POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 29 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XVI po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 14


Gdy Jezus wszedł do domu jednego przedniejszego Faryzeusza w Szabat jeść chleb, a oni Go podstrzegali; a oto pewien człowiek opuchły był przed Nim. Faryzeuszowie, ci niegodziwi ludzie, których pycha ich w oczach Jezusa Chrystusa tak obrzydłymi czyniła, tchnęli taką nienawiścią ku Zbawicielowi, za to iż im ich wady jawnie wyrzucał, a co większa świętobliwością życia swojego ich sprawy potępiał, iż dla zemszczenia się szukali sposobów podejścia i podchwycenia Go w czynnościach Jego. W tym to celu stawiają Mu dzisiaj w dzień Szabasu człowieka dręczonego chorobą puchliny, zamierzając sobie potępić uczynek Jego, jakkolwiek sobie postąpi. Jeżeli go uleczy, powiedzą, że gwałci Święta, jeżeli nie, powiedzą, że niemiłosierny i nielitościwy.

Pan Jezus skoro tylko ujrzał opuchłego człowieka, zaraz litością wzruszony, postanowił sobie uzdrowić go, lecz chcąc także uleczyć Faryzeuszów z ich pychy i nadętości, które także jako puchlinę duszy uważać można, przeniknąwszy złośliwe myśli ich, dla upokorzenia ich i przeszkodzenia zamiarom ich, obraca się do nich z tym zapytaniem: Godzi li się w Szabat uzdrawiać? Oni nie wiedząc co na to odpowiedzieć, milczą. Wtedy Pan Jezus nie czekając dłużej na ich wyrok przybliża się do opuchłego, i dotknięciem ręki swojej leczy go. A nie tracąc z oczu zamiaru, zostawienia Faryzeuszom a także i nam zbawiennej przestrogi i nauki, mówi do nich:

sobota, 28 września 2019

„Święta miara”


        Łaskami zasłynął nie tylko cudowny obraz św. Dominika z Soriano, ale także związane z nim sakramentalia. Wśród miejscowej ludności przyjął się zwyczaj brania „świętych miar”, czyli białych tasiemek z bawełny bądź z jedwabiu odcinanych „według miary” wizerunku z Soriano, a następnie przy nich święconych. Długość „świętej miary” mierzy około półtora metra, czyli tyle, ile wynosi obwód obrazu. „Święta miara”, zwana także paskiem św. Dominika, jest znakiem wiary w moc wstawienniczej modlitwy tego świętego oraz wezwaniem do wytrwałej modlitwy osobistej w danej intencji. Ze szczególną ufnością pasek św. Dominika noszą kobiety w stanie błogosławionym, aby wyprosić łaskę szczęśliwego rozwiązania. Do św. Dominika modlą się także małżeństwa bezdzietne, aby wyprosił im u Boga cud poczęcia nowego życia.

czwartek, 26 września 2019

Kazanie na XV Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2019 (Wrocław)


Znalezione obrazy dla zapytania x. rafał Trytek wrocław 

       Kazanie Wielebnego x. Rafała Trytka ICR wygłoszone w Oratorium Rzymskokatolickim św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu w dniu 22 września AD 2019 dostępne na stronie:  

wtorek, 24 września 2019

Dominikańskie błogosławieństwo z XIII wieku


      Bóg Ojciec niech nas błogosławi, niech strzeże na Bóg Syn, Duch Święty niech nas oświeca i da nam oczy, abyśmy patrzyli, uszy, abyśmy słuchali i ręce dla Bożej pracy, stopy, abyśmy szli i usta, byśmy głosili Słowo zbawienia i Anioła Pokoju, by czuwał nad nami i z łaski naszego Pana prowadził nad do Królestwa Bożego. Amen

niedziela, 22 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XV po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 7

Wszystkie cuda Chrystusa Pana zawierają w sobie znaczenie duchowne, a uważane w tym względzie wielką dla nas nauką stać się mogą.

Gdy się przybliżał Jezus ku bramie miejskiej miasta Naim, oto wynoszono umarłego syna jedynaka matki jego, a ta była wdową. Ten zmarły młodzieniec, którego Pan Jezus wynoszonego z miasta spotyka, wyobraża osoby, które przez dogodzenie złym namiętnościom swoim i poddanie się im, takim na przykład jakimi są: nieczystość, pycha, łakomstwo, obżarstwo, chciwość i złość, jakby umarłymi w oczach Boga się stają, i przez złych duchów, którym niejako duszę swą zaprzedają, do grobu, czyli przepaści wiecznej piekła niesieni są. Wdowa płacząca stratę syna swego jedynaka, wyobraża Kościół, któren nie przestaje opłakiwać śmierci duchownej podobnych grzeszników, i za nimi do Boga modłów swych zanosić. Pan Jezus spotyka się z konwojem żałobnym w bramie miasta, nie dzieje się to z przypadku, lecz z rozporządzenia wyraźnej woli Jego, a i dotychczas czyni Pan Jezus podobnie, gdy nie czekając nawet aby był proszony, zastępuje drogę grzesznikowi biegnącemu ku swej zgubie i swymi świętymi natchnieniami, zgryzotami sumienia, tajemnymi poruszeniami łaski do zmartwychwstania z śmierci grzechu, na życie łaski dopomaga. Nie zastąpił nam też kiedy Chrystus Pan podobnie drogi, wstrzymując nas wewnętrznymi napomnieniami swymi, od wykonania złych zamiarów naszych? ach, zastąpił już nie raz, lecz niestety, czyliż zawsze stawaliśmy się powolnymi przestrogom Jego?

