POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA NAJŚW. MARJI PANNY

Nowenna do Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaczyna się 30 sierpnia.
Nowenna do Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaczyna się 30 sierpnia.

Dzień 1-szy.

Jak jutrzenka jest końcem poprzedzającej jej nocy, tak narodzenie Marji było końcem naszych smutków, a początkiem wesela (Rup. In Cont. L. VI), które ogarnia głównie serca Jej sług. Aby być sługą N. Marji Panny, trzeba się starać poprawić życie, unikać okazji do grzechów, mając szczerą wolę nieobrażania Boga, czcić Ją codziennie jaką modlitwą i uciekać się do Niej w potrzebach. Najśw. Dziewica nie potrzebuje naszych usług dla siebie samej, jeżeli pragnie mieć stosunek z nami, to jedynie, by nam czynić dobrze. Marja, mówi św. Andrzej z Krety, jest bardzo wdzięczna i hojnie odpłaca każdy akt czci i miłości Jej składany.

sobota, 22 sierpnia 2015

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

   Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę, wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.

Św. Ludwik de Montfort

piątek, 21 sierpnia 2015

Jak śmierć potężna jest miłość

    Pewnego dnia świątobliwa Joanna wypowiedziała te oto słowa, pełne żaru i ze czcią przyjęte przez siostry: "Ukochane córki. Wielu świętych mężów i filarów Kościoła nie doznało męczeństwa. Dlaczego tak się stało? Co o tym sądzicie?" Gdy one wypowiedziały się na ten temat, wtedy nasza świątobliwa Matka rzekła: "Ja zaś sądzę, iż stało się tak dlatego, że istnieje też jeszcze inny rodzaj męczeństwa: męczeństwo z miłości. W tym wypadku Bóg użycza życia swoim sługom i służebnicom i daje im się trudzić dla Jego chwały, a w ten sposób są oni zarazem męczennikami i wyznawcami. Wiem - dodała - że takie właśnie życie wiodą Córki Nawiedzenia, a za łaską Bożą szczęśliwe będą te, które przejdą przez to, o co prosiły".
A gdy jedna z sióstr spytała, jak wygląda tego rodzaju męczeństwo, Matka odpowiedziała: "Pozwólcie tylko działać Bogu, a same tego doświadczycie. Miłość Boża przenika jak miecz do najgłębszych tajników naszej duszy i oddziela nas od nas samych. Znałam kogoś, kogo ta miłość oderwała od wszystkiego, co najdroższe, jakby cios okrutnego miecza rozdarł ciało i duszę tej osoby".

czwartek, 20 sierpnia 2015

Modlitwa Maryjna św. Bernarda

Św. Bernard z Clairvaux († 1153)

   „O Maryjo, Ty jesteś gwiazdą jaśniejącą… unosisz się nad wspaniałym i niezmierzonym morzem życia, rozsiewasz zasługi i świecisz przykładem.
Kiedy wśród nieustannych zmienności życia obecnego spostrzegam, że miotają mną burze i nie znajduję bezpiecznego punktu oparcia, zwracam mój wzrok do blasku Twojej gwiazdy, aby mnie nie uniosły huragany. 
Kiedy powstają wichry pokus i uderzam o ostre kamienie utrapień, patrzę na gwiazdę i wzywam Ciebie, o Maryjo. 
Kiedy rzucają mną na wszystkie strony fale pychy, zarozumiałości, oszczerstw, zazdrości, patrzę na gwiazdę i wzywam Ciebie, o Maryjo. 
Jeśli gniew, chciwość, pożądliwość ciała wstrząsają łodzią mej duszy, patrzę na Ciebie, o Maryjo. Gdy jestem w zamieszaniu na skutek ogromu moich grzechów, zawstydzony szpetnością mojego sumienia, przerażony grozą sądu Bożego, i zaczynam pogrążać się w otchłań smutku i przepaść rozpaczy, zwracam myśl do Ciebie, o Maryjo. 
W niebezpieczeństwach, w utrapieniach, wątpliwościach myślę o Tobie, o Maryjo, Ciebie wzywam. O Maryjo, bądź zawsze na moich ustach i w moim sercu. Pragnąc uzyskać pomoc Twojej modlitwy, nie zapominam Twoich pouczeń. 
Idąc za Twoim przykładem nie pobłądzę; wzywając Cię nie utracę nadziei; myśląc o Tobie nie popadnę w błędy. 
Wspierając się na Tobie nie pośliznę się; dzięki Twojej opiece nie ulęknę się niczego; Dzięki Twemu przewodnictwu nie zmęczę się; za łaską Twoją dojdę do celu; w ten sposób doświadczę sam na sobie, co oznacza Twoje imię, o Maryjo”.

