POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 27 czerwca 2020

Św. Augustyn, fragment z: Pisma Katechetyczne


Obraz może zawierać: 1 osoba
        Potrzeba zaś było, aby ta winorośl, jak Pan nieraz przepowiadał, oczyszczała się i aby z niej odcinane były gałązki niepłodne, jakimi są herezje i schizmy w różnych miejscach po imieniem Chrystusa nie Jego chwały, lecz swojej szukające, tudzież aby Kościół, doznając od nich przeciwności, doskonalił się coraz bardziej, wreszcie by wyjaśniona została jego nauka i wypróbowana cierpliwość.

Otóż to wszystko czytamy jako dawno przedtem przepowiedziane, i poznajemy jako dokonane, a podobnie jako pierwszych chrześcijan - ponieważ spełnienia się tego nie widzieli - cuda przekonywały, aby wierzyli, tak znów my, ponieważ wszystko się ziściło zgodnie z tym, co w księgach czytamy, na długi czas przed spełnieniem się tego napisanych, - gdzie cała przyszłość opowiedziana, jest już obecnie widoczna - budujemy się i wzrastamy we wierze, abyśmy mając cierpliwość i trwając w Panu wierzyli, że także to, co się dotąd nie ziściło, nastanie bez wątpienia.

niedziela, 21 czerwca 2020

Św. Ignacy Loyola: (fragment) z Pism Wybranych

Obraz może zawierać: 1 osoba 
        Czyniąc znak krzyża świętego, dotykamy ręką głowy co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała (poniżej piersi),oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i zstąpił do łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że Trzy Osoby Boskie są jedną Istotą. Kiedy zaś znaczymy krzyżem nasze usta, oznacza to, że w Jezusie Chrystusie, (w Słowie Bożym), Zbawicielu naszym i Odkupicielu, jest Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan, i że Bóstwo nigdy nie było oddzielone od Ciała Chrystusa w czasie Jego śmierci.

Fragment z: Pism Wybranych

Za https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1394879347364415&set=a.277597432425951&type=3&theater

czwartek, 18 czerwca 2020

Prośba o modlitwę

           Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Wczoraj zmarła moja Mama Aleksandra. Proszę wszystkich o modlitwę. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem".

Św. Ignacy Loyola, fragment z: Ćwiczenia Duchowe

Obraz może zawierać: 6 osób, na zewnątrz 
         Trzeci sposób modlenia się polega na tym, że przy każdym oddechu modli się człowiek myślnie, mówiąc [w myśli] jedno słowo Ojcze nasz albo innej jakiej modlitwy, którą się odprawia. A zatem między jednym a drugim oddechem mówi się tylko jedno słowo. I w czasie od jednego oddechu do drugiego zwraca się uwagę głównie na znaczenie tego słowa lub tej osoby, ku której kieruje się modlitw albo na lichotę własną, albo na różnicę między wzniosłością [tej osoby] a naszą własną lichotą. I wedle tej samej formy i reguły będzie się postępować ze wszystkimi innymi słowami modlitwy Pańskiej. Inne zaś modlitwy, jak Zdrowaś Maryjo, Duszo Chrystusowa, Wierzę, Witaj Królowo odmówi się sposobem zwyczajnym.

Św. Ignacy Loyola, fragment z: Ćwiczenia Duchowe

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1396060270579656&set=a.348095165376177&type=3&theater

wtorek, 16 czerwca 2020

O. Maksymilian Kolbe: Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?

Obraz może zawierać: 1 osoba, broda 
          Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej; wskazywać więc muszą
najdokładniej, najistotniej, kim O n a jest. 

Jeśli na ogół słowa ludzkie nie są zdolne wyrazić rzeczy Bożych, to i tutaj znaczenie tych słów musi być dużo głębsze, bez porównania głębsze, piękniejsze i wznioślejsze niż rzeczy, które one ogólnie wyrażają albo do których poznania rozum sam choćby najwnikliwszy mógłby doprowadzić.
„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie weszło" [1 Kor. 2, 9] i w tym wypadku w całej pełni dostosować można.
Jednak można i trzeba nawet, o tyle przynajmniej, o ile nasz rozum i słowa wydołają o Niepokalanej i myśleć, i mówić, i pisać, i czytać.

Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie? 

niedziela, 14 czerwca 2020

Prośba o modlitwę

         W nocy z piątku na sobotę zmarł Pan Ulryk (Bedrzich) Kopeczny, Czech z pochodzenia, w Niemczech od 1969 r. Tradycyjny katolik od wprowadzenia nowej mszy, sedewakantysta. Miał 87 lat.

Prosimy o modlitwę w Jego intencji.

sobota, 13 czerwca 2020

Św. Hieronim, fragment listu 14


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, niebo i na zewnątrz 

               Nie chcę, najdroższy Bracie, byś skoro ważymy ciężar grzechów, uważał wymienione przeze mnie za mniejsze od grzechu bałwochwalstwa. Owszem, zapoznaj się ze zdaniem Apostoła, który mówi: Bo o tym powinniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Wszystko co diabelskie zwrócone jest przeciw Bogu, a to, co jest z diabła, jest bałwochwalstwem, gdyż od niego pochodzą wszystkie bałwany; to jednakże w innym miejscu Apostoł szczegółowo i po imieniu wskazuje na ten grzech: Umartwiajcie członki wasze, które są ziemskie, odrzucając rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, będącą bałwochwalstwem; bo za te rzeczy zbliża się gniew Boży. Bałwochwalstwo polega nie tylko na tym, że ktoś dwoma palcami rzuca kadzidło na stos ofiarny albo ulewa z czaszy zaczerpniętego wina. Ten tylko zaprzeczy, że chciwość jest bałwochwalstwem, kto sprzedanie Pana za trzydzieści srebrników może nazywać sprawiedliwością. Ten tylko zaprzeczy, że w pożądliwości zawiera się świętokradztwo, kto członki Chrystusa i ofiarę żywą, miłą Bogu, sponiewierał bezecnie z nierządnicami.

czwartek, 11 czerwca 2020

Kazanie na Boże Ciało: KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI - Najświętszy Sakrament – cud największy


Boże Ciało | Tradycja Katolicka Bydgoszcz

"Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan: dał pokarm tym, którzy go się boją" (Psalm 110, 4).
 
        Tak nucił niegdyś natchnionymi usty Psalmista, ilekroć wspomniał na one wielkie cuda, które uczynił Pan ludowi swemu na puszczy, a osobliwie wspominając on chleb z nieba, onę mannę cudowną. Pamiątkę cudów swoich uczynił Pan w miłosierdziu, we wszechmocy i mądrości swojej i nam – w Najświętszym Sakramencie, w tej prawdziwej mannie niebieskiej.
 
Każde dzieło Boże jest cudowne i pełne tajemnic niepojętych; wszelako Najświętszy Sakrament jest największym cudem, jaki Pan uczynił na ziemi.
 
Trzy osobliwie cuda ukryte są w tym świętym chlebie, w tej hostyi, i tym trzem cudom przypatrzmy się dziś nieco bliżej.

wtorek, 9 czerwca 2020

Św. Augustyn, fragment: Pisma Katechetyczne.

Obraz może zawierać: 1 osoba 
       Łaknął - który wszystkich karmi, pragnął - który stwarza wszelki napój i który jest chlebem duchowym łaknących i źródłem pragnących, drogą po ziemi był znużony - który Siebie Samego dla nas uczynił do nieba drogą, jakby oniemiał i ogłuchł wobec rzucających obelgi - ten. przez którego niemy przemówił i głuchy słyszał, związany został - który z więzów słabości wyzwolił, biczowany był - który bicze wszystkich boleści z ludzkich ciał wypędził, ukrzyżowany został - który krzyżującym nas cierpieniom, położył koniec, umarł - który umarłych wskrzesił.