sobota, 21 września 2019

czwartek, 19 września 2019

Ks. Józef Stedman - Mój niedzielny mszalik

Mój Niedzielny Mszalik - ks. Józef Stedman 
       Mój Niedzielny Mszalik zawiera w sobie cztery rzeczy, które umożliwią każdemu, bez długich poprzednich studiów, posiłkować się przy słuchaniu Mszy Świętej tym samym Mszałem, z którego tę Mszę Świętą ksiądz odprawia. 

Zgodnie z żądaniem papieży i biskupów kapłani w naszych czasach domagają się, ażeby i ludzie świeccy przy słuchaniu Mszy Świętej posługiwali się Mszałem. Ludzie świeccy jednak się skarżą, że choć nieraz już próbowali, trudno im sobie z tem poradzić, bo Mszał to książka ogromnie duża i zbyt trudno jest w niej się, jak należy, zorientować. Tłumacząc ludziom, jak należy używać Mszału, spostrzegłem, że ogromnie im to ułatwia wstawienie w ich Mszalikach porządkowych numerków wskazujących, gdzie z kolei znajdują się tam części tak zwane "zmienne", które jedne z drugimi trzeba odmawiać. Unika się w ten sposób wszelkiego zgoła zamieszania. Plan ten zastosowałem w niniejszym Mszaliku. Przekonany jestem, że ta metoda nie tylko ułatwiająca, ale i niezmiernie pouczająca. Umożliwia ona branie udziału we Mszy Świętej wspólnie z kapłanem przez samo kolejne przechodzenie od numeru 1 w częściach "niezmiennych" do numeru 2 w częściach "zmiennych", i znowu do numeru 3 w częściach "niezmiennych" itd. aż do numeru 17.

wtorek, 17 września 2019

Fragment Reguły św. Augustyna


Znalezione obrazy dla zapytania św.. Augustyn 

Rozdział III – O umiarze i umartwieniu

  1. Ciała wasze poskramiajcie postami i wstrzemięźliwością w jedzeniu i piciu, na ile zdrowie pozwala. Jeśli jednak ktoś nie może pościć, to przynajmniej poza godziną posiłku nie powinien spożywać niczego, chyba, że jest chory.

  2. Od chwili przyjścia do stołu aż do powstania od niego, bez wrzawy i sporów słuchajcie tego, co czyta się wam według zwyczaju, aby nie tylko wasze usta nasycały się pokarmem, lecz by i uszy łaknęły słowa Bożego.

  3. Jeżeli słabsi, z racji dawnego trybu życia, otrzymują inne pożywienie, to nie powinno się sądzić, że jest to przykre lub niesprawiedliwe dla tych, których odmienne zwyczaje uczyniły silniejszymi. Niech nie uważają ich za szczęśliwszych ze względu na to, że owi otrzymują to, czego im się nie daje, lecz raczej niech się cieszą, że służy im to, co nie służy innym.

niedziela, 15 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XIV po Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św.Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 6Żaden nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymać się będzie, a drugim wzgardzi. Pan Jezus tymi słowy naucza nas, jako jest niepodobna pogodzić miłość Boga z miłością świata, służbę Boga, ze służbą czarta, gdyż w drodze zbawienia środka nie ma. Kto nie jest z Bogiem, ten przeciwko Niemu, kto nie służy Bogu, ten diabłu służy. Służy Bogu ten, kto Go kochać pragnie, grzechów się strzeże, cnoty nabywać, w doskonałości wzrastać usiłuje, w pobożności się ćwiczy, w modlitwie jest ustawiczny, w uczęszczaniu do świętych Sakramentów nie leniwy, nad namiętnościami swymi panuje, zwyciężać się umie, wszystkie przykazania Boskie ściśle zachowuje, o Bogu zawsze pamięta, Jemu czynności swoje ofiaruje, we wszystkich swoich zatrudnieniach i sprawach Bogu najprzód podobać się stara i usiłuje.

sobota, 14 września 2019

Papież Klemens XIII: Pokuta chrześcijańska

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku    Pokuta chrześcijańska, oprócz zaprzestania grzeszenia, obrzydliwie minionego życia źle spędzonego i spowiedzi sakramentalnej za te wszystkie grzechy, wymaga również, aby poprzez post, jałmużnę, modlitwę i innymi dziełami życia duchowego przebłagać boską sprawiedliwość; w rzeczywistości każda nieprawość, czy to mała, czy wielka, musi zostać odpokutowana albo przez samego penitenta, albo przez sprawiedliwego Boga. Jeśli zatem nie chcemy być ukarani przez Boga, nie możemy zrobić inaczej niż sami siebie ukarać. 