środa, 19 sierpnia 2015

UZDROWIENIE WYCHOWANKI CHOREJ NA TYFUS

The Patriarch, St. Joseph
Siostra zakonna pisze:

Jedna z naszych wychowanek, licząca 4 lata, zachorowała na tyfus, do którego dołączyło się zapalenie mózgu. Przywołany lekarz oświadczył, że dziecko jednego dnia nie przeżyje. Niewypowiedziana była boleść rodziców dziecka. Próżne były nasze przedstawienia i pociechy, że ich córeczka pójdzie do nieba: nic ich uspokoić nie mogło. Wtedy przyszła nam szczęśliwa myśl polecić dziecko opiece św. Józefa i jeżeli wyzdrowieje, opisać jego wyzdrowienie w gazecie św. Józefa.

Zaledwieśmy przyrzekli to uczynić, pokryło się całe ciało dziecka ranami. Widząc to lekarz, zawołał: „Szczęśliwe rany! wyratowane dziecko!”.


Jednak niedługo trwała nasza radość, gdyż pokazała się inna słabość piersiowa, a dziecko było znów w niebezpieczeństwie życia.

niedziela, 16 sierpnia 2015

Maryja Królową i Matką naszą - św. Alfons Liguori

19_1-215x300WYKŁAD SALVE REGINA 

 

 

Salve Regina, Mater misericordiae!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia! 

 

§ IV Maryja jest także Matką grzeszników skruszonych.

 

   Przenajświętsza Panna oświadczyła razu pewnego świętej Brygidzie, że jest Matką nie tylko sprawiedliwych i niewinnych, lecz i grzeszników, byle mieli pragnienie poprawy. „Jestem, powiedziała, jakby Matką wszystkich grzeszników pragnących poprawić się.“ O! zaiste, gdy grzesznik, stanowiący zmieni swoje postępowanie, upada do nóg Maryi, znajduje w Niej matkę najmiłościwszą i najlitościwszą, nierównie skorszą w przygarnięciu go do siebie i poratowania, aniżeli najprzywiązańsza matka rodzona! To właśnie święty Grzegorz VII Papież wyrażał w liście swoim do Matyldy, za jego czasów udzielnej pani jednej z krain włoskich: „Połóż koniec chęci grzeszenia, pisze on, a znajdziesz Maryję, za to cię zaręczam, skorszą do miłowania cię, aniżeli matka rodzona“.Tak tedy, ktokolwiek wzdycha do godności stania się dzieckiem tej Matki Boga naszego, powinien najprzód wyrzec się grzechu, a potem może mieć nadzieję że go Ona łaskawie przyjmie. Wykładając te słowa Przypowieści, stosujące się do przenajświętszej Panny, „Powstali synowie Jej”, Ryszard od świętego Wiktora zwraca uwagę na to, że wyraz Powstali umieszczony jest przed wyrazem Synowie ; co znaczy, że nie staje się dzieckiem Maryi, kto przede wszystkim nie stara się powstać z upadku. Kto trwa w grzechu śmiertelnym, pisze ten autor, nie godnym jest zwać się synem takiej Matki. Jakoż, według zdania świętego Piotra złotoustego: Kto nie postępuje w ślady rodziców, ten się rodziców wyrzeka. Kto postępuje zupełnie inaczej jak Maryja, czynem dowodzi że nie chce być Jej dzieckiem. Maryja pokorną jest, a on pysznym; Maryja czystą a on wszetecznym; Maryja pełną miłości, a on nienawidzi bliźniego. Czegóż więcej potrzeba żeby dowieść, że nie chce się być dzieckiem tak świętej Matki. — Dziećmi Maryi, powiada wyżej przytoczony Ryszard, są ci którzy Ją naśladują w Jej czystości, pokorze, łaskawości, miłosierdziu.

