POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 30 listopada 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA GRUDZIEŃ

DOBROĆ MARYI

           Źródłem bezdennego morza dobroci i litości Maryi jest Jej niepokalaność. Serce, które nigdy nie zaznało skażenia grzechowego, drga najczulszymi strunami. Jasny wzrok dziewicy ulituje się nawet nad największym nędzarzem..., urokiem cnoty zwalczy w nim zło, podniesie do lepszego życia. Ileż to razy słyszeliśmy przykłady, jak niewinne dziewczę obezwładniło i obłaskawiło krwiożerczego lwa... Niepokalana dusza Maryi, nieskrępowana nigdy grzechem, jest czulsza, niż wszystkie dusze ludzkie. Nie znając innej miłości nad Bożą, serce Maryi stało się przestrzenne, zdolne objąć całą ludzkość. Dobroć Jej, potęgowana ustawicznie przez pełnię łaski, obejmuje wszystkie swe dzieci czułym, miękkim objęciem matki, a niepokalaność daje Jej ten nieprzeparty urok, któremu oprzeć się nie możemy. Z głębokiego odczucia tej dobroci Maryi wyrosło jak kwiat cudny nadziei owo zdanie głębokie: „Bóg oddał wszystką litość Maryi, a sobie zostawił sprawiedliwość”. Powiedzenie to ma psychologiczne uzasadnienie w pojęciu dobroci ojca i matki. Ojciec, choć kochający, musi czasem karać, dlatego że jest głową rodziny, ale matka... 

czwartek, 28 listopada 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA GRUDZIEŃ

W grudniu modlimy się w intencji: 

        O uznanie Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wszystkie stany, władze i przedstawicieli narodu polskiego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. wtorek, 26 listopada 2019

Czy Bóg istnieje?

Znalezione obrazy dla zapytania Dlaczego wierzę. Nowe wydanie ku światłu, Niepokalanów 1937. 
        Minęliśmy Przemyśl, a pociąg mknął szybko, unosząc nas w stronę Krakowa. Przy oknie po obu stronach siedzieli młodzi ludzie. Jeden z nich artysta-malarz portrecista i, jak się okazało z rozmowy, izraelita. Rozmawialiśmy o celu człowieka i doszliśmy do twierdzenia, że upodobnienie się do Boga, czyli chwała Boża zewnętrzna jest właśnie tym celem i stanowi jedynie całkowite szczęście stworzenia. Na jednej ze stacyj wszedł między innymi do naszego przedziału jakiś inteligentny mężczyzna i usiadł naprzeciwko mnie; zaraz też przyłączył się on do naszego kółka.
 
– A czy my możemy wiedzieć, że Pan Bóg istnieje? – zagadnął.
– I owszem.
– W to chyba może ktoś wierzyć tylko; nikt bowiem nie potrafi udowodnić, że Pan Bóg istnieje.
– Proszę pana, a ja panu to jasno udowodnię.
– Mnie pod tym względem już nikt nie przekona.
– Chyba, że Pan z góry odrzucił wszelkie rozumowanie.
– Wcale nie.
– Chciałabym i ja usłyszeć jasny na to dowód – wtrąciła siedząca obok pani.
– Przepraszam panów, rzekłem, zwracając się ku siedzącym przy oknie, że powrócę do zagadnienia, o którym już mówiliśmy, by uczynić zadość życzeniom tych, którzy później wsiedli.
– Prosimy bardzo.

niedziela, 24 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XXIV po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 

Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 24

Pan Jezus używszy wszelkich sposobów łagodności, dobroci, łaskawości, zachęty, strofowania, dla nawrócenia zakamieniałych żydów, a widząc ich nieporuszonych w swym uporze, udał się do gróźb, i chciał przepowiedzeniem strasznego ich upadku i ostatecznego spustoszenia, wzruszyć ich zatwardziałe serca. Jednakże żydzi nieczuli na groźby równie jak na obietnice, trwają w swym uporze, i w grzechu giną. Oto straszny skutek zatwardziałości serca, ślepota i nieupamiętanie, które są widocznym znakiem odrzucenia Boskiego. Korzystajmy z ich smutnego przykładu dla przystosowania do siebie prawd przerażających, które dziś Pan Jezus ogłasza, a strzeżmy się pilnie zatwardzać serca nasze na głos Zbawiciela, któren nas ciągle do siebie wewnętrznymi upomnieniami, natchnieniami i świętymi poduszczeniami woła i pociąga, gdyż bądźmy pewni, iż zawiniwszy równie jak żydzi niczym nieporuszonym uporem, równie byśmy karani byli.


sobota, 23 listopada 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencjach: 

"Bóg zapłać za modlitwy za Grzegorza i Jego postępujący powrót do zdrowia"

"Dziękujemy Panu Bogu za szczęśliwe urodzenie się Korneliusza"

czwartek, 21 listopada 2019

Bractwo Paska św. Tomasza z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1274)

        Tomasz urodził się w 1225 r. w zamku Roccasecca, niedaleko Neapolu. Ojcem jego był rycerz Landulf z Akwinu, a matką - Teodora. Rodzice powierzyli go w wieku 5 lat benedyktynom w opactwie Monte Cassino. Wychował się u nich. Bez wiedzy i zgody rodziców w 1244 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Neapolu. Wysłany przez Zakon na studia do Paryża, po drodze został porwany przez własną rodzinę i przez pewien czas przebywał w zamknięciu. Zamek, w którym go zamknięto, znajdował się na wysokiej skale, by uniemożliwić mu ucieczkę. Tam próbowano go na wszelki sposób odwieść od zamiaru pozostania u dominikanów. Rodzina bowiem planowała dla niego spokojne i bogatsze życie u benedyktynów, zakon dominikanów był wtedy zakonem prawdziwie żebraczym i bliscy Tomasza byli zdania, że syn rycerza nie może być żebrzącym mnichem. Gdy wszelkie próby odwiedzenia Tomasza od wybranej drogi nie dawały rezultatu, zamknięto go w wieży zamkowej i sprowadzono kobietę pełną powabu i doświadczoną w sztuce uwodzenia. Obiecano jej wysoką nagrodę, jeśli zdoła uwieść młodzieńca. Tomasz jednak widząc ją, schwycił płonące polano z kominka i kobietę wygonił. Następnie padł na kolana przed Chrystusem Ukrzyżowanym, błagając Go ze łzami w oczach o łaskę nienaruszalnej czystości.  

Gdy zapadł w sen, wydawało mu się jakby aniołowie opasywali jego biodra. Od tej chwili nie odczuwał już nigdy pokus cielesnych. Z tym przeżyciem Tomasza wiąże się powstanie Bractwa Paska św. Tomasza. Bractwo to, prowadzone przez długie lata przez dominikanów, gromadziło tych, którzy pragnęli utrzymać czystość. 

wtorek, 19 listopada 2019

niedziela, 17 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XXIII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 9


Gdy mówił Jezus do rzeszy: oto książę jeden przystąpił i pokłonił Mu się, mówiąc: Panie, córka moja dopiero skonała, ale pójdź włóż na nią rękę Twoją, a żyć będzie. A wstawszy Jezus, szedł za nim i uczniowie Jego. Lubo niedoskonała wiara tego książęcia – żądającego, aby Pan Jezus szedł i położył rękę swoją na dopiero skonałą córkę jego, dla wskrzeszenia jej, myśląc, iż jedno słowo Jego zdziałać ten cud niedostatecznym by było, – nie zasługiwała, aby Pan Jezus skłonił się na jego prośbę, jednakże widzimy, iż Pan Jezus nie odmawia mu, upragnionej odeń przysługi, i idzie do domu jego dla zdziałania pożądanego cudu. W tym to okazuje się niepojęta dobroć i łaskawość Boska, iż często nie zrażając się niedoskonałością usposobień serc naszych, co większa pobłażając słabościom, nieudolnościom naszym, skłania się na nasze prośby, i wyświadcza nam największe łaski i dobrodziejstwa, lubo tego najmniej godni jesteśmy, przez wzgląd jedynie na gwałtowność potrzeb naszych. Któż tego na samym sobie nie doświadczył? Lecz cóż się dzieje w chwili, gdy Pan Jezus idzie do domu książęcia, książęcia, który chybia niedoskonałością swej wiary, pewna niewiasta przeciskająca się w tłumie ku Niemu, i wielkością wiary i ufności swojej na cudowne uzdrowienie zasługująca przedstawia nam w swym postępku wielkie nauki i przestrogi, i godny naśladowania przykład. Uważmy z uwagą okoliczności tego cudu.

sobota, 16 listopada 2019

Prośba o modlitwę

      Dziękujemy wszystkim za modlitwy i prosimy o modlitwę dziękczynną za wysłuchanie intencji o szczęśliwy poród: "Wczoraj byliśmy na USG i potwierdziło się, że dzieciątko się obróciło główką w dół".

czwartek, 14 listopada 2019

Kazanie na XXII Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2019 (Wrocław)

Znalezione obrazy dla zapytania x. rafał Trytek wrocław       Kazanie Wielebnego x. Rafała Trytka ICR wygłoszone w Oratorium Rzymskokatolickim św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu w dniu 10 listopada AD 2019 dostępne na stronie:  
 

niedziela, 10 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XXII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22

Odszedłszy Faryzeuszowie, naradzali się jakoby Jezusa podchwycili w mowie. I posłali Mu uczniów swoich z Herodianami, mówiąc: Nauczycielu, wiemy iżeś prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, a nie dbasz na nikogo, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedzże nam tedy, co Ci się zda, godzili się czynsz dawać cesarzowi albo nie. Złośliwość Faryzeuszów, (którzy zamiast korzystać z nauk Jezusa Chrystusa, które prawie codziennie słyszeli, coraz większą nienawiścią ku Niemu się zapalali, i o niczym innym nie przemyśliwali, jak o sposobach podchwycenia Go) powinna się nam stać przestrogą, iż my, jeżeli chcemy korzystnie słuchać słowa Bożego, powinniśmy się starać przychodzić nań z sercem dobrze usposobionym, z prostą i szczerą intencją oświecenia się względem naszych obowiązków, powzięcia zbawiennych rad i nauk, zachęty służenia Bogu coraz wierniejszego. Bez tego usposobienia najpiękniejsze kazania, najzbawienniejsze rady i nauki, najczulsze słowa padłszy na zimne i złośliwe serce, żadnego wrażenia nań nie czynią i bezkorzystnymi się dlań stają. Trzeba mieć uszy do słuchania, mówi sam Pan Jezus, a co nam najskuteczniej uszy serca otwierać jest zdolne, jest to chęć prosta i szczera poznania woli Boskiej, i stosowania życia swego do rozkazów Jego.

sobota, 9 listopada 2019

Modlitwa Św. Gertrudy - uwalnia tysiąc dusz z czyśćca


      "Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci  Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na  świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen 

Podczas z jednej wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa powyższej modlitwy, która jak oświadczył, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością, uwalnia z czyśćca za każdym razem tysiąc dusz.

czwartek, 7 listopada 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LISTOPAD

Znalezione obrazy dla zapytania Świętych Pańskich w NiebieListopad - poświęcony
czci Świętych Pańskich w Niebie

Jeśli pragniesz na pewno wiedzieć, czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem i czy należysz do liczby nie tylko wezwanych, ale i wybranych do Nieba, - porachuj się, czy jesteś tak miłosiernym, jak tego żąda Pan Jezus od uczniów swoich. Miłosierdzie bowiem jest, według nauki samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, niezawodną cechą tak prawdziwych chrześcijan, jak też wybranych do Nieba. Jest najpierw cechą prawdziwych chrześcijan, bo Pan Jezus mówi: Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami Moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. Miłosierdzie zaś jest nie czym innym, jeno miłością okazywaną tym, którzy według samolubnych pojęć światowych nie są nam mili lub godni naszej pomocy i ofiarności. Rozumieli to doskonale pierwsi chrześcijanie, o których czytamy w Dziejach Apostolskich: A mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, i nikt z nich tego, co miał, swoim nie nazywał, ale było im wszystko wspólne... i była nad nimi wszystkimi wielka łaska. Bo nie było między nimi nikogo w niedostatku; gdyż wszyscy, którzy mieli role albo domy, sprzedawali je i przynosząc zapłatę za rzeczy sprzedane, składali ją u nóg apostołów... I rozdawano każdemu, ile komu było potrzeba. Ta dobroczynność chrześcijan tak była znana między poganami, że zdarzały się wypadki, iż niektórzy dla wyzyskania jej udawali nawrócenie. 

niedziela, 3 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XXI po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 18


Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, który chciał kłaść liczbę z sługami swoimi. Słuchajmy wykładu tej przypowieści z uwagą, zawiera ona prawdy pełne dla nas nauki. Ten Pan czyniący obrachunek ze sługami swoimi, wyobraża samego Boga, który samego człowieka jako sługę swego, czy to przez śmierć, czy też jeszcze i w ciągu życia jego przez tajemne upomnienia, nawiedzania, natchnienia, przyniewala do obrachowania się z długów, które zaciągnął, to jest z grzechów, które popełnił. Ten dług dziesięciu tysięcy talentów, znaczy nieprzeliczoną liczbę grzechów, których się człowiek dopuszcza.

A gdy począł liczbę kłaść, przywiedziono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać, i żonę jego, i dzieci, i wszystko co miał, i oddać. Ten sługa, którego Pan tak wielkim długiem obciążonym znajduje, wyobraża każdego grzesznika, który przez swoje przestępstwa, ciągłe powtarzanie swych grzechów, gwałcenie przykazań Boskich, tak dalece miarkę miłosierdzia Boskiego przebiera, iż go Pan Bóg skazuje na wieczne odrzucenie, na wyzucie ze wszelkich najdroższych darów duchownych łaski, i tym sposobem ubliżonej chwale swojej, wymierzoną karą, swej sprawiedliwości godną, wypłacić sobie zamierza. Wejdźmy też w siebie samych, czyliśmy podobnego długu przed Bogiem nie zaciągnęli i na równą karę nie zasłużyli? Obrachujmy się wcześniej póki nam Pan Bóg życia i sposobu do pokuty użycza, gdyż później może i nie będzie dla nas czasu.

sobota, 2 listopada 2019

2 Listopada. Dzień Zaduszny


 

        W dniu tym, mówi Martyrologjum Rzymskie, przypada dzień Zaduszny. Matka nasza wspólna, Kościół święty bezpośrednio po dniu, którym święci triumf , synów swoich, będących już w niebie, stara się przyjść z pomocą potężnem swojem wsparciem I przyczyną u Pana I Oblubieńca swego tym duszom, które się jeszcze wypłacają w czyśćcu, aby I one do społeczeństwa mieszkańców Niebieskiej Ojczyzny jak najprędzej przypuszczone zostały.  Uroczystość dnia Zadusznego zawdzięczamy świętemu Odylonowi, czwartemu opatowi sławnego klasztoru Benedyktyńskiego w Cluny. Ustanowił on to święto w r. 998 I rozkazał, aby je obchodzono nazajutrz po Wszystkich Świętych. Wpływ tego francuskiego opactwa sprawił, że przyjęto ten zwyczaj w całym świecie chrześcijańskim, a nawet, że dzień ten uwalniał od pracy. W Hiszpanji, Portugalji I w zależnej od nich niegdyś Ameryce Południowej, kapłani, korzystając z przywileju nadanego przez Ojca św. Benedykta XIV, mogli odprawiać w dniu 2 listopada 3 Msze św.. Dekretem z dn. 10 sierpnia 1915r. Ojciec św. Benedykt XV upoważnił wszystkich kapłanów całego świata do czynienia tego samego.  

piątek, 1 listopada 2019

1. Listopada. Wszystkich Świętych.

        W jesieni ziemia układa się na zimę do snu, aby na wiosnę zazielenić się na nowo I zmartwychwstać. Teraz czas jest bardzo odpowiedni, ażeby wspomnieć tych, co z tej ziemi już odeszli I których ciała już spoczywają w ciemnych grobach, ale się również zazielenią przy końcu świata na zmartwychwstanie I żywot wieczny. Dusze ich już dziś cieszą się  w niebie ze swego szczęścia wiekuistego, nie zapomniały jednak I o nas.. Jest ich jak czytamy w dzisiejszej lekcji mszalnej „rzesza bardzo wielka, której przeliczyć nikt nie może,” a wszystkie mają związek żywotny z nami na ziemi. My się do nich tu modlimy czcząc ich I na nich się wzorując, a oni nam pomagają, I wstawiają się tam za nami przed tronem Bożym. Radością ono serca nasze dziś napełnia, bo I w nas ufność wielką ożywia , że jeśli oni, kość z kości naszej, potrafili z łaską Bożą współpracując pójść do nieba, to czemuż tego nie moglibyśmy  I my uczynić. Sposób I prawa „ pójścia do nieba” wskazuje nam dzisiejsza Ewangelia św. W ośmiu błogosławieństwach Pana Jezusa, które najlepiej chyba dowodzą , że w życiu ludzkim nie ten wygra, który się stara o doczesność, ale który tę doczesność porzuca, albo właściwiej tylko „wymienia” na zbawienie swoje wieczne. Człowiek rozsądny powinien to dobrze zapamiętać I ewangelię św. Dzisiejszą wraz z tymi ośmiu błogosławieństwami dobrze rozważyć.