić Pannę Maryę


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures

12 marzec

Święty Józef zamierza opuścić Pannę Maryę.

 

Zwiastowanie Anielskie i Wcielenie Syna Bożego stało się podczas niebytności świętego Józefa. Najświętsza Panna Marya tak wielką tajemnicę zataiła w sercu swojem, bo według Pisma świętego chwalebną jest rzeczą zataić tajemnicę króla! 

Po niejakim czasie poznał święty Józef, że małżonka jego Marya jest brzemienną i nie wiedział, zkądby się to stało, gdyż najświętszą Pannę zachował nienaruszoną. A Józef, będąc sprawiedliwym, nie chciał jej osławiać i chciał ją potajemnie opuścić. A gdy to myślił, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: "Józefie, Synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi małżonki Twojej. Albowiem co się z niej urodzi, jest z Ducha świętego. A porodzi Syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich". 

Teraz poznał święty Józef, że niepokalana Oblubienica jego Marya poczęła w żywocie Syna Bożego z Ducha świętego. Z głębokiem uszanowaniem służył Maryi i oczekiwał radośnie wypełnienia czasu, aby się narodził Chrystus Pan. 

Święty Józef nie chciał osławiać Maryi małżonki swej. Według przykładu jego strzeżmy się obmawiania bliźniego.

Krótkie nauki homiletyczne... Niedziela druga Wielkiego Postu - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Znalezione obrazy dla zapytania druga niedziela wielkiego postu 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNEna niedziele i uroczystości całego roku


WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI––––––––Niedziela druga Wielkiego PostuZadziwi niejednego cud, opisany w dzisiejszej Ewangelii. Nie to przecież było cudem, że Zbawiciel okazał chwałę swoją niebieską, jak raczej to, że ją przez cały ciąg doczesnego życia zakrywał przed oczami ludzi, aby stać się nam podobnym we wszystkim prócz grzechu i aby móc dokonać sprawy naszego odkupienia przez swą mękę i ofiarę krzyżową. Chciał jednak przed śmiercią swoją niektórych uczniów mocniej utwierdzić w wierze i zabezpieczyć, aby się nie gorszyli z upokorzeń i zelżywości, jakie Go spotkać miały. W tym celu raczył im się ukazać w chwale i majestacie swoim, iżby później zrozumieli, że męka Jego niewinna nie była poniewolną, lecz dobrowolnie i z miłości podjętą dla zbawienia świata.

Wziął tedy Boski Pan nasz trzech uczniów na górę wysoką. Według starożytnego a powszechnego podania była to góra Tabor, leżąca w północnej części Palestyny, niezbyt daleko od miasta Nazaretu. Owymi wybranymi uczniami byli: Piotr, Jan i Jakub, brat poprzedniego. Tych trzech Zbawiciel chciał mieć świadkami przedniejszych spraw swoich, jak wskrzeszenia córki Jaira i modlitwy w Ogrójcu. Byli to zresztą wybitniejsi i doskonalsi pomiędzy Apostołami: Piotr miał być głową i fundamentem Kościoła Jego, Jan stróżem i opiekunem świętej Matki Jego, a Jakub pierwszym męczennikiem Jego. – Zawiódł ich Pan Jezus na górę osobną, na modlitwę, kto bowiem chce tajemnice Boże poznawać i rozmyślać o rzeczach niebieskich, musi się odłączyć od zgiełku i gwaru świata, gdyż ciało i krew tego mu nie objawi. Kto na dole stoi, to jest komu smakują ziemskie i cielesne rzeczy: obżarstwo, pijaństwo, nieczystość, pycha i nieposłuszeństwo, ten rzeczy niebieskich pojąć nie może; a jako żaby w błocie rechcą, tak i on w kałuży pożądliwości swoich Boga i Kościół Jego bluźnić się odważa. – Na owej modlitwie, jak pisze św. Łukasz Ewangelista, przemienił się Pan Jezus. A oblicze Jego rozjaśniało jako słońce, szaty zaś Jego stały się białe, jako śnieg (Mt. XVII, 2). Okazał tu na chwilę chwałę i uwielbienie ciała i duszy swojej, jakim ustawicznie zachwyca w niebie wybranych. Dał nam też poznać, jaki będzie stan ciał naszych po zmartwychwstaniu i jaką chwałę mieć będą ci, o których On sam powiedział: Sprawiedliwi świecić będą, jako słońce w Królestwie Ojca ich (Mt. XIII, 43). To samo wyraża Paweł św., gdy mówi: Zbawiciela oczekiwamy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało podłości naszej, przypodobane ciału jasności swojej (Filip. III, 20-21). Wielka to godność, że ciała nasze mają być podobne chwalebnemu ciału Zbawiciela. Szanujmy je przeto i nie nadużywajmy ich do grzechu. Gdybyśmy to często mieli na pamięci, nigdy by nie było tak wiele niewstrzemięźliwości, plugastwa i nierządu między chrześcijanami.