sobota, 15 sierpnia 2015

W pamiątkę urodzin św. Antoniego

S. Anthony 
Modlitwa w dniu 15 sierpnia
Czyli w rocznicę urodzin św. Antoniego.

     Z uczuciem czci i uwielbienia zbliżam się do stóp Twoich, św. Antoni, w dzień urodzin Twoich pokorną zanosząc prośbę: naucz mnie przykładem Swoim, bym tak jak Ty mógł ukochać Najśw. Marię Pannę, w której święto Wniebowzięcia ujrzałeś światło dzienne. Pod Jej opieką Tyś się wychowywał, u Jej stóp wyprosiłeś sobie łaskę powołania. Ona kierowała krokami Twymi wśród zakonnego i apostolskiego żywota, w Jej uścisku i z Jej Imieniem na ustach Tyś umierał. Uprośże mi gorące nabożeństwo do Najśw. Marii Panny, naśladownictwo Jej wzniosłych cnót, bo i ja pragnę pod opieką Marii zostawać, Ją czcić i uwielbiać, Jej przykładem do pełnienia obowiązków mego stanu się zachęcać, aby zasłużyć sobie z Jej Imieniem na ustach i pod Jej opieką umierać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nabożeństwo ku czci św. Antoniego Padewskiego, Nakładem OO. Reformatów, Kraków 1938 r., str. 56-57.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/08/15/w-pamiatke-urodzin-sw-antoniego/

środa, 12 sierpnia 2015

ŚW. JÓZEF RATUJE OD OGNIA

św Familia
    W domu, w pewnej tyrolskiej wiosce wybuchł pożar. Płomienie podsycane wiatrem, nie napotykając przeszkody w drewnianych ścianach wysuszonej budowli, wnet ogarnęły cały dom, wznosząc się potwornymi językami ku niebu i grożąc sąsiednim zabudowaniom.

Zbiegła się ciżba ludzi, ale o ratowaniu nie było już mowy. Praca kilkudziesięciu lat zamieniła się na oczach tłumu w kłęby dymu.

Nawet rozpaczliwy krzyk matki: „Ratujcie, tam w kołysce dziecko” – nie wzbudził bohaterskiego odruchu.

Kilku śmielszych cofnęło się nie doszedłszy nawet do drzwi.

A biedna matka zalana łzami nie widząc pomocy od ludzi, zwraca się o nią do nieba.

wtorek, 11 sierpnia 2015

Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska


 
   Koronka do św. Michała Archanioła jest nabożeństwem bardo dawno praktykowanym w Portugalii. Składa się z dziewięciu pozdrowień, a każde z nich z jednego Ojcze nasz, trzech Zdrowaś i westchnienia, potem odmawia się cztery Ojcze nasz i modlitwy końcowe. Kongregacja św. Obrzędów w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 1851 r. podaje do wiadomości, iż pewna siostra Karmelitanka poczytana za świętą, a zmarła w 1755 r., odmawiała Koronkę Anielską z bardzo wielkim nabożeństwem. Według bowiem dawnej tradycji to nabożeństwo miało być nadzwyczaj przyjemne św. Michałowi Archaniołowi, który w nagrodą za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszelkich potrzebach, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego jest nieustannym Opiekunem.

Sposób odmawiania

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Żal doskonały – ważny środek zbawienia

 

Krótki sposób rozpoznania żalu:

 


Po czym poznasz żal przyrodzony, żal zły?

1) Jeśli żałujesz, żeś stracił przez grzech dobra doczesne: zdrowie, sławę, dobre imię u ludzi — wiedz o tym — żal twój jest przyrodzonym,

2) jeśli żałując nie chcesz porzucić złych okazji, nałogu grzesznego — wiedz o tym — żal twój jest przyrodzonym,

3) jeśli żałując nie chcesz naprawić szkody i krzywdy bliźniego według sił swoich — wiedz o tym — żal twój jest przyrodzonym, choćbyś płakał gorącymi łzami.


Po czym poznasz nadprzyrodzony żal doskonały?

1) jeśli chcesz wszystko czynić, aby uzyskać przebaczenie, aby życie swe naprawić (szczególnie, gdy postanowisz iść jak najrychlej do spowiedzi),

2) jeśli kary Bożej się nie lękasz, owszem nawet chętnie jej się chcesz poddać lub nawet sam o nią prosisz.

Wtedy możesz być spokojny, żal twój był doskonały i zgładził wszystkie grzechy śmiertelne.

niedziela, 9 sierpnia 2015

Błogosławiona powinność człowieka: modlić się i miłować

   Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.
Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto, czym jest szczęście człowieka na ziemi.
Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają, doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć.
Nie zasługujemy na dar modlitwy. Ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Nasza modlitwa jest najmilszym dlań kadzidłem.
Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga.

piątek, 7 sierpnia 2015

Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa


 K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
K. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W. Rozpal nasze serca miłością ku Tobie.

Jutrznia
Jezu, bram niebieskich chwało,
Boga Ojca uwielbienie,
Coś wziął na się ludzkie ciało,
Aby przynieść nam zbawienie.
Jezu, naszych serc radości,
Daj nam godnie wielbić Ciebie,
Rozpal ogniem Twej miłości,
Serca zimne zbliż do siebie.
Serce słodkie, Serce Boże,
Nie odmawiaj Twej pociechy;
Niech ten żar, co w Tobie gore,
Zgładzi wszystkie nasze grzechy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

czwartek, 6 sierpnia 2015

Modlitwa o świętych kapłanów


   O Jezu, wieczny kapłanie, boski Ofiarniku, któryś w niewysłowionym porywie miłości ku ludziom, braciom Twoim, sprawił, że z Najświętszego Serca Twojego wyszło kapłaństwo chrześcijańskie, racz nieustannie zlewać na kapłanów Twoich ożywcze zdroje nieskończonej miłości.
   Żyj w nich, Panie, przemieniaj ich w samego Siebie. Mocą Twej łaski uczyń z nich szafarzy miłosierdzia Twego. Działaj w nich i przez nich oraz spraw, aby oni wiernie naśladując Twe najgodniejsze czci cnoty, całkowicie według Ciebie siebie ukształtowali i by w Twoim imieniu i mocą Twojego Ducha dokonali dzieł, jakie Ty podjąłeś dla zbawienia świata.
   Boski Zbawicielu dusz, spojrzyj, jak wielka jest ilość tych, którzy jeszcze śpią w ciemnościach błędu, policz, ile jest owiec niewiernych, kroczących nad przepaścią, zważ, ilu jest biednych, wygłodzonych, nieuświadomionych i słabych, jęczących w osamotnieniu.
   Powróć do nas w Twoich kapłanach i w nich powstań prawdziwie. Przez nich działając, przejdź znów przez świat nauczając, przebaczając, pocieszając, składając ofiary i odnawiając święte uczty miłości, łączące Twoje Serce z sercami ludzkimi. Amen.

(300 dni odpustu. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami raz na miesiąc za codzienne odmawianie. Św. Penit. 17 V 1927 r.)

środa, 5 sierpnia 2015

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  
    Godzinki są sposobem nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny dla ludzi świeckich. Powstały wedle wzoru pacierzy kapłańskich (brewiarza), zachowały ich modlitwę wspólną i hymny rozpoczynające poszczególne godziny. Śpiewanie Godzinek było powszechne w Polsce przez setki lat. Warto wrócić do dawnej tradycji i poświęcać Panu Bogu czas o każdej porze dnia. 

Jutrznia 
 (łac. Matutinum) do zmawiania o świcie, przy brzasku jutrzenki.

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

wtorek, 4 sierpnia 2015

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła

 
Godzinki.
   Godzinki ku czci św. Michała Archanioła, ułożone przez X. Dyrektora Bartłomieja Słowińskiego, przeczytałem z wielkim zajęciem i nie tylko nie znalazłem w nich nic niezgodnego z nauką Kościoła katolickiego, lecz przeciwnie, uważam, że zarówno przez wzgląd na swój układ, jako też przez wzgląd na to, iż są one oparte na zdrowej nauce dogmatycznej i na dobrej katolickiej tradycji praktyk pobożności, nadają się wyśmienicie do tego, żeby odnowiły zaniedbane tu i ówdzie nabożeństwo do św. Michała, którego opieki winniśmy wzywać szczególnie w obecnych czasach, tak doniosłych dla królestwa Bożego na ziemi i w naszej polskiej Ojczyźnie. — X. Jan Korzonkiewicz

NA JUTRZNIĘ
Zacznijmy społem chwalić - Księcia Niebieskiego - Michała Archanioła, - Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy - i wyrwij nas z potężnych - nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, - Jego przedwiecznemu - i równemu Im w bóstwie - Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, - tak zawsze i ninie, - niech Bóg w Trójcy jedyny - na wiek wieków słynie.

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA SIERPIEŃ

W miesiącu  SIERPNIU  modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich polskich rodzin i gorliwą służbę na Jej cześć".

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA SIERPIEŃ

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

    O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. I tak o Sercu Maryi wspominają: św. Azelm (+ 1109), jego uczeń Eudmer (+ 1124), Hugo od św. Wiktora (+ 1141), św. Bernard (+ 1153), św. Herman Józef (+ 1236), św. Bonawentura (+ 1274), św. Albert Wielki (+ 1280), Tauler (+ 1361), bł. Jakub z Voragine (+ 1298), św. Mechtylda (+ 1299), św. Gertruda Wielka (+ 1303), św. Brygida Szwedzka (+ 1373) i inni.
Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.
W objawieniu "cudownego medalika Matki Bożej Niepokalanej", jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu.

PORCJUNKUŁA

- Trzykroć święty Boże – zawołał Franciszek – ponieważ znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja, który jestem tylko proch i popiół i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, iżby wszyscy ci, którzy się wyspowiadają i skruchą przejęci, odwiedzą kościół ten, otrzymali odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów.
   Gdy św. Franciszek z Assyżu po swym nawróceniu udał się w roku 1207 do miejscowego biskupa z prośbą o przydzielenie jakiego przytułku dla powstającego Zakonu, doznał odmowy. Biskup mimo szczerych chęci nie mógł uczynić zadosyć prośbie świętego Biedaczyny. Niezrażony tym zwrócił się z tą samą prośbą do OO. Benedyktynów z Monte Subasio. Dobrzy i życzliwi Franciszkowi Benedyktyni, odstąpili mu stary, niemal w ruinie leżący, kościółek pod wezwaniem Najśw. Marii Panny z doliny Józefata, gdyż tam miały być złożone relikwie z grobu Najśw. Marii Panny z tejże doliny. Kościółek ten wybudowali w r. 352 pustelnicy z Palestyny, a od VI wieku był on w posiadaniu OO. Benedyktynów z Assyża.

Tę to świątyńkę, która stała się kolebką nowego Zakonu, św. Franciszek otoczył tkliwą pieczołowitością, nazwał ją swoją „portiunculą” (po polsku „porcjunkułą”), tj. cząsteczką, czyli cząstką dziedziczną i zabrał się gorliwie na swój sposób do jej odbudowy oraz do przywrócenia jej dawnej czci i świętości. Tutaj przed obrazem Najśw. Marii Panny spędzał długie godziny na gorącej modlitwie, tu było jego ulubione mieszkanie, tu otrzymał liczne i przedziwne łaski, tutaj obrał sobie Królowę Aniołów za swoją patronkę, tutaj słyszał śpiewy anielskie i dlatego kościółek ten nazwał kościołem Matki Boskiej Anielskiej.