(Papież Klemens XIII, Appetente sacro) 

Źródło: (https://www.sursumcorda.cloud/…/2048-papa-clemente-xiii-la-…)

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161046377414381&set=a.348095165376177&type=3&theater

czwartek, 12 września 2019

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:

"o Boże błogosławieństwo dla Stefana, łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz pomyślny przebieg chemioterapii i radioterapii, aby przeżył jeszcze wiele lat z nami".

wtorek, 10 września 2019

Ks. Piotr Skarga: O obronie czci Bożej

Obraz może zawierać: 1 osoba, rysunek 
        Bo jeśli wy czci Bożej, czci Chrystusa Boga swego, od heretyków, którzy blużnią bóstwo jego, którzy potwarzają oblubienicę namilszą jego, którzy niszczą Kościół jego, bronić będziecie: on was bronić będzie. Jeśli prawdziwymi uczniami jego i w bojaźni jego przemieszkiwać będziecie, będzie wam zawżdy Bogiem waszym, i obronę, i ucieczkę pod skrzydłami jego mieć będziecie. Jeśli to królestwo Kościołowi Chrystusowemu służyć będzie, wyniesie je i wyrwie mocny Chrystus ze wszelkiego niebezpieczeństwa. A jeśli od Kościoła służby kościelnej odstąpi, jako zagroził Izajasz, zginie i spustoszeje.

Ks. Piotr Skarga

Za: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141923769326642&set=a.348095165376177&type=3&theater 

niedziela, 8 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XIII po Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 15

Gdy Pan Jezus wchodził do pewnego miasteczka, zabieżało Mu dziesięć trędowatych, którzy stanęli z daleka, i podnieśli głos, mówiąc: Jezusie Nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Ci dziesięciu trędowatych zabieżających drogę Chrystusowi Panu, dla otrzymania od Niego cudownego uzdrowienia, przedstawiają nam przykład wielu cnót. Najprzód ujrzawszy Chrystusa Pana, stawają z daleka, a to dla okazania uczuć pokory i uszanowania, którymi serca ich przeniknionymi były, a oraz dla ścisłego zachowania przepisu prawa, które zakazywało trędowatym zbliżać się do innych ludzi. Przy tym wołają wszyscy społem do Chrystusa Pana, o pomoc, nie upierając się aby ich koniecznie uzdrowił, lecz jedynie, aby się zmiłował nad nimi, a w tym zostawują nam przykład, jako modlitwa nasza ma być pokorna, i jako jej poddanie się woli Pańskiej towarzyszyć powinno. Modlą się razem jedni za drugich, a w tym przykład dla nas jako modlitwa społecznie czyniona przyjemną jest Bogu, jako Pana na potrzeby nasze uważanym czyni i do wysłuchiwania nas Go skłania, gdyż Pan Jezus powiedział wyraźnie, "gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Imię moje, tam i ja jestem w pośród nich". Trzeba nam jeszcze uważać i to, iż ci dziesięciu trędowatych są figurą grzeszników, przełamujących dziesięcioro Bożego przykazania.

sobota, 7 września 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 

"o potrzebne łaski do życia w małżeństwie oraz szczęśliwe rozwiązanie, aby dziecko urodziło się zdrowe".

wtorek, 3 września 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA WRZESIEŃ

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleściWRZESIEŃ jest miesiącem Matki Boskiej Bolesnej

 "Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35).

Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Kościół obchodzi dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.

niedziela, 1 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 10


Błogosławione oczy, które widzą co wy widzicie. Bo powiadam wam, iż wielu Proroków i Królów żądali widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, słyszeć co wy słyszycie, a nie słyszeli. Nie do samych to Apostołów stosował Pan Jezus tę mowę swoją, lecz i do nas, którzy do używania równego im szczęścia przypuszczeni jesteśmy. Widzieli oni wprawdzie Pana Jezusa w ciele, lecz równie krył im Bóstwo swoje pod postacią człowieka, tak też i my widzimy Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, kryjącego się nam pod obłokiem chleba. Słyszeli nauki Pana Jezusa, lecz i my odbieramy je równie z ust Jego słuchając Ewangelii świętej, która nie jest czym innym, jak zebraniem słów i nauk samegoż Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O jakże wielkie jest szczęście nasze, to szczęście, które było celem upragnień, tylu świętych Proroków i Królów. Umiejmy go cenić i korzystajmy z niego, a to w dwojaki sposób, najprzód zanosząc najgorętsze modły przed ołtarze Pańskie, na których Zbawiciela Jezusa Chrystusa istotnie obecnym w Najświętszym Sakramencie być wierzymy, i znajdując żywą i czułą rozkosz przebywać u nóg Jego, a przy tym słuchając prawdziwie z upodobaniem i z korzyścią słów Ewangelii świętej, wiedząc je być słowami tego łaskawego Zbawiciela, który z Nieba zstąpił dla rozmawiania z ludźmi i objawienia im woli Ojca swojego.