Nowenna na cześć świętego Józefa. Drugi dzień Nowenny


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures 

Drugi dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Patryarcho nowego Zakonu, święty Józefie, z serdeczną radością przyjęłeś zwiastowanie Anioła, że Syn najczystszej oblubienicy Twojej się począł z Ducha świętego i zbawi świat. Módl się za nami, abyśmy zawsze uwielbiali Jezusa jako Boga naszego i Zbawiciela duszy naszej nieśmiertelnej. Uproś nam w frasunku i dolegliwościach tego życia doczesnego łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci i żywot wieczny. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.

sobota, 11 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Wcielenie Syna Bożego


Podobny obraz 

11 marzec

Wcielenie Syna Bożego.

 

Wierzyć powinniśmy, że w Chrystusie Panu są dwie natury, natura Boska i ludzka. Natura ludzka jest nierozdzielnie połączona z naturą ludzką w jednej Boskiej Osobie Chrystusa. Chrystus Pan jest zarazem Bogiem i człowiekiem. Bogiem jest od wieków, człowiekiem się stał w czasie, rodząc się z Maryi Panny. Przyjąwszy człowieczeństwo, nie utracił Bóstwa. 
 
Gdy Marya rzekła do Anioła: "Jakoż się to stanie, gdyż męża nie znam?", odpowiedział jej Anioł: "Duch święty zstąpi na cię a moc Najwyższego zaćmi Tobie. Przetóż i to Święte, co się z Ciebie zrodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta krewna Twoja, i ona poczęła Syna w starości swojej: a ten miesiąc szósty jest onej, którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne".

I rzekła Marya: "Oto ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego". I odszedł od niej Anioł.

Wielka i niepojęta jest tajemnica dla rozumu ludzkiego, że Syn Boży stał się człowiekiem. Upokarzamy się przed Chrystusem Panem, który w żywocie przeczystej Panny przyjął człowieczeństwo. Uwielbiajmy świętego Józefa, że w jego domu stało się zbawienie wszystkiemu ludowi!

Nowenna na cześć świętego Józefa. Pierwszy dzień Nowenny


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures 

Nauka.

Nowenna na cześć świętego Józefa bywa odprawiona tak, że poprzedza uroczystość główną świętego Józefa (19 marca; w tym roku - 20 marca), jako też uroczystość jego Opieki (w trzecią niedzielę po Wielkiejnocy).

W każdy dzień Nowenny odpraw modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa poniżej podane, przez co zyskasz na każdy dzień odpust 300 dni. Dołącz, jeżeli masz czas, jeszcze inne modlitwy na cześć świętego Józefa w tej książeczce się znajdujące, na przykład Litanię do świętego Józefa itd. Ćwicz się też w cnotach, jakiemi jaśniał święty Józef, w posłuszeństwie, w pokorze, w cierpliwości, w pilnej pracy, w trzeźwości itd.

Całą Nowennę możesz ofiarować Bogu, aby Pan Bóg, przez zasługi św. Józefa udzielił ci szczęśliwej śmierci. Ufaj w Opiekę świętego Józefa!

Pierwszy dzień Nowenny.


Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Święty Józefie, od Boga i ludzi jesteś ukochany, albowiem jesteś łaski Bożej pełen jako oblubieniec Najświętszej Bogarodzicy i opiekun Syna Bożego Jezusa. Teraz jesteś w niebie z Aniołami, wielbiąc Boga na wieki. Spojrzyj z nieba na mnie człowieka śmiertelnego, bądź moim obrońcą w każdej potrzebie i słabości mojej, osobliwie bądź mi pomocnikiem w strasznej godzinie śmierci. Opiece Twojej polecam umierających i duszę moją. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.