Ale i zmartwychwstał, nie mając nigdy umrzeć, aby od Niego nikt nie nauczył się tak pogardzać śmiercią, jakoby nigdy nie miał być zwycięzcą.

Św. Augustyn, fragment: Pisma Katechetyczne

niedziela, 7 czerwca 2020

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SINiedzielę dzisiejszą Kościół nasz święty przeznaczył na uczczenie Trójcy Przenajświętszej, Boga jedynego w naturze, a troistego w Osobach. Dotąd, począwszy od niedzieli pierwszej Adwentu, rozpamiętywaliśmy dobrodziejstwa, jakie nam wyświadczył Syn Boży, gdy się dla naszego zbawienia narodził, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i zesłał nam stamtąd Ducha Świętego, który nas poświęca i do żywota wiecznego prowadzi. Za to wszystko żąda od nas Zbawiciel, abyśmy sercem, przepełnionym wdzięcznością, dzięki składali przezeń Bogu Ojcu w Duchu Świętym i razem z Kościołem katolickim wołali: Niech będzie błogosławiona święta trojakość Osób i nierozdzielna jedność Bóstwa. O chwalebna Troistości, o wielebna Jedności, przez Cię jesteśmy stworzeni, prawdziwa Wieczności; przez Cię jesteśmy odkupieni, najwyższa Miłości. – Nadto tajemnica Trójcy Przenajświętszej, przed Zesłaniem Ducha Świętego mało znana światu, stała się wiadomą wiernym Chrystusowym, gdy poczęto chrzcić w imię Boga w Trójcy jedynego i gdy wszyscy poczęli wyznawać i czcić Ojca i Syna i Świętego Ducha. Słusznie więc pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach przeznaczona jest na uczczenie tej tajemnicy, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. I my, idąc śladem matki naszej Kościoła, przypomnijmy sobie krótko, czego nas o Trójcy Przenajświętszej uczy nieomylna wiara katolicka i jako chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej jest najpierwszym warunkiem zbawienia dla tych, co uwierzyli w Chrystusa.

czwartek, 4 czerwca 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ: List na czerwiec

Cześć Najświętszego Serca Jezusowego

       Cześć Najświętszego Serca Jezusowego jest poza sakramentami świętymi jednym z najważniejszych środków uświęcenia serc naszych. Mijały jednak wieki, zanim doszła do dzisiejszego, pewnie jeszcze niedostatecznego rozkwitu.
Już średniowiecznych mistyków (św. Bernarda, św. Gertrudę, przede wszystkim świętego Bonawenturę) otwarcie boku Jezusowego, opisane w ewangelii świętego Jana, naprowadzało do rozważania tajemnicy Serca Zbawiciela, "do którego włócznia otworzyła drogę, w którym dusza znajduje spokój i ukojenie". Od rozważania dobroci Serca Jezusowego do Jego czci był już tylko krok. To też owocem owych rozmyślań były przeróżne nabożeństwa na cześć Najsłodszego Serca. Pielęgnowane zrazu przez zakony, później bardzo gorliwie przez zakon jezuitów, przeszły one do nabożeństw ludowych. "Atoli jako narzędzie zupełnego i doskonałego zaprowadzenia i rozpowszechnienia czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na całym świecie wybrał sam Bóg cichą i skromną zakonnicę: Św. Małgorzatę Alacoque, która od najwcześniejszej młodości pałała gorącą miłością ku Najświętszemu Sakramentowi, raczył Chrystus Pan wyjawić bogactwa i życzenia Swego Najświętszego Serca. 

wtorek, 2 czerwca 2020

poniedziałek, 1 czerwca 2020

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA CZERWIEC


W miesiącu czerwcu modlimy się  o intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce z udziałem najwyższych władz państwowych.

 Zadanie: POBOŻNE ODMAWIANIE LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.