POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 28 lutego 2016

sobota, 27 lutego 2016

O. Maksymilian Maria Kolbe - Regulamentum vitae (Regulamin życia)https://lagloriadelasantisimavirgen.files.wordpress.com/2016/02/the-immaculate-conception-with-the-eternal-father.jpg 
1) – Muszę być świętym jak największym.

2) – Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną – M. I. 3.

3) – Peccatum mortale vel veniale deliberatum a priori exclude – Jak największa chwała Boża, zbawienie i uświęcenie moje i innych jest (zawiera się, mieści się) w Woli Bożej. Spokój o przeszłość. – Gorącością wynagródź czas stracony.

4) – Nie opuszczę: a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) – Regula tua oboedientia (Posłuszeństwo twoją regułą) – Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) – Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe, nie zwracaj uwagi.

7) – Semper quieta, amorosa actio (Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie).

czwartek, 25 lutego 2016

Modlitwa za kapłanów i kleryków

 
   O mój Jezu, błagam Cię w imieniu całego Twojego Kościoła: Udziel im miłości i światła Twojego Ducha Świętego i daj siłę słowom kapłanów, tak aby zatwardziałe serca mogły zostać pobudzone do skruchy, nawrócenia i powrotu do Ciebie, o Panie. Amen.

środa, 24 lutego 2016

ŚW. JÓZEF – PATRON POWSZECHNY

Gdy my uciekamy się do Józefa Ś., On przedstawia prośby nasze swojej Niepokalanej Oblubienicy, a ta udaje się z niemi do Serca Jezusa, które, połączywszy je z zasługami swojego życia i męki, przedstawia je do tronu Ojca Niebieskiego.
Gdy my uciekamy się do Józefa Ś., On przedstawia prośby nasze swojej Niepokalanej Oblubienicy, a ta udaje się z niemi do Serca Jezusa, które, połączywszy je z zasługami swojego życia i męki, przedstawia je do tronu Ojca Niebieskiego.

   Bóg w dobroci swojej, dla ratunku naszego, obdarzył wielu Świętych różnemi przywilejami. Jedni znani są, jako skuteczni przyczyńcy w różnych chorobach, drudzy – od zgubionych rzeczy, inni od zawiłych spraw i t. p. Sam tylko Józef otrzymał tytuł Patrona powszechnego, czyli że we wszystkich trudnościach i sprawach jest niezawodnym u Boga Przyczyńcą. Doświadczyło tego wielu sług Bożych, szczególniej Ś. Teresa, która zachęcała swoje córki duchowne, aby we wszystkich potrzebach uciekały się do Józefa Świętego, twierdząc, że nigdy nie modliła się na próżno, kiedy Jemu jaką prośbę polecała.

„Syn Boży, mówi ona, nic nie odmawiał Ś. Józefowi, żyjąc na ziemi, czegóż Mu więc odmówi, gdy Go ten prosi, będąc już w niebie? Czyż podobna przypuścić, aby Go mniej kochał teraz, niżeli za życia ziemskiego? Cóż takiego uczynił Józef, aby miał utracić względy swojego Boga i swojego Syna? Czy z powodu tych niezliczonych usług, jakie Mu tak gorliwie oddawał, miałby popaść w niełaskę i utracić ten przywilej w niebie, iż był pierwszym wybrańcem na ziemi? Któżby się takich myśli nie przeraził? Jest więc Ś. Józef potężniejszy od wszystkich i będzie nim zawsze przed Bogiem. Dlaczegóż cały świat nie korzy się ciągle u stóp Jego?”

Trudno oczywiście zrozumieć, dlaczego dotąd nie słynie ten najpotężniejszy Przyczyńca, jak na to ze wszech miar zasługuje. Tłomaczy się to, jak widzieliśmy tem, że Bóg chciał Go mieć w ukryciu, aż do dni naszych, teraz jednak czas, abyśmy wszyscy we wszystkiem z ufnością do Niego się uciekali.

Najprędzej i najskuteczniej Ś. Józef ratuje w rzeczach duchownych, w które że sam obfitował, więc poczytuje sobie za obowiązek wspomagać nędzę naszą.

wtorek, 23 lutego 2016

Modlitwa codzienna do Matki Boskiej Królowej Aniołów i Pogromczyni szatana


 
   Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżyć głowę szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij Twoje niebiańskie zastępy, aby zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły w przepaść. Potężna Matko Boża, poślij również Twoje zwycięskie wojska niebieskie do walki z wysłannikami piekła wśród ludzi, zniszcz przewrotne plany bezbożnych i okryj hańbą wszystkich, którzy pragną czynić zło. Daj im światło poznania i łaskę nawrócenia, aby mogli wielbić Trójjedynego Boga i również Tobie oddali cześć. Spraw, aby za Twoją przyczyną wszędzie zwyciężyła prawda. Toruj drogę sprawiedliwości!
   Potężna Obronicielko i Hetmanko, z pomocą duchów czystych weź w Swoją opiekę także Twoje świątynie na całym świecie oraz łaskami słynące miejsca. Niech chronią kościoły, wszystkie miejsca święte, przedmioty i osoby, szczególnie Najświętszy Sakrament. O łaskawa Pani, nie dopuść, aby uległy pohańbieniu, padły ofiarą grabieży i zniszczenia. Matko Niebieska, strzeż również nasz dobytek od widzialnych i niewidzialnych wrogów. Niech mieszkają w nich Święci Aniołowie i niech zapanują: miłość, pokój i radość Ducha Świętego.
   Któż jak Bóg? - Któż jak Ty, Maryjo, Królowo Aniołów i Pogromczyni szatana! Najmilsza i Łaskawa Matko Boża, Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego, które oblicze duchy czyste oglądać pragną. Ty zawsze pozostaniesz naszą miłością i nadzieją, naszą obroną i chwałą! Święty Michale, Święci Aniołowie i Archaniołowie, obrońcie nas i przyjdźcie nam na pomoc. Amen.

niedziela, 21 lutego 2016

sobota, 20 lutego 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za synka Ignasia, by Pan Bóg dopomógł mu się w pełni obrócić i przywitać ten świat jak najszybciej".

czwartek, 18 lutego 2016

Życzenia urodzinowe i prośba o modlitwę


 

W dniu urodzin czcigodnego Xiędza Rafała Trytka składamy naszemu Duszpasterzowi najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego oraz prosimy o modlitwę w Jego intencji. Deo gratias!

środa, 17 lutego 2016

NASZA POSTAWA

sgiuseppe2        
   W życiu naszym ziemskim spotykamy się często oko w oko ze złymi ludźmi. Ludzie ci, będąc sami w niewoli złego ducha, stają się narzędziem jego działania. Jest to bardzo subtelny chwyt księcia ciemności. Jeśli bowiem on sam namawia nas do złego, odrzucamy energicznie jego pokusy. Jeśli zaś podchodzi do nas przez złych ludzi, często bogato obdarowanych przymiotami ducha i ciała, – nie zawsze potrafimy odróżnić dobro od zła. Często bowiem zło podawane nam jest pod pozorem dobra.

Rozliczne przyczyny jak: stosunki nasze, towarzyskie względy, bliskie współżycie, pokrewieństwo, wyższe stanowisko itp. wpływają na to, że nie umiemy zdobyć się na stanowczość, idziemy na kompromis i dochodzimy tam, dokąd bynajmniej nie mieliśmy zamiaru dojść. Trzeba nam tedy wzmocnić naszą wolę przykładem św. Patriarchy z Nazaretu. Co innego bowiem jest mieć litość i wyrozumienie dla błądzących, a co innego pochwalać złe ich czyny i nie zwalczać ich zgubnych skutków. Gdyby nie było dzisiaj tyle kompromisu w walce ze złem, gdybyśmy umieli jasno postawić sprawę Prawa Bożego i przykazań Boskich, o ileż mniej szerzyłoby się dzisiaj zepsucia, o ile mniej triumfowałby grzech! Hołdowanie nowoczesnej modzie, popieranie współczesnej literatury i sztuki, korzystanie z rozrywek stojących często na gruncie niechrześcijańskim, to nic innego, jak tylko schlebianie złemu.

wtorek, 16 lutego 2016

Modlitwa za Kościół i Naród


 

   Święty Michale Archaniele, Książę Wojsk Niebieskich, broń nas w walce przeciw przewrotności i zasadzkom szatana. Bądź naszą obroną! Niech Bóg mu rozkaże, o to Cię gorąco błagamy! Ty zaś, Książę Zastępów Niebieskich, strąć - mocą Najwyższego - szatana i wszystkich złych duchów, które krążą na świecie ku zgubie dusz - do piekła!

Bogarodzico, Niepokalana Maryjo, Matko Kościoła, wszyscy Aniołowie i Święci, proście za nami. Amen.

czwartek, 11 lutego 2016

POKUTY, POKUTY, POKUTY…


kolbe1
[Grodno, przed lutym 1926] [1]

   Używać, używać, używać – woła świat. Aby umożliwić sobie jak największe używanie, popełnia się kradzieże, oszustwa, przekupstwa, zdrady, a nawet zabójstwa. A gdy się używać nie udaje, albo serce przesycone brudem moralnym widzi całą czczość i znikomość w złudnym szczęściu, za którym goniło, wtedy, jeżeli zbraknie pokory, która zwraca na drogę pokuty, do Boga, życie brzydnie i nieraz kończy się nikczemnym samobójstwem.

Dnia 11 bieżącego miesiąca obchodzimy rocznicę głośnego na całym świecie objawienia się Niepokalanej w Lourdes.

Co nam poleca Ona?

Oto, co opowiada szczęśliwa wybranka Niepokalanej, Bernadeta, swemu księdzu proboszczowi, który zażądał, by zjawiająca się Pani, na znak, że jest Istotą z nieba, sprawiła, by róża zakwitła w zimie.

wtorek, 9 lutego 2016

poniedziałek, 8 lutego 2016

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

   Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości! Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz; aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Bożą zgadzała się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.


(500 dni odp. za każdy raz. - Penit. 25. 5. 1936)

niedziela, 7 lutego 2016

Modlitwa św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej


 
   Panie Wszechmogący, troisty w Osobach, jedyny Boże, któryś był i jest i będziesz na wieki.
   Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego złego, szczególniej od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich okazji do grzechu i od wszystkich widomych i niewidomych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy św. Patriarchów, wstawiennictwo św. Apostołów, stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych.

sobota, 6 lutego 2016

Pierwsza Sobota Miesiąca


    Każda pierwsza sobota miesiąca poświęcona jest Najświętszej Maryi Pannie. Wszystko zaczęło się w Fatimie w 1917 roku, gdy trójce dzieci: Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi objawiła się Matka Najświętsza. Objawiała się przez sześć miesięcy od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. Podczas drugiego objawienia Piękna Pani oznajmiła, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do wiecznego raju, natomiast Łucję zostawi, ponieważ sam Bóg chce się nią posłużyć do szerzenia nabożeństw ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych:

Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.

Trzynastego lipca dzieci podczas objawień ujrzeły wizję piekła. Piękna Pani, widząc przerażenie dzieci, powiedziała:

Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju... Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.

Miesiąc później w sierpniu Matka Boża poprosiła o modlitwę w intencji grzeszników i ich nawrócenie:

Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać.

piątek, 5 lutego 2016

LITANIA O POKORĘ...


 
Jezu cichy i pokornego serca, - wysłuchaj mnie.

Od pragnienia szczęścia, - wybaw mnie
Od pragnienia spokoju,
Od pragnienia ułatwień,
Od pragnienia wypowiedzenia się,
Od pragnienia, aby mnie kochano,
Od pragnienia, aby mnie chwalono,
Od pragnienia, aby mnie rozumiano,
Od pragnienia, aby mnie poszukiwano,
Od pragnienia, aby mnie nad drugich przenoszono,
Od pragnienia, aby mnie oszczędzano,
Od pragnienia, aby mojej rady zasięgano,
Od pragnienia, aby się z moim zdaniem liczono,
Od pragnienia, aby wszystko we mnie za dobre uważano,
Od obawy przed niepowodzeniem, 
Od obawy przed krytyką,

Pierwszy Piątek Miesiąca

 


* * *
 


 Prawdziwie choroby nasze On nosił, a boleści nasze odnosił, a sinością Jego jesteśmy uzdrowieni. Widzieliśmy Go nie mającego krasy, ani piękności. 

(Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2016/02/pierwszy-piatek-miesiaca.html)

czwartek, 4 lutego 2016

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA LUTY

W miesiącu LUTYM modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o ducha chrześcijańskiego w rodzinach".

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LUTY


Luty poświęcony Matce Boskiej Bolesnej

Intencja na miesiąc luty:

O ducha chrześcijańskiego w rodzinach


   Jedno z tych licznych i wielkich dobrodziejstw, jakie Pan Jezus wyświadczył rodzajowi ludzkiemu, jest to, że przykładem, słowem i łaską swoją uświęcił życie rodzinne. Co prawda, tacy, co dla miłości Pana Boga wyrzekli się życia rodzinnego i w zakonach albo i w stanie świeckim wszystkie swoje siły, zdolności i czas poświęcają wyłącznie na chwałę Bożą i dobre uczynki, są ze wszystkich najszczęśliwsi w tym życiu, a nadto mają dziwnie ułatwioną drogę do Nieba według owego przyrzeczenia Pańskiego: Wszelki, który by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo rolę dla Imienia Mego; tyle stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży. Takich jednak zawsze będzie stosunkowo mało, bo nie każdemu daje Pan Bóg łaskę powołania, a i z tych, którym ją daje, jeszcze nie wszyscy pojmują słowa Jego. Największa zatem część ludzi i to zgodnie z wolą Bożą pozostaje przy życiu rodzinnym i w nim ma znaleźć potężną pomoc do zbawienia wiecznego oraz szczęście doczesne. 

środa, 3 lutego 2016

Ś. JÓZEF, OPIEKUN RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH

san-giuseppe-5       
   Bóg, stanowiąc Józefa Opiekunem Przenajświętszej Rodziny, wystawił Go za wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich i oddał Mu je pod szczególną opiekę. Wszystkie przeto rodziny powinny się Józefowi Świętemu polecać, na Jego życie się zapatrywać i we wszystkich potrzebach z ufnością do Niego się udawać.

Idźcie przeto do Józefa, rodzice i wychowawcy, i przyglądajcie się temu Ojcu i Opiekunowi Syna Bożego. Patrzcie, jak się obchodzi ze swem Dzieciątkiem, jak umie łączyć tkliwą miłość ze czcią i poważaniem, nie zapominając nigdy, że Ono jest Synem Bożym. Tak i wy powinniście zawsze pamiętać, że dzieci wasze są dziećmi Bożemi, że mają Ojca i Matkę w niebie, że Bóg przybrał was tylko do pomocy w ich wychowaniu, że wam je do czasu powierzył i że kiedyś zdać musicie rachunek, jak ten obowiązek spełniliście. Że przede wszystkiem starać się macie, aby one kochały swojego Ojca Niebieskiego i aby Mu wiernie służyły, i że powinniście obchodzić się z niemi nie tylko z wielką miłością i czułością, ale z pewnem poważaniem, jak z dziećmi Bożemi, a nawet jak z samym Jezusem, który mówi: Kto przyjmie jedno dzieciątko w imię moje, mnie samego przyjmuje.

wtorek, 2 lutego